Kvinneforkjemper: Medieprofessor Gunn Enli vil at rektoren ved Universitetet i Oslo skal ansettes ikke velges, for løfte frem kvinnene.
Kvinneforkjemper: Medieprofessor Gunn Enli vil at rektoren ved Universitetet i Oslo skal ansettes ikke velges, for løfte frem kvinnene.

Professor Kristian Gundersen og Gunn Enli i opphetet Twitter-feide

Burde rektoren ved Universitetet i Oslo velges eller ansettes? Professorene Gunn Enli og Kristian Gundersen er rivende uenige.

Etter en heftig Twitter-debatt om hvorvidt Universitetet i Oslo bør ha rektorvalg eller la universitetsstyret ansette rektoren, rant begeret til slutt over for medieprofessor Gunn Enli.

Det hele startet for to uker siden da hun i en Universitas-artikkel tok til orde for at en ansatt-ordning ville heve demokratiet ved universitetet. Det fikk biologiprofessor Kristian Gundersen til å gå i strupen på medieprofessoren på Twitter og anklagde henne for å drive med «orwellsk nytale».

Det rokker likevel ikke ved standpunktet til Enli, som ikke bare mener en ansattordning kan løfte universitetsdemokratiet, men også gjøre at flere kvinner velger å stille som rektor.

– En kvalifisert ledelse kan gjøre større grep for å oppnå likestilling på alle nivåer i organisasjonen, sier hun til Universitas.

Bakgrunn: Kristian Gundersen har valgt side i rektorkampen

Vil ikke moralisere

Enli mener strategiene universitetet bruker for å få kvinner til å delta i rektorkampen ikke er gode nok og at det må innføres kraftigere tiltak for å rette opp i dette.

– Et spørsmål er om UiO har gjort nok for å rekruttere kvinnelige søkere. Dette er ikke noe som kommer av seg selv, og man kan ikke moralisere de frem. UiO kan trolig lære endel av måten politiske partier arbeider strategisk for å motivere kvinner, poengterer medieprofessoren.

Hun mener universitetet burde se til politiske partier der det jobbes systematisk for å skape en kultur for å motivere kvinner til å strekke seg mot lederstillingene.

Rektorkandidat Svein Stølen: Vil bidra til kvinnelige kandidater i årene som kommer

Frykter mannskultur

Det er ikke bare valgordningen som er årsaken til den lave andelen av kvinner i akademia, ifølge Enli.

– Når vi har dominans blant menn, gang på gang, peker det i retning av en mannskultur. Systemet legger kanskje mer til rette for menn?

Medieviteren mener at for å forandre denne utviklingen må det arbeides for likestilling på alle nivåer. En ansettelsesprosess kan virke positivt for å involvere flere kvinner i rektorprosessen, mener hun.

– Vi vet at kvinner ofte utsettes for tøffere motstand i offentligheten, og dette vil også gjelde i en rektorvalgkamp.

Ifølge Enli fungerer ikke universitetsdemokratiet i dag. Velgerne er ikke godt nok informert til å gjøre gode valg.

– Dette fungerer helt fint i en ideell verden, men valgordningen har svakheter, som lav valgdeltakelse, få rektorkandidater og en begrenset universitetsoffentlighet.

Kommentar: Kvinne – kjenn din plass

– Demokratisk mistillit

Biologiprofessor Kristian Gundersen mener Enlis argument bare er visvas.

– Det er bare tull. Man må stole på demokratiet. Det Enli argumenterer for er mistillit til demokratiet. Det er helt utenkelig i dag at en rektor skulle stille uten begge kjønn representert. I dag finnes det nettopp mange som stemmer etter hvordan rektoratet stiller seg til kjønnspolitikk, argumenterer biologen.

I dag er omtrent 70 prosent av professorene ved UiO menn. Det mener Gundersen er en faktor som har medvirket til få kvinnelige rektorkandidater.

Inga Bostad og Aud Tønnessen: Vi burde vært gode rollemodeller

– At en ansattordning vil heve demokratiet er helt absurd. Det er som å si at slaveri er frihet.

Biologen bestrider også Enlis argument om at en ansatt-ordning kan få flere kvinner til å søke på jobben som rektor.

– Det er en påstand. Hvorfor skulle det bli bedre med en ansatt rektor?

Han stiller likevel spørsmål ved hvorfor valgkomiteen ikke har klart å komme opp med noen kvinnelige søkere, og tror grunnen er komplisert.

– Det er mange aktive forskere som vegrer seg for å stille som rektor, understreker han.

Uavhengig av uenighetene som har oppstått mellom ham og Enli, ønsker Gundersen å understreke at Enli må få lov til å ha sin demokratiske rett til å mene det hun mener.

Lest denne? Slik svarer søkerkomiteen på kvinnekritikken

Valgt eller ansatt rektor? Dette er argumentene