Vil likestilles: Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby er ferdig med sin cand.theol-grad høsten 2017. Som åpent homofil ønsker han å likestilles, både i jobben og i muligheten til å svare «ja» ved alteret når tiden er inne for det.
Vil likestilles: Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby er ferdig med sin cand.theol-grad høsten 2017. Som åpent homofil ønsker han å likestilles, både i jobben og i muligheten til å svare «ja» ved alteret når tiden er inne for det.

Prestestudent og kirkevalgkandidat

Den fremtidige presten Andreas Fosby kjemper om en plass i Oslo bispedømme for å ta knekken på kirkens diskriminering.

Parallelt med årets kommunestyre- og fylkestingsvalg er det også kirkevalg. Det er på ny blåst liv i debatten om homofil vigsel, og i år kan det skje en endring. Åpen folkekirke stiller med egne lister under årets valg, med det mål at homofile skal få lov til å gifte seg i kirken.

– Hvis man er medlem av kirken og enig i at vi må delta i demokratiet, burde alle stemme ved årets valg, sier Andreas Alexander Fosby som er student ved Det teologiske fakultet på Blindern, og listekandidat for Åpen folkekirke i Oslo.

Siden felles ekteskapslov ble vedtatt i 2008 har Den norske kirke åpenlyst kunnet diskriminere homofile. Selv er Fosby homofil og ønsker å bli prest.

– Vi har et ansvar for kirken vi er med i. Hvis folk ikke stemmer vil ingenting forandre seg og kirken blir en klubb for en liten elite som kan fortsette å diskriminere, sier han.

Les denne: Mange tror at man må være veldig ... prestete, for å være prest

Troslivet vil akseptere meg slik som jeg er og hele mitt liv

Andreas Alexander Fosby

Nei til homofil vigsel

Fjorårets kirkemøte vakte kraftige reaksjoner da et flertall sa nei til homofil vigsel. I 2014 forlot 11.000 personer kirken, og tidlig i august i år hadde nye 7.000 nordmenn meldt seg ut. Mange har begrunnet utmeldingen med at homofile ikke kan gifte seg på lik linje med heterofile par innenfor kirkerommets vegger. Åpen folkekirke ønsker å snu medlemsflukten.

– Valgdeltakelsen ved tidligere kirkevalg har vært veldig lav og vi håper denne saken kan få folk til å stemme, sier Fosby.

Valgdeltakelsen under forrige kirkevalg lå på 13,5 prosent. Av i overkant av tre millioner stemmeberettigede var det kun 41 8700 personer som avga stemmer, opplyser Den norske kirke på sine nettsider.

Alene til kirken: Etter kirkemøtet i fjor, som stemte mot homofil vigsel, dro Fosby ofte til kirken alene. – Jeg trengte å kjenne på at jeg fortsatt hører hjemme her, forteller han.
Alene til kirken: Etter kirkemøtet i fjor, som stemte mot homofil vigsel, dro Fosby ofte til kirken alene. – Jeg trengte å kjenne på at jeg fortsatt hører hjemme her, forteller han.

Kjærlighet og kristendom

Mange har stilt spørsmål ved hvordan Fosby kan være åpent homofil samtidig som han ønsker å bli prest.

– Troslivet vil akseptere meg slik som jeg er og hele mitt liv. Jeg har aldri møtt noen problemer med legning på fakultetet eller gjennom studiene. Det er tross alt like store variasjoner på teologistudiet som på medisin, påpeker han.

Teologistudenten opplever at folk flest setter kristendom og homofili opp mot hverandre, men mener selv religionen og legningen kan leve i skjønn forening. Nå ser han frem mot årets valg og har stor tro på tiden er inne for at homofile skal kunne vies foran alteret.

– Grunnen til at Åpen folkekirke kan stille med egne lister i år, er engasjementet offentligheten har når det kommer til nettopp dette spørsmålet. Når kirkemøtet sa nei med kun 7 stemmer i mot i fjor, førte det til masse utmeldelser. I voksen alder kan jeg ikke huske så mye engasjement rundt et kirkelig spørsmål, sier han.

