Univer­si­te­tets første Dame

Navn: Janne Haaland Matlary

Stilling:1. amanuensis. Leder for seksjon for internasjonal politikk

Aktuell:Mottar, som første norske dame, den katolske Malteserordenen 1. september.

–⁠ Det er en stor ære, jeg vil bidra i ordenens internasjonale arbeid, sier tidligere statsekretær i UD og 1. amanuensis Janne Haaland Matlary.

1. september blir Matlary «Dame» og mottar sin orden med sverdslag på Birgitternonnenes klosterkirke Vadstena i Sverige.

–⁠ I gamle dager måtte man stille med hest, væpner og rustning. Guttene får fremdeles sverd. Jeg skulle gjerne hatt et slikt sverd, sier Matlary som likevel må nøye seg med kappe og orden.

Malteserordenen, eller «Sovereign Military Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta» som er det offisielle navnet, er en gammel katolsk orden som oppsto blant kristne pilgrimer allerede på 900-tallet.

–⁠ Ordenen drev hospitalvirksomhet og beskyttet pilegrimene mot de «vantro» muslimene. De utviklet stor sjømilitær evne og beskyttet Europa i Middelhavet. En total blanding av verdslig og geistlig makt, doserer Matlary.

Ordenen ble svekket av Napoleon og drevet ut av Malta på 1800-tallet. Etter dette begynte en omflakkende tilværelse før ordenen fikk sete i Roma. I dag minner ordenen om Røde Kors, og driver humanitært arbeid i en rekke land.

Matlary mottar ordenen for sitt arbeid innen den katolske kirke. Blant svært få kvinner sitter hun som eneste skandinaviske representant i to av pavens råd.

–⁠ Det er svært viktig at lekfolks og særlig kvinners stilling i den katolske verden styrkes, sier Matlary.

Ved siden av rådsoppgaver klarer hun å kombinere fulltidsarbeid med firbarnsmor-rollen. Hun har også representert Vatikanet ved flere FN-konferanser.

–⁠ Det er fascinerende hvordan Vatikanet kan drive verdidiplomati, sier Matlary, som nettopp har skrevet boken Intervention for human rights in Europe om nettopp verdidiplomati.

Må alle studentene nå titulere deg som Dame?

–⁠ La meg svare slik: Det er paradoksalt at man i dette landet bruker så lang tid på å få en tittel, som for eksempel doktor, uten å bruke den, sier Matlary som nok likevel ikke regner med at studentene kaller henne Dame dr. Janne Haaland Matlary med det første.