Fifty shades of Nesna

Høgskolen i Nesna virker i alle tilfeller ikke bare kneblet, men bastet, bundet og ydmyket. Kall det gjerne Fifty shades of Nesna.

Mandag leverte stortingsrepresentant og medlem av Kirke og utdanningskomiteen (KUF) Torgeir Knag Fylkesnes et skriftlig og ganske pertinent brev til stortingets president der han «tillater» seg å stille et viktig spørsmål:

Ble han nektet av Kunnskapsdepartementet (KD) å møte rektoren ved Høgskolen i Nesna?

Universitas har denne uken gravd seg så dypt ned i saken som et sirupstregt kommunikasjonsapparat i KD har tillat oss å komme.

KD har kanskje ikke eksplisitt bedt Nesna om å avstå fra å møte en folkevalgt stortingspolitiker med utdanning som spesialfelt, men munnkurven de har gitt rektoren overfor pressen er et faktum. Det samme er det presset som gjorde at samme rektor avlyste hele møtet. Dette i frykt for å «provosere» noen.

Det er uansett spesielt, som SV-politikeren påpeker, at en rektor ved en uavhengig utdanningsinstitusjon får munnkurv av kunnskapsminister Isaksen.

Riktignok er Nesna en evig sinke i høgskolesektoren. NOKUTs studiebarometer viser at Nesna-studentene bruker minst tid på studier, og høyskolen er ellers mest kjent for de såkalte badestudiene sine. Det er mye å ta tak i, med andre ord. Man må allikevel stille spørsmålstegn ved Isaksens lynraske avgjørelse om å slakte selve gullgåsa, ved å stenge Nesnas lukrative utenlandsstudier. Høgskolen virker i alle tilfeller ikke bare kneblet, men bastet, bundet og ydmyket. Kall det gjerne Fifty shades of Nesna