Prestestudent ved en feil

Det var ikke gitt at Fosby skulle ende på listen til Åpen folkekirke. I 2011 havnet han ved en feil på profesjonsstudiet ved Det teologiske fakultet. Ettersom han hadde søkt seg til en årsenhet i teologi og studiene hadde de samme fagene det første året, bestemte han seg for å begynne på teologistudiet. Der fant han også troen.

– Når jeg begynte på teologistudiet forandret min tidligere oppfatning av kristendommen seg, og jeg møtte mennesker som gikk i mot mine fordommer og ledet meg inn i troen, forklarer Fosby.

Fant troen: Andreas Alexander Fosby kom inn på profesjonsstudiet i teologi ved en feil. Der møtte han sine egne fordommer mot religionen i døra, og fant veien inn i den kristne tro.
Fant troen: Andreas Alexander Fosby kom inn på profesjonsstudiet i teologi ved en feil. Der møtte han sine egne fordommer mot religionen i døra, og fant veien inn i den kristne tro.

Stor støtte

Fosby, som også er leder i Oslo kristelige studentforbund, jobber aktivt for å engasjere flere studenter i årets kirkevalg. For å stemme ved valget må du være medlem av statskirken og fylle 15 år i løpet av 2015.

– Mange i kirken jeg jobber i engasjerer seg i dette spørsmålet og også flere av de ansatte og studentene ved Det teologiske fakultet stiller til valg for Åpen folkekirke, utdyper han.

De få gangene han har møtt motstand, overskygger ikke alle de positive tilbakemeldingene han har fått på sitt arbeid.

– Fellesnevneren er at folk er glad for engasjementet, og at noen bryr seg om kirken. Man møter ulike syn på saken, men da er det bare å ha respekt for det, påpeker Fosby.

Kommentar: Når teologien trues

Det avgjørende kirkevalget

Spørsmålet om homofilt ekteskap deler kandidatene i kirkevalget.

Åpen Folkekirke stiller til valg i ni av elleve bispedømmer som et alternativ til nominasjonslisten fra Den norske kirke. Den største forskjellen mellom de to listene er at alle kandidatene på Åpen folkekirkes liste har bundet seg til en felles plattform, som forplikter dem til å jobbe for en inkluderende kirke.

– Det betyr selvsagt at kirken må gi homofile og lesbiske mulighet til å gifte seg i kirken, sier Odd Einar Dørum, tredjekandidat for Åpen folkekirkes liste i Oslo.

Fikk du med deg? Frykter psykopatprester

Endring krever flertall

Dørum understreker at det er avgjørende å få inn et flertall av representanter som er for likekjønnet ekteskap for å endre dagens ordning som ble vedtatt etter forrige kirkevalg.

– Det er viktig å stemme inn representanter som er åpne om at de ønsker homofil vigsel, dersom vi skal endre noe, sier Dørum.

– Det kristne ekteskapet baserer seg på at en mann og en kvinne gifter seg med hverandre

Fredrik Midttømme, teologistudent og kandidat nummer 15 på Den norske kirkes nominasjonsliste i Oslo

Kvinne og mann

Fredrik Midttømme er student ved Menighetsfakultetet og kandidat nummer 15 på Den norske kirkes nominasjonsliste i Oslo. Hans hjertesak er å synliggjøre de unge i kirken og inkludere etniske minoriteter.

– For meg er det gudstjenestefeirende fellesskapet viktig, og jeg tror vi som kirke kan styrkes av å inkludere kristne migranter i våre egne menigheter, i stedet for at de starter sine egne, sier han.

– Hva med homofile, vil du inkludere dem?

– Jeg mener at homofile blir inkludert. Ingen skal nektes å komme til kirka, sier Midttømme.

– Men de burde ikke gifte seg i kirka?

– Det kristne ekteskapet baserer seg på at en mann og en kvinne gifter seg med hverandre. Det er to syn i kirka i dag, og jeg stiller meg bak det man kom fram til ved forrige kirkemøte, sier Midttømme.

Les mer: Kristenstudenter vil forby kirkevigsel