Feil medisin – igjen

Det finnes ingen unnskyldning for å omgå regelverket helt, ved å stryke studenter istedenfor å sette i gang en skikkethetsvurdering.

Det er viktig at vi kan stole på at legene som utdannes ved norske universiteter er skikket til å gjøre jobben sin. Ingen vil møte en psykopat i legefrakk når man blir syk. Et system med skikkethetsvurderinger skal sørge for at det ikke skjer. Men det er mye som tyder på at systemet ikke fungerer godt nok. Ifølge Høgskoleavisa Khrono ble det i 2013 levert 85 tvilsmeldinger om skikkethet ved landets læresteder, men kun én av disse studentene ble funnet uskikket. Kanskje er det for vanskelig å frata uskikkede studenter muligheten til å bli lege, sykepleier eller lærer. Kanskje er lærestedene for slappe med å håndheve dagens regelverk. Uansett årsak finnes det ingen unnskyldning for å omgå regelverket helt, ved å stryke studenter istedenfor å sette i gang en skikkethetsvurdering.

Likevel skal dette ha forekommet flere ganger ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Dette kommer frem i Studentombudets ferske årsrapport.

Les også: Studentombudet om Det medisinske fakultet: Bruker stryk som ulovlig snarvei

At praksisen medfører en kraftig svekket rettssikkerhet for dem det gjelder er åpenbart. Uten en grundig prosess er det ikke utenkelig at også skikkede studenter mister muligheten til å bli lege.

Dette er langt fra første gang at fakultetet er i hardt vær. Dekan Frode Vartdal hevder at han ikke er kjent med praksisen som ombudet beskriver i sin rapport. Men dette er heller ikke første gang at fakultetsledelsen avfeier enhver form for kritikk. I fjor skrev Universitas at fakultetet brøt taushetsplikten i sin behandling av en student som «skapte dårlig stemning». Fakultetet benektet dette, og hevdet at det hele dreiet seg om en misforståelse. I 2013 fikk fakultetet gjennomgå både av Studentombudet og UiOs internrevisjon for sin hårreisende behandling av en annen student, som hadde blitt truet med skikkethetsvurdering. To rapporter ble skrevet, og helt uavhengig av hverandre konkluderte både Studentombudet og internrevisjonen med at fakultetet hadde opptrådt kritikkverdig. Likevel fremholdt fakultetsledelsen, i beste komiske Ali-stil, at de hadde sitt på det tørre. Feilene som fakultetet begår har fått alvorlige konsekvenser for studentene som er berørt. Det er på høy tid at de også får konsekvenser for ledelsen som er ansvarlig for at de skjer.