Min studietid

Knut Olav Åmås (32) har overtatt som ny redaktør for tidsskriftet

Vellykket idéhistorisk reise

Samtiden. Under studietiden byttet han til Universitetet i Oslo for å kunne ta idéhistorie.

Forfatteren og forlagsredaktøren fra Odda begynte filosofistudiene ved det «lokale» Universitetet i Bergen. Men da han ville ta idéhistorie – et fag som ikke fantes i Bergen – ble Åmås pent nødt til å bytte universitet for et år. Det angret han ikke på.

–⁠ Idéhistoriemiljøet i Oslo er det beste studiemiljøet jeg har vært borte i. Jeg gikk på 6-7 forelesninger i uka, også hovedfagsforelesninger, og foreleserne var førsteklasses formidlere, sier Åmås.

Men til tross for at han trivdes på Blindern måtte Åmås tilbake til Bergen for å ta hovedfag i filosofi. Det er nemlig her Norges viktigste

forskningsmiljø knyttet til filosofen Ludwig Wittgenstein ligger. Åmås har i tillegg til hovedoppgaven om Wittgensteins kulturfilosofi og metode også skrevet tre bøker om den østerrikske filosofen.

Nå har Åmås tatt over sjefsstolen i Samtiden etter Thomas Hylland Eriksen og i tillegg skal han skrive dikteren Olav H. Hauges biografi. Hvis Åmås gjør det like bra på disse feltene som på studiene trenger han ikke bekymre seg. 1.5 på filosofi hovedfag, 1.8 på idéhistorie grunnfag, 1.7 på filosofi mellomfag og 1.8 på ex.phil er karakterer de færreste ville klaget over.

–⁠ Har du noen råd til dagens studenter?

–⁠ Det er viktig å velge et tema for hovedoppgaven som man virkelig er interessert i. Legg også inn et utenlandsopphold eller to i løpet av studietiden. Og begynn å skrive tidlig og fortsett med det under hele studiet, tipser Åmås.