Slutt på formanns­gal­skapen

Det er et viktig prinsipp at tillitsvalgte ikke skal tjene seg rike på studentengasjement, men det bør heller ikke være slik at de må ofre privatøkonomien totalt i studentenes tjeneste.

Andreas Thomassen Slørdahl blir etter alt å dømme Det norske studentersamfunds (DNS) nye leder, eller formand, som de liker å kalle det. Som innehaver av et av Oslos viktigste studentverv, vil han få mer enn nok å gjøre. DNS møter mye større konkurranse fra det øvrige kulturlivet enn tilsvarende studentsamfunn i Trondheim og Bergen. Samtidig er Chateau Neuf langt unna å være et optimalt samlingspunkt for Oslo-studentene.

Les også: Stiller til valg alene

Å være DNS-leder har lenge vært et gigantisk privatøkonomisk tapsprosjekt. Jobben er omfattende, og det blir ikke mye tid til overs for lederne. Samtidig får de ikke et rødt øre i lønn. Det blir det heldigvis slutt på til neste år. Etter en vellykket tildelingssøknad til Velferdstinget, kan endelig DNS’ leder og nestleder heve en lønn tilsvarende ett års studiestøtte. Dette er et forslag Universitas har støttet i mange år.

–⁠ Nullkronerslønna er like utdatert som å skrive formand med d, skrev daværende desksjef Jørgen Brynhildsvoll i 2012. Nå blir det endelig slutt på «formandsgalskapen».

Det er et viktig prinsipp at tillitsvalgte ikke skal tjene seg rike på studentengasjement, men det bør heller ikke være slik at de må ofre privatøkonomien totalt i studentenes tjeneste. Det er ikke bare lederne som tjener på at viktige og tidkrevende verv lønnes, det sikrer også studentene et bedre tilbud. Derfor er det på høy tid at et av de mest omfattende studentvervene i Oslo nå blir honorert.

Brillefin BI-journalistikk

BIs studentavis Inside publiserte i forrige utgave en merkelig sak med tittelen «Bedre karakterer med godt syn». Den eneste kilden i saken er fagansvarlig Karin Lund i Brilleland. Hun kan blant annet fortelle at synsproblemer også rammer studenter. Det er ikke godt å si hva slags nyhetskriterier som ligger til grunn for saken, som i beste fall har fått en skinn-journalistisk behandling. Til og med den ulidelig lange ingressen er i sin helhet løftet fra Brillelands pressemelding. Vi skal ikke spekulere i årsaken til at saken ble trykket, men det hører med til historien at samme avis inneholder en annonse fra nettopp Brilleland.