Utenriks

Togtur i Romania:

Hud­problemer, spontan­poesi og dårlig sam­vittighet

Leserbrev

–⁠ Uhaldbart og tragisk at tekniske problem skal øydelegge eksamen

Universitas Melder

Vil du jobbe i Universitas? Søk nå!

Anmeldelse

–⁠ Hold kjeft, Hamlet

Leserbrev

–⁠ En hilsen fra den fortapte HF-jenta

Nyhet

–⁠ En følelse av at «her blir ting gjort»

På tide med et miljøskifte før siste eksamen?

Leserbrev

–⁠ SiO prio­ri­terer student­fri­vil­lig­heten

Nyhet

Høyskolen Kristiania kjøper Norges danse­høy­skole

Leserbrev

–⁠ Høyres studenter svikter studentene igjen

Leserbrev

–⁠ Vitenskap har aldri to streker under svaret

Nyhet

SiO kutter kraftig i utdelingen til student­for­eninger

Nyhet

Etterlyser kiro­prak­tor­ut­dan­ning:

–⁠ Vi blir dessverre skuffet hver gang

Leserbrev

Den nye stipend­ord­ningen:

–⁠ Høyre-regjeringa må begynne å lytte til folka det faktisk gjelder

Utenriks

Flere tusen overnattet på tog­skinnene for å redde «Hambi»

Nyhet

Radio­re­sep­sjo­nens eksa­menstips:

–⁠ Skriv ned alt på den nakne kroppen din

Magasin

Alexia Bohwim:

–⁠ Jeg har bare lest gode bøker skrevet av menn

Universitas melder

Univer­sitas beklager plagiat

Leserbrev

Svarer på kritikken:

–⁠ Vitenskap er vitenskap

Magasin

Portrett­in­tervju med Iselin Shumba:

–⁠ Jeg drømte om å bli hvit

Leserbrev

Velferds­tinget:

–⁠ Student­fri­vil­lig­heten trenger pengene, SiO!