Forbry­telse og manglende straff

Hvis veilederen ved Idrettshøgskolen bevisst har plagiert to av sine egne studenter, er det et grovt tillitsbrudd som burde straffes hardere. Hvis veilederen ikke visste bedre, er personen uansett ikke skikket til å jobbe som forsker.

Som fersk student er det få budskap som bankes hardere inn av professorer og seminarledere enn viktigheten av korrekt siteringspraksis. Hvis du slurver med referansene, kan du fort befinne deg i plagiat-«fella». Da risikerer du utestengelse fra lærestedet i opptil ett år.

I ukas avis skriver vi om en ansatt ved Norges Idrettshøgkole (NIH) som i fjor ble tatt for å ha plagiert to av sine studenter. Den ansatte var også veileder for de to studentene, og hadde brukt deler av oppgavene deres i en fagbok.

  • Les saken her: [Forskningsetisk brøler på Idrettshøgskolen:
  • Veileder plagierte studenter](http://oldwww.universitas.no/nyhet/60009/veileder-plagierte-studenter)*

    Også ved Universitetet

    i Stavanger (UiS) ble det i fjor avslørt en lignende hendelse fra januar 2012. Da varslet en student ved universitetet om at veilederen hans hadde brukt deler av masteroppgaven i en presentasjon på en konferanse. Helt sentrale deler av oppgaven skal ha blitt presentert som professorens egne forskningsfunn, og et eksternt utvalg konkluderte med at tilfellet var klart plagiat.

    Til tross for de alvorlige forholdene har både UiS-professoren og den NIH-ansatte fått beholde jobben. De slipper unna det hele med en skriftlig advarsel. Selv om faglig ansatte åpenbart bør kjenne reglene for plagiat bedre enn sine studenter, slipper de altså unna med anmerkning i saker der studenter ville blitt utestengt.

    Rektor Kari Bø ved NIH begrunner det med at saken har vært en «stor belastning», både for den ansatte og for den som varslet. At saken har vært en belastning for veilederen har vi ingen grunn til å betvile. Men det er vanskeligere å henge med på at denne belastningen skal være straff nok i seg selv. Hvis veilederen bevisst har plagiert to av sine egne studenter, er det et grovt tillitsbrudd som burde straffes hardere. Hvis veilederen ikke visste bedre, er personen uansett ikke skikket til å jobbe som forsker.