Nyhet

Etterspør mangfold på psyko­log­stu­diet

Nyhet

Dette er studen­tenes nye minister

Anmeldelse

Verdens Verste Menneske har premiere:

Fleinsopp, turtleneck og det helt ekte livet

Nyhet

Dette vil den nye regje­ringen gjøre for studentene

Nyhet

Velferds­tinget i Oslo går motsatt veg av byrådet

Nyhet

Halvparten av Blinderns spise­steder er fortsatt stengt

Kommentar

«Jeg har derimot ett oppgjør å ta med min egen generasjon. Klager vi for mye?»

Nyhet

Studenter føler på ensomhet:

Stor økning i henven­delser etter gjen­åp­ningen

Nyhet

Arbei­der­parti­po­li­tiker om stats­bud­sjettet:

–⁠ En veldig dårlig avskjeds­gave fra Høyre til studentene

Nyhet

Ola Borten Moe blir forsknings- og høyere utdan­nings­mi­nister

Essay

«Bak ethvert flott reisemål finnes det en hverdag i den byen, og det er i den hverdagen man finner studie­til­væ­relsen»

Anmeldelse

Univer­sitas anmelder student­for­eninger:

Kunsten å brygge seg en kopp

Anmeldelse

Univer­sitas anmelder student­for­eninger:

Spillet som bygger bro mellom gene­ra­sjoner

Nyhet

Regje­ringen vil bygge flere student­bo­liger, men studie­støtten skuffer:

Krever at Jonas rydder opp

Nyhet

Firer­kravet skrotes:

–⁠ Jeg har aldri sett poenget

Klima

Her jobber studentene for å redde Oslo­fjorden

Anmeldelse

Univer­sitas anmelder student­for­eninger:

Fra student til samurai

Leserbrev

«UHR forventer at en ny regjering fortsatt prio­ri­terer høyere utdanning og forskning»

Nyhet

Studenter raser mot mangel på lese­sal­plasser