Kvaliteten kom med til slutt

At lanseringen av kvalitetsmeldingen fremstilles som om den har vært planlagt hele tiden, er uelegant, og preget av et ønske om ikke å tape ansikt.

Mange skal ha sin del av æren for at det i 2017 kommer en kvalitetsmelding om høyere utdanning. Blant de som har etterspurt en slik rapport er studentene selv, ved Norsk studentorganisasjon, samt opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, Sv og Senterpartiet.

Hitil har Høyre ikke bare vært imot en kvalitetsmelding, de har også argumentert for at vi allerede har en, og pekt på den foreliggende stortingsmeldinga om struktur i høyere utdanning ble lagt fram høsten 2014.

Les også: Isaksen innfrir student-kravet: Beskyldes for retrett

Tirsdag forrige uke behandlet Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Der fremmet Sv, Ap og Sp mindretallsforslaget om en kvalitetsmelding, som ingen av de andre partiene var enige i.

Før forslaget ble nedstemt har Isaksen snudd på hælen. Nyheten om kvalitetsmeldingen lanseres med den største selvfølgelighet, og uten noen som helst erkjennelse av at kunnskapsminiteren har omsbestemt seg. Ministeren avviser at regjeringen har endret mening, og han vil heller ikke vite av at tirsdagens overraskende lansering på noen måte er en retrett.

«At lanseringen av kvalitetsmeldingen fremstilles som om den har vært planlagt hele tiden, er uelegant, og preget av en ønske om ikke å tape ansikt»

Når kvalitetsmeldingen likevel er lansert, er det kjærkomment for både nåværende og fremtidige studenter. Men at lanseringen fremstilles som om den har vært planlagt hele tiden, er uelegant, og preget av et ønske om ikke å tape ansikt.