KAN BLI FLYTTET: Flytteplanene er en del av et ønske om desentralisering av statlige organer. Akrivfoto: Skjalg Vold
KAN BLI FLYTTET: Flytteplanene er en del av et ønske om desentralisering av statlige organer. Akrivfoto: Skjalg Vold

Regjeringen vurderer å flytte Politihøgskolen ut av Oslo

Regjeringspartiene har kommet til enighet med Venstre. Nå kan Politihøgskolen bli flyttet ut av Oslo.

– Utflytting av arbeidsplasser gir spennende karrieremuligheter og kan føre til at flere flytter hjem igjen etter studiene, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) på en pressekonferanse torsdag morgen.

Etter at regjeringspartiene kom til enighet med Venstre skal det vurderes om inntil 1200 arbeidsplasser og 600 studieplasser skal bli flyttet ut av hovedstaden.

Politihøgskolen i Oslo har i dag tilsammen 672 studieplasser. Det er justis- og beredskapsdepartementet som får arbeidet å utrede om skolen burde flyttes.

– Vi har ikke konkludert med at Politihøgskolen skal flytte ut av Oslo. Saken skal utredes.Det er for tidlig å angi når utredningen vil foreligge, skriver seniorkommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudhry i Justis- og beredskapsdepartementet i en e-post.

Bakgrunnen for vurderingene er et ønske om å desentralisere statlige oppgaver til hele landet.

Kommunalministeren understreker likevel at det neppe vil bli aktuelt å flytte alle arbeids- og studieplassene.

– Dette kom litt brått på oss så send en mail så skal vi svare så raskt vi får oversikt, sier pressevakten ved Politihøgskolen.