Idiotiske anset­tel­ses­krav

Forfengelighet og profesjonskamp bør ikke styre valg av viktige ledere i akademia. Likevel er dette i ferd med å skje ved to av landets største læresteder. Det er ikke snakk om hvilke som helst stillinger heller. Høgskolen i Oslo og Akershus er i ferd med å ansette ny rektor. Allerede før ansettelsesprosessen var i gang, hadde styrets rigide krav ekskludert flere godt kvalifiserte søkere. Dekan Knut Patrick Hanevik, ved Høgskolens Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, er blant dem som ikke får søke på jobben. Grunnen er like enkel som den er idiotisk: Hanevik har ikke doktorgrad. Flere år som toppleder for utdanningen av landets fremtidige lærere, er tydeligvis ikke nok til å veie opp for dette kravet. Høgskolens viktigste oppgave er å sørge for god utdanning av fremtidens sykepleiere, lærere og ingeniører. Åpenbart velkvalifiserte kandidater fra disse utdanningene bør ikke fjernes fra søkerbunken på grunn av jålete ansettelseskriterier.

Les også: Masterstudenter oppgitt over nye krav: –⁠ Føler oss som annenrangs studenter

Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo vil også ekskludere gode kandidater. Der har det lenge vært gnisninger mellom psykologiutdanningene. Universitas har tidligere skrevet om psykologistudenter utenfor profesjonsutdanningen som ønsker å kunne kalle seg psykologer. Ønsket har ikke blitt møtt av de profesjonsutdannede, som vil ha tittelen for seg selv. Når det nå skal ansettes ny leder ved instituttet blir frontene i profesjonskrigen enda steilere. For det er nå bare de med klinisk utdanning som skal få lov til å søke instituttlederjobben. Det er merkelig å kreve klinisk utdanning av en person som skal beskjeftige seg med ledelse og administrasjon.

–⁠ Vi bachelor- og masterstudenter i psykologi føler oss i mange tilfeller nedprioritert og som annenrangsstudenter, sier Nicklas Poulsen Viki i denne ukas Universitas.

Det har vi forståelse for.