Spillet om skole­pen­gene

Studentene vil uansett ikke få mange flere studentboliger eller vesentlig høyere studiestøtte til neste år, men kampen om skolepenger kan de fortsatt vinne.

Med forslaget om skolepenger for internasjonale studenter har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen klart å hisse på seg en samlet kunnskapssektor. Studentpolitikerne hater forslaget fordi de ønsker at alle skal kunne ta gratis utdanning i Norge, og rektorene hater forslaget fordi det vil føre til mer byråkrati. Fagbevegelsen og opposisjonen er heller ikke vennlig innstilt. Som så mange andre kritiserer Senterpartiet regjeringen for å bryte med gratisprinsippet innen høyere utdanning. Forslaget er «oppsiktsvekkende», mener SPs utdanningspolitiske talskvinne, Anne Tingelstad Wøien. Andre senterpartipolitikere har imidlertid snakket varmt om ordningen tidligere. I høringsutkastet til Senterpartiets Prinsipp- og handlingsprogram for denne valgperioden, var skolepenger for internasjonale studenter ett av forslagene. Det kom riktignok ikke med i det endelige programmet.

At regjeringen nå ønsker en omkamp oppfattes som en provokasjon. Senest i fjor satte støttepartiene Venstre og KrF en stopper for utredning av skolepenger. Det er ikke usannsynlig at årets budsjettforslag vil lide samme skjebne, og det visste regjeringen på forhånd. Begge støttepartiene er i utgangspunktet mot forslaget og regjeringen vil ikke få støtte hos noen av opposisjonspartiene. Det vil ikke være noe stort nederlag for statsminister Solberg. Hun har viktigere og større budsjettposter å prioritere, og ser gjerne at opposisjonen bruker tid og krefter på skolepengesaken. Blir forslaget nedstemt kan støttepartiene innkassere en liten seier, men de vil få litt mindre tid til å forhandle om andre saker. Derfor gjør studentbevegelsen lurt i prioritere denne saken.

Studentene vil uansett ikke få mange flere studentboliger eller vesentlig høyere studiestøtte til neste år, men kampen om skolepenger kan de fortsatt vinne. Den massive mobiliseringen handler først og fremst om å gjøre premiepotten så stor som mulig for støttepartiene. Stemmer de mot forslaget blir de utvilsomt utnevnt til studenthelter også i år.