Just det, herr justi­tia­rius

Tore Schei var mønsterstudent, og gikk inn til en juridikum pålydende 2.20

–⁠ Jeg var en disiplinert student fra første stund. Det kom vel nettopp av min interesse for faget og iveren det gav meg å ta seg frem på egen hånd.

Kommende høyesterettsjustitiarius Tore Schei avla en glimrende examen juridikum i 1971, i en alder av 25 år. Han begynte studiet rett etter artium.

–⁠ Det var en veldig grei overgang. Jeg gikk fra en kjedelig skole til et studium som for meg var svært spennende.

–⁠ Hvorfor jus?

–⁠ Man har jo lett for å velge ting en kjenner til, og jeg hadde vokst opp i en familie med jurister. Konfliktløsning interesserte meg, og jeg visste at det var en utdanning med gode jobbmuligheter. Men jeg vurderte jo også sosialøkonomi og Norges tekniske høgskole da jeg faglig var best i matte og fysikk, skryter Schei.

Mannen som skal erstatte Carsten Smith var i sin studietid svært fornøyd med ståa.

–⁠ Det å lære under eget ansvar passet meg godt, i motsetning til den skoleringen skolen hadde gitt meg. På den tiden var studiet delt opp i to store avdelinger, så vi hadde vår første eksamen etter tre år. Dette likte jeg svært godt, jeg fikk tid til å fordype meg.

Ettersom foreldrene hadde for høy inntekt, fikk ikke Schei ta opp studielån, og han bodde hjemme hos foreldrene det meste av studietiden.

–⁠ Det var et hyggelig sosialt miljø ved fakultetet. Jeg husker spesielt ølmøtene og møtene ellers i Juristforeningen, svarer den kommende høyesterettsjustitiariusen nøkternt.

Etter avlagt eksamen gikk Schei rett inn i sin avtjening av verneplikten, for så å begynne som advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten. Mot slutten av studietiden giftet Schei seg med en medstudent på kullet over.

Det virker som mange finner hverandre på juridisk fakultet?

–⁠ Jeg tror det samme gjelder alle profesjonsstudier. Men det er vel kanskje tilfelle at ettersom en skal ta så mange formelle avgjørelser, blir slike koblinger ofte synlig i pressen, avslutter Schei.