Det enkle er ikke det beste

Det som er lov i et samfunn for øvrig bør også være lov ved en studieinstitusjon. Det er Studentparlamentet som i størst grad har tatt dette innover seg.

I juli skrev Universitas om pedagogikkstudenten Somia Salaouatchi som så seg nødt til å slutte på studiet etter å ha blitt møtt med krav om ta av seg niqaben, eller «lette på sløret», i visse undervisningssituasjoner. Mye har vært skrevet om bruken av niqab ved studieinstitusjoner siden, og i denne ukas avis kommer det fram at norske studenter er svært delt i saken. 41 prosent av de spurte er imot bruk av niqab på universiteter og høyskoler, mens 36 prosent mener det bør være mulig å bruke hodeplagget. 23 prosent ønsker ikke å ta stilling til spørsmålet.

Mangel på tilfredsstillende kommunikasjon har blitt brukt som ett av argumentene for å forby niqab. Berit Rognhaug, leder ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP) understreket i sommer at vedtaket i Salaouatchis tilfelle var faglig begrunnet.

I ukas avis tas det til orde for to ulike typer niqab-forbud. Mens islamforsker Lars Gule oppfordrer Kunnskapsdepartementet til å komme med et uforbeholdent forbud mot niqab, har Marianne Andenæs og resten av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo i stedet falt ned på en ikke-konkluderende konklusjon: De vil kreve en sterk faglig begrunnelse fra lærestedet for å nekte studenter å bruke det heldekkende sløret.

Heldigvis kommuniserer vi mennesker ved hjelp av mer enn bare ansiktsmimikk. Men like fullt må vi erkjenne at det i enkelte situasjoner kan bli for problematisk at det eneste man ser av en person er øynene til vedkommende. Studier som medisin, sykepleie eller barnevern er bare noen eksempler på utdanninger på hvor man, selv når man legger all godvilje til, ikke kan nekte for at det er uheldig å fjerne deler av kroppsspråket.

Gules forslag om totalforbud er på mange måter det enkleste. Vi gjør rent bord og fjerner usikkerheten som følger med enkeltvedtak i hvert vanskelige tilfelle. Likevel løper vi, med Gules forslag, en risiko for å stenge for noe vi ikke har lyst til å stenge for. En grundig drøftelse i hvert tilfelle kan plutselig sette ting i et helt nytt lys. Kanskje kan det funke med niqab i et tilfelle vi ikke tenkte det var mulig. Det som er lov i et samfunn for øvrig bør også være lov ved en studieinstitusjon. Det er Studentparlamentet som i størst grad har tatt dette innover seg.