Ikke dropp nynorsken

Når universitetet slurver med sine egne eksamensoppgaver, er det et svært dårlig signal å gi til studentene de skal utdanne.

I disse dager leveres tusenvis av eksamensbesvarelser ved norske universiteter og høgskoler. Som seg hør bør vil mange av oppgavene inneholde feil. Men det samme bør ikke gjelde for selve oppgavesettene som deles ut. Hvis du har nynorsk som målform, er dette imidlertid noe du pent må finne deg i. I forrige ukes avis skrev vi om masterstudent Jorunn Simonsen Thingnes ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Hun har undersøkt hvor ille det faktisk står til, og bekrefter det mange nynorskbrukere allerede vet: At oppgavesettene er fulle av feil. Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet var det bare drøye fem prosent av nynorskoppgavene som ikke hadde bøyningsfeil. I tillegg var det flere andre typer feil i de samme oppgavene.

Les også: –⁠ En skam og en skandale

Det er rett og slett pinlig at Universitetet, som skal sensurere oppgavene til studentene, og som skal sitte på fasiten, ikke klarer bedre enn som så. De fleste feilene er neppe av en slik karakter at de fører til misforståelser om hva oppgavene dreier seg om. Men en viss språklig kompetanse må vi kunne forvente av Norges største universitet.

Det medisinske fakultet har til alt overmål brukt penger på å hyre inn inkompetente konsulenter til å gjøre jobben for seg, uten at det bedret resultatet. Fakultetet er faktisk blant dem som kommer dårligst ut i masterstudent Thingnes undersøkelse. Løsningen fakultetet fant på de språklige blunderne er heller ikke bra.

Les også: Dropper nynorsk på digital eksamen

Istedenfor å hanke tak i noen som kan skrive nynorsk, dropper de heller målformen helt i flere digitale eksamensformer. Det blir for slapt. Selv om bokmål er den foretrukne målformen for de fleste på UiO, er ikke nynorsk et fremmedspråk som bare kan kuttes bort.

Studenter på lektorprogrammet i norsk må for eksempel gjennom store mengder nynorskpensum som en del av utdannelsen. Når universitetet slurver med sine egne eksamensoppgaver, er det et svært dårlig signal å gi til studentene de skal utdanne.