INGEN KVINNER STILLER: Lucy Smith er den eneste kvinnen som har vært rektor ved Universitetet i Oslo. Arkivfoto: Skjalg Bøhmer Vold
INGEN KVINNER STILLER: Lucy Smith er den eneste kvinnen som har vært rektor ved Universitetet i Oslo. Arkivfoto: Skjalg Bøhmer Vold

Slik svarer søkerkomiteen på kvinnekritikken

På tross av at ingen kvinner stiller til rektorvalg er leder for søkerkomiteen, Vibeke Grøver, fornøyd med egen innsats.

Fredag gikk fristen ut for å stille som rektorkandidat ved Universitetet i Oslo (UiO). Til tross for at det i år er opprettet en søkerkomite for å finne gode kandidater, er det ingen kvinner som stiller.

Selv om professorene Kristian Gundersen og Gunn Enli i ukens Universitas ryker i tottene på hverandre, er de fullstendig enige i én ting: Søkerkomiteen burde klart å få en kvinne til å stille.

Det har de derimot ikke klart, men professor Vibeke Grøver, som har ledet søkerkomiteen, mener kritikken er uberettiget.

– Det er sammensatte årsaker til at personer som blir oppfordret til å stille til valg, likevel ikke gjør det. Én årsak til at mange ikke stiller er at de har faglige forpliktelser de ikke vil gi opp, men det gjelder også menn. Vi har vært veldig opptatt av å oppfordre kvinner til å stille og har vært i kontakt med like mange kvinner som menn underveis i prosessen. Vi ønsket å få en kvinnelig rektorkandidat, men slik har det altså ikke blitt.

– I forrige uke skrev Universitas-journalist Heidi Bang at Inger Sandlie hadde rektorambisjoner, men ble ført sammen med Hans Petter Graver av søkerkomiteen. Hvorfor gjorde dere dette?

– Vi henvendte oss både til Inger Sandlie og Hans Petter Graver med oppfordringen om å stille til valg som rektor. De har selv funnet fram til hverandre i løpet av prosessen og den interne arbeidsfordelingen er det de selv som har bestemt.

– Grunnen til at Graver ble kandidat er vel på grunn av mer ledererfaring. Dere burde vel skjønt at det var sånn det kom til å bli når dere førte dem sammen?

– Som sagt ble begge oppfordret av søkekomiteen til å stille som rektorkandidater og de bestemte selv arbeidsdelingen da de valgte å arbeide sammen. Ut over det har jeg ikke så mye å legge til.

– Er dere fornøyde med jobben som søkerkomiteen har gjort?

– Vi har jo nå to team. Det er to sterke og gode team som har gode forutsetninger for å lede universitetet.

– Kunne dere gjort noe bedre for til neste gang for få kvinner til å stille?

– Søkerkomiteen har vært opptatt av det. Virkemidlet må jo først og fremst være å oppfordre kvinner til å melde seg som kandidater.

Flere spennende saker om valgthrilleren:

Rektorkandidat Stølen om kvinnedebatten: Likestilling i akademia – slik en litt gråhåret mann ser det

Rektorkampen splitter akademia: Kristian Gundersen har valgt side

Dette er rektorkandidatene: Svein Stølen og Hans Petter Graver