Automagisk begrunnelse og annen trolldomskunst

Det er mye ved undervisning og eksamen på UiO som fortjener mer ressurser. Er karakterbegrunnelse til alle for alt det viktigste? spør Øivind Bratberg og Mads A. Danielsen

Mads A. Danielsen, Masterstudent og studentrepresentant i team Stølen & Mo, Foto: Privat
Mads A. Danielsen, Masterstudent og studentrepresentant i team Stølen & Mo, Foto: Privat

Hans Christian Paulsen, leder av Studentparlamentet UiO, kritiserer rektorteamet til Svein Stølen for å ikke gjøre som team Graver: Love alle studenter ved UiO automatisk begrunnelse på eksamenskarakter. Hovedargumentet er at automatisk begrunnelse er prøvd ut og evaluert mer enn nok. Men Paulsen burde kanskje ha lest evalueringene bedre før han henviste til dem.

Paulsen burde kanskje ha lest evalueringene bedre før han henviste til dem.

Det er korrekt som Paulsen skriver at SV-studentene og sensorer var positive til prøveprosjektene med automatisk begrunnelse. Tone Vold-Johansen, administrerende studieleder på SV, skriver imidlertid at det å fylle ut og håndtere skjemaer var tidkrevende. Begrunnelser ble gitt i ulike format og med varierende kvalitet. Instituttene hadde ikke kapasitet til å sende ut begrunnelser, og kun 20-30 prosent av studentene hentet den. De vet heller ikke hvordan ordningen påvirket studentenes læringsverdi.

Disse sensorene gir mønsterbegrunnelser: [– Jeg vil være rettferdig ovenfor studentene](2)

Paulsens andre eksempel fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (UV) er ganske riktig en kjempesuksess. Det er imidlertid tvilsomt at ordningen er overførbar til andre studier, fordi lærerstudentene har unike vurderingsformer, som videocaseeksamen. Team Stølen & Mo er her på samme linje som UV, som i sin formelle evaluering av ordningen skriver: \«Vi mener likevel det er viktigst at studentene får god veiledning underveis, og vil prioritere dette framfor tilbakemelding på sluttproduktet. Vi mener det ikke er faglig forsvarlig å flytte veiledningsressurser til sluttvurderingen.\»

Øivind Bratberg, Førstelektor, Institutt for statsvitenskap og «Fantastisk Foreleser, Foto: Privat
Øivind Bratberg, Førstelektor, Institutt for statsvitenskap og «Fantastisk Foreleser, Foto: Privat

Det er mye ved undervisning og eksamen på UiO som fortjener mer ressurser. Er karakterbegrunnelse til alle for alt det viktigste? På et lite emne med hjemmeoppgave er det en selvfølge med grundig tilbakemelding. Men i bacheloremner med flere hundre studenter og firetimers eksamen med standardsvar er det ikke gitt at begrunnelsen har særlig læringseffekt. I et slikt emne, er ikke det vesentlige problemet at man knapt snakker med en fagperson, men kun ser foreleser gjennom en kikkert fra bakerst i auditoriet?

Flere studenter ba om begrunnelse: Fikk identiske svar

I viften av ulike eksamensformer ved UiO kan automatisk begrunnelse bety så mangt. Vi merker oss at både Paulsen og team Graver henviser til håndplukkede personberetninger og enkeltprosjekter, fremfor systematiserte evalueringer og forskning. Finnes det andre, mer reliable kilder som gir sterkere belegg for hva som er effektene av automatisk begrunnelse ved alle eksamener? Inntil vi har det, bør både studentpolitikere og rektorkandidat Graver slutte å tillegge automatisk begrunnelse magiske egenskaper det ikke finnes faglig belegg for.

Team Graver: Vi vil sikre alle studenter automatisk begrunnelse

Kommentar: Det er ikke bare studenter som er tjent med obligatorisk tilbakemelding på eksamen