Service­bran­sjen trenger en oppvask

Lav studiestøtte tvinger studenter ut i deltidsjobb. Det som møter dem der er skremmende.

Denne uken har Universitas valgt å vie seks sider til unge menneskers opplevelse av servicebransjen. Studentene forteller om beinhardt tempo, pressede lønninger og seksuell trakassering. De er ikke alene.

Ifølge den europeiske undersøkelsen Eurostudent jobber syv av ti norske studenter ved siden av studiet. Det er ikke rart. I inneværende semester får studenter utbetalt rundt 10 000 kroner i måneden medregnet storstipendet. Med overfylte studentbyer og et presset boligmarked med skyhøye leiepriser er det vanskelig å få økonomien til å gå rundt. Studenter blir presset ut i deltidsjobb.

–⁠ Flere fortellinger fra servicebransjen: les Miriam Abel Hansens historie

Svært mange av disse jobber i servicebransjen. Oslos butikker, hotellresepsjoner og kafeer tjener grovt på timene som legges ned. Virkeligheten studentene møter er hard, og det er det flere grunner til.

Bare 26 prosent av unge mellom 16 og 26 år er fagorganiserte, viser en Fafo-rapport fra i høst. Dette er alarmerende tall. Uten en sterk fagforening på arbeidsplassen blir maktforholdet forskjøvet. Arbeidsgiver blir sterkere og arbeidstager svakere. Organiserte har tilgang på råd, bistand og rettigheter fra fagorganisasjonen. Svært mange uorganiserte studenter går glipp av dette. Mange vet kanskje ikke engang hvilke rettigheter de har. Her kunne en sterk lokal klubb vært til hjelp.

–⁠ Flere fortellinger fra servicebransjen: les Hannah Johansens historie

Det er dessuten stor utskiftning: Mange studenter jobber deltid, og bytter jobb ofte. Dette bidrar også til å svekke makten til arbeidstager. Det er vanskelig å stå opp for seg selv når du er ny og ikke helt vet hvilke rettigheter du har. Når det i tillegg er flere hundre som søker den samme jobben på Kiwi er du heller ikke uunnværlig. Det finnes noen andre som ville godtatt vilkårene du klager på. Det skaper usikkerhet.

Alt er ikke mørkt. Fra januar 2018 trådde allmengjøringen i kraft. Dette innebærer at alle ansatte over 20 år som jobber innenfor overnatting, servering og catering skal ha en minstelønn på 157 kroner. Så gjenstår det å se om dette følges opp på en tilfredsstillende måte av bransjen.

–⁠ Flere fortellinger fra servicebransjen: les Arash Ebrahimis historie

Universitas' gjennomgang av studenter i arbeidslivet viser at det er en ekstremt utsatt gruppe. Vi har valgt å la noen studenter komme til orde for å fortelle sin historie. Det har ikke vært vanskelig å finne studenter med slike opplevelser, og det finnes uendelig mange flere der ute. Servicebransjen må ta en oppvask.

–⁠ Flere fortellinger fra servicebransjen: les Thea Lysviks historie