Idioti på psykologi

Forrige uke snudde Psykologisk institutt i saken om kriteriene for å bli ansatt som instituttleder. Tidligere hadde styret foreslått at bare de med klinisk utdanning skulle kunne gjøre jobben, men kravet ble forkastet etter press fra ledelsen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dermed er det fritt fram også for de med ikke-klinisk masterbakgrunn å søke stillingen.

På tross av den fornuftige helomvendingen fortsetter profesjonsstriden på instituttet. Denne gangen er det ikke de masterutdannede som raser, men profesjonsstudentene som helst skulle sett at klinikerkravet ble opprettholdt.

I et leserinnlegg i denne ukas Universitas

fremmer de en ubehjelpelig svak argumentasjon for hvorfor. Ifølge studentene er det nødvendig med en kliniker i sjefsstolen av hensyn til fremtidige pasienter. Studentene går langt i å antyde at slike hensyn ikke kan ivaretas av en instituttleder uten klinisk bakgrunn. Det er ingen grunn til å tro at det stemmer. Du trenger ikke være utdannet psykolog for å skjønne viktigheten av å utdanne velkvalifiserte psykologer. Det er rart at psykologi-studentene tilsynelatende frykter at slike hensyn ikke vil ivaretas av en instituttleder med teoretisk psykologibakgrunn, og det er ikke lett å bli klok på deres kryptiske argumentasjon for hvorfor det skulle være tilfellet.

Les flere saker om temaet her:

Helomvending i profesjonsstriden

Studentparlamentet om PSIs lederkrav: «Sterkt udemokratisk substans»

Felles front mot Psykologisk institutt

Kritiserer profesjonskrav: Tvinger frem revurdering

Masterstudenter oppgitt over nye krav: –⁠ Føler oss som annenrangs studenter

Misforstått munnkurv?

De har det med å dukke opp i lite flatterende sammenhenger, Høgskolen i Nesna. I denne ukas Universitas har vi samlet sammen tall som viser store forskjeller i tidsbruken hos studentene ved landets læresteder.

Les også: –⁠ Regjeringa forskjellsbehandler badestudiene

Mens arkitektstudenter i Bergen studerer mest av alle, med et snitt på 55 timer i uka, havner Nesna-studentene i bunn, med 23 timer i uka. Det ønsket ikke distriktshøyskolen å kommentere. I Høgskoleavisa Khrono kommer det frem at Nesnas rektor har fått munnkurv av Kunnskapsdepartementet, etter å ha strittet imot kravet om å legge ned høgskolens såkalte badestudier. Vi får ikke håpe munnkurven er så omfattende at høgskolen ikke kan uttale seg om noe som helst.