Udemo­kra­tisk at SiO ikke informerer studentene

Jeg forventer at styreleder i SiO, Gabrielle Legrand Gjerdset, lytter like mye til studentene som hun lytter til SiO-ledelsen, skriver Hashem Jafari i Grønn liste.

På det siste møte til Velferdstinget (VT) kom en overraskende nyhet: 13 millioner av semesteravgiften fra 2016 havnet i SiOs egenkapital. Jeg visste ikke at vi hadde så mye penger. SiO-hovedstyret og Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU) pleier å være flinke til å informere Velferdstinget om slike saker, men ikke denne gangen. Det er udemokratisk at studentrepresentantene ikke ble informert om dette tidligere.

Bakgrunn: 13 millioner av semesteravgiften står ubrukt

Da Velferdstinget økte semesteravgiften i 2015 var intensjonen at vi skulle styrke studentvelferden. Likevel ble det i fjor mindre penger til studentforeninger og organisasjoner på VTs tildelingsmøte, fordi beskjeden fra VT-AU var at de hadde fått sterke signaler fra SiO-ledelsen om å ikke søke om mer penger. SiO ville nemlig kutte mer dersom vi hadde søkt om mer. Studentenes representanter i SiO-hovedstyret bekreftet også VT-AUs påstand.

Informasjonen mellom studenter og de som styrer studentøkonomien må komme på rett tidspunkt og være tydeligere. Når informasjonen fra studentenes egne tillitsvalgte, altså SiOs hovedstyre og Velferdstingets Arbeidsutvalg, ikke kommer til studentrepresentantene og studenter, hva kan vi da forvente av SiO-ledelsen i en slik sak?

SiO-Gabrielle svarer på kritikken: Semesteravgiften gir mer studentvelferd

Snart skal Velferdstinget velge et nytt Arbeidsutvalg. Jeg forventer at de blir tøffere når de forhandler med SiO-ledelsen på vegne av studentene. Vi studenter er i flertall, vi har rett og vi har makt til å bestemme hvordan og når studentenes penger skal brukes, ikke SiO-ledelsen. Vi vil samarbeide med SiO, men vi ønsker ikke at SiO skal bestemme hva som er det beste for oss.

Grønn Liste mener at de 13 millionene må brukes til studenthelse, studentkultur og ikke minst på bæekraftige og miljøvennlige tiltak. Det betyr at tildelingsmidlene må økes mye mer i neste periode. Grønn Liste forventer at SiO Mat & Drikke skal tilby bedre, billigere og mer bærekraftig mat til studentene. Videre er det viktig å øke kultur-, idretts- og helsetilbudet som viktige tiltak for å forebygge psykisk helse, stress og ensomhet, og samtidig øke trivsel og mestringsopplevelsen i studietiden.

Grønn Liste ønsker mer åpenhet og forventer at SiO-hovedstyret og VT-AU forbedres der de får kritikk. Vi forventer at studentrepresentantene i SiO-hovedstyret lytter til studentene og kjemper for studentenes interesser. Samtidig forventes det at styreleder i SiO, Gabrielle Legrand Gjerdset, lytter like mye til studentene som hun lytter til SiO-ledelsen.