Univer­sitas mener: Nei til slave­ar­beidet

I mangel på en organisert arbeidstakerorganisasjon for studenter, må vi heller vise solidaritet med hverandre og signalisere tydelig til NRK og andre bedrifter som ikke vil lønne studentene: Vi sier nei til slavearbeidet!

«Du ville ikke invitert en rørlegger hjem for å fikse røra dine gratis», sier musikkstudent Per Kamfjord i denne ukes Universitas. Med dette berører han en problematikk som angår urovekkende mange studenter: Å jobbe gratis for å komme seg opp og fram i arbeidslivet.

Intensjonen og logikken bak det ulønnede arbeidet er høyst forståelig. Å skaffe seg et nettverk til tiden etter studiene, at navnet ditt er gjenkjennelig når du etter endt utdanning skal konkurrere i et stadig mer spisset, kompetitivt og nådeløst arbeidsliv er nærliggende.

Dette er saken: Vil ikke gjøre gratisarbeid

For en arbeidsgiver er det langt billigere å ansette studenter enn ferdigutdannede. Dette er en god ting, da man kan få relevant arbeidserfaring før man begir seg ut i det store, ukjente intet samtidig som man sper på studielånet. Men faktum er at jo flere som jobber helt gratis for de høye herrer, jo mindre blir etterspørselen etter den – sett fra arbeidsgivers side – billige arbeidskraften. Konsekvensen er at lønningene går ned, og en allerede tynnslitt studentøkonomi blir enda magrere. Det er dumt både for de kommende og den nåværende generasjonen studenter.

Denne uka retter Universitas også søkelyset mot NRK sin ansettelsespraksis. De er viden kjent for å bruke musikk-, dans- og dramastudenter i sine produksjoner uten å betale en krone i kompensasjon. Det tegner et dystert bilde av arbeidslivet om selv ikke statskanalen ønsker å lønne sine ansatte, med mindre de ansatte er fagorganisert og har «krevd sin rett» ved tidligere anledninger. Ufaglærte studenter har nemlig ingen sterk arbeidstakerorganisasjon i ryggen.

Lønningene går ned, og en allerede tynnslitt studentøkonomi blir enda magrere. Det er dumt både for de kommende og den nåværende generasjonen studenter.

Spørsmålet om gratis arbeidskraft koker dermed ned til to ting: Studentenes solidaritet med hverandre, og arbeidslivets vilje til å betale for arbeidskraften de benytter. For det er et høyt aktet ideal i det sosialdemokratiske Norge at man får rimelig betalt for den jobben man gjør. Det er fremforhandlet mellom partene i arbeidslivet helt siden LOs grunnleggelse på tampen av 1800-tallet. Men i mangel på en organisert arbeidstakerorganisasjon for studenter, må vi heller vise solidaritet med hverandre og signalisere tydelig til NRK og andre bedrifter som ikke vil lønne studentene: Vi sier nei til slavearbeidet!