La studenter ruse seg trygt

Alkohol og tobakk regnes som to av de aller mest avhengighetsskapende og skadelige rusmidlene. Når vi vet at det finnes langt tryggere alternativer, er det absurd å straffe dem som velger disse.

Kun én av ti som bruker rusmidler er avhengige. 13. desember vedtok Stortinget å slutte å straffe rusmisbrukere. Det er gode nyheter. Men hva skjer med de resterende 90 prosent av dagens kriminelle rusbrukere?

At det er forbudt å røyke cannabis, som alternativ til de betydelig mer skadelige stoffene alkohol og tobakk, er totalt meningsløst. Forskning rettferdiggjør heller ikke en slik politikk. Det ble tydelig at politikerne mangler argumenter da tidligere justisminister Anders Anundsen ble tatt på fersken i en pinlig løgn om at cannabis var mer skadelig enn alkohol, på NRKs Folkeopplysningen i 2016. Staten bør derfor ikke lenger nekte folk å foreta valg forskning viser er fordelaktige for helsa. Ved å bruke mindre skadelige rusmidler synker sjansen for kreft og skrumplever, og velferdsstaten blir belastet mindre i fremtiden.

David Nutt, professor i psykiatri og tidligere sjef for Storbritannias vitenskapelige råd i russpørsmål, regnes som en av verdens fremste autoriteter når det gjelder rusmidlers påvirkning på mennesker. I 2010 publiserte han en studie i The Lancet, som rangerte de mest utbredte rusmidlene etter hvor skadelige de er for brukere og for samfunnet. Studien var kontroversiell fordi alkohol havnet på førsteplass. Godt ned på lista havnet rusmidler som LSD (18. plass), MDMA (17. plass) og cannabis (8. plass), stikk i strid med politikken de fleste land fører.

De individuelle og samfunnsmessige fordelene er store hvis flere velger de minst skadelige rusmidlene. Da kan de ikke møtes med straff.

Faren for at politiet vil dukke opp, øker terskelen for å oppsøke hjelp hvis uhellet er ute, og på det ulovlige markedet har du ingen garanti for at det du har fått tak i, er det du ville ha. Justisminister Per-Willy Amundsen er fortsatt en stor fan av straff. Det skaper mistillit mellom staten og de som foretrekker andre rusmidler enn alkohol og tobakk. Folk har alltid brukt en rekke ulike rusmidler, uavhengig av hva loven sier.

Når det ikke foreligger bevis for at dagens politikk fungerer, og vi vet det kan legges til rette for tryggere bruk, gir det ingen mening å fortsette i samme spor. Testing av stoffers renhet og korrekt informasjon om dose og trygg bruk kunne reddet liv, men tilbys ikke av myndigheter eller foreldre under et forbudsregime. Mellom 2010 og 2012 døde hele 26 norske ungdommer av den langt farligere MDMA-forfalskningen PMMA. Det plasserer oss på verdenstoppen. Alle disse kunne levd i dag hvis kloke forhåndsregler hadde vært fulgt. Tenk hvordan det hadde vært dersom de samme forholdene gjaldt for alkohol. Hvis folk ikke visste om flaska inneholdt 10 eller 90 prosent alkohol, og deretter nølte med å ringte ambulanse, ville antall dødsfall skutt i været.

Å frata unge mennesker muligheten til å innta rusmidler på en tryggest mulig måte er uansvarlig. En slik politikk koster liv, både ved overdoser og i fremtiden, som følge av senskader etter langvarig bruk.

Flere og flere skjønner at krigen mot narkotika er tapt. Dette trenger ikke være en negativ ting hvis den totale rusbruken blir tryggere, slik den ble i Portugal, som var først ute med avkriminalisering. Norske politikere vet så inderlig godt at dagens politikk er feilslått. Kun frykt for reaksjonære velgeres reaksjoner stopper en endring i en mer kunnskapsbasert retning. Hvis politikerne fortsetter sin feighet kan ennå flere titalls unge nordmenn død mens vi venter på fornuften.