Valgkamp: Universitas fulgte Jonas Gahr Støre en dag før valget i høst. Etter valget har Arbeiderpartiet falt enda mer blant studentene. Arkivfoto: Adrian Nielsen
Valgkamp: Universitas fulgte Jonas Gahr Støre en dag før valget i høst. Etter valget har Arbeiderpartiet falt enda mer blant studentene. Arkivfoto: Adrian Nielsen

Fersk menings­må­ling blant studentene: Krisetall for Arbei­der­par­tiet

Arbeiderpartiet har aldri vært målt lavere. Det viser en ny partimåling fra Sentio.

I en allerede krevende tid for Arbeiderpartiet flykter nå også studentene. Fra vårens 33,4 prosent studentoppslutning synker partiet til 21,8 prosent – et fall på hele elleve prosentpoeng på et halvt år.

Målingen er gjort av Sentio, på vegne av Universitas og Norsk studentorganisasjon. Aldri før har partiet hatt en så lav notering på studentbarometeret, som begynte å måle i 2014.

Slik ville studentene stemt i fjor: Bøndene inntar akademia

Skylder på valget

–⁠ Det er ikke overraskende. Det er jo samme trend som ellers i befolkningen. Når man taper et valg, er det ofte sånn at det gir seg utslag i målingen også en god stund etterpå, sier Martin Henriksen, som sitter i Utdannings- og forskningskomiteen i Stortinget for Arbeiderpartiet.

Dette er den siste i en rekke av svake målinger for Henriksens parti. Sentios måling ble imidlertid gjort før saken om Trond Giske rullet opp i media – altså plukker undersøkelsen ikke opp hvordan studentene har reagert.

Det betyr at oppslutningen nå kan hende er enda lavere enn det målingen viser, noe Henriksen selv innrømmer.

–⁠ Skandaleoppslag kan være skadelig på kort sikt, men ikke feste seg på lang sikt. Derfor er det politikken som er viktig og det vi vil jobbe for. Det er det som er avgjørende for å vinne studentenes tillit.

Meningsmåling 2016: Studentens storting

Stort rødgrønt flertall

Tross nedgangen, er Arbeiderpartiet fortsatt det største partiet. Målingen viser også et stort rødgrønt flertall. Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, synes det er påfallende hvor venstreorienterte studentene er.

–⁠ Hvis det var studentene som bestemte, hadde vi hatt en annen regjering.

Han ser vanskelig for seg at Giske-saken kan ha vært annet enn negativ for oppslutningen.

–⁠ Det har ikke vært mulig for Arbeiderpartiet å gjenvinne tillit i politiske saker siden denne perioden, fordi de rett og slett bare har måttet snakke om Giske. Det er absolutt tenkelig at de har gått enda mer tilbake siden da.

Selv om flukten fra Arbeiderpartiet er en generell trend i befolkningen, tror Bergh den kan være enda større for studenter.

Grunnen er at så mange studenter er venstreorienterte, samtidig som den norske venstresiden er så fragmentert. Det vil si at hvis en student er misfornøyd med Arbeiderpartiet, er det ikke et så langt sprang over til Sosialistisk Venstreparti (SV) eller Rødt, muligens også Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Har du lest? Torbjørn Røe Isaksens morsomste instagrambilder

SV øker seks prosent

Målingens klare vinner er nettopp SV. De gjør et hopp på seks prosentpoeng til 16,1 prosent oppslutning. Rødt og MDG har derimot ikke tilsvarende vekst. Rødt øker til 6,9 prosent oppslutning – en økning på 1,3 prosentpoeng, MDG står omtrent på stedet hvil.

–⁠ Det som er overraskende er at det først og fremst er SV som tjener på Aps tilbakegang. Man skulle tro at flere ville gå til Rødt eller MDG. Men det er da SV som først og fremst tjener på det her, sier Bergh.

Ønsker mer støtte

Mens Arbeiderpartiet faller, har regjeringspartiene svak fremgang. Høyre går frem fra 14,3 prosent i vår til 14,9 prosent. FrP vokser med nesten like mye, fra 6,4 prosent til 6,9 prosent.

Turid Kristensen, som sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for Høyre, mener likevel at oppslutningen burde vært langt høyere.

–⁠ Det er gledelig at vi går frem, men jeg syns overhodet det ikke er god nok støtte for Høyre blant studenter. Spesielt i lys av det vi har fått til i løpet av de fire årene i regjering, sier hun og nevner saker som økt studiestøtte og bygging av flere studentboliger.

Samtidig tolker Kristensen Høyres stabilitet på målingen som et positivt signal.

–⁠ Det vitner om at studentene likevel har tillit til oss og synes vår politikk også er god.