Ventetid: Hannah Nyhus Lørum (23) opplevde en fire måneder lang ventetid fra hun ringte til SiO til hun fikk startet behandling.
Ventetid: Hannah Nyhus Lørum (23) opplevde en fire måneder lang ventetid fra hun ringte til SiO til hun fikk startet behandling.

Stor pågang hos SiO-psykologer:

Hannah (23) ventet fire måneder på time

Da Hannah Nyhus Lørum (23) ringte SiO Psykisk Helse høsten 2020 gikk det nesten fire måneder før Oslomet-studenten fikk startet behandling med psykolog.

Det er en kjensgjerning at unge er blant de som har lidd mest under pandemiens nedstengninger. Det ser man spor av hos studentsamskipnadens SiOs pågang på sine tilbud knyttet til psykisk helse (se graf).

Blant de nesten 16.000 behandlingstimene som SiO Psykisk helse gjennomførte i 2020 er Oslomet-studenten Hannah Nyhus Lørum (23).

I 2020 gjennomførte SiO Psykisk helse nesten 16.00 behandlingstimer. Lørum var blant dem som benyttet seg av tilbudet.

Men, å få time hos en av samskipnadens psykologer var ikke gjort på flekken.

– Det tok til sammen nesten fire måneder fra jeg ringte til jeg fikk startet behandling, og fikk den hjelpen jeg trengte. Jeg var heldig som hadde samboer, familie og venner som hjalp meg. Det er ikke alle som har det, sier studenten.

Fire måneder på vent

Nyhus Lørum ønsker ikke å uttale seg inngående om hvilke problemer hun har opplevd med sin psykiske helse, men forteller at hun høsten 2020 ønsket profesjonell hjelp og oppsøkte SiO.

– Jeg ringte og forklarte hva jeg trengte hjelp med, og fikk beskjed om at jeg skulle få en behovssamtale, sier Nyhus Lørum.

Hun fikk telefonnumre av SiO til andre helsetilbud hun kunne kontakte, mens hun ventet på behovssamtalen. I behovssamtale vurderer fagpersoner hos SiO hvorvidt en student skal få behandlingstilbud hos dem, og eventuelt hva slags type behandling som egner seg best.

Nyhus Lørum, som studerer mote og produksjon, fikk vite at terskelen var lav for å ta kontakt når hun trengte det. Det satte hun pris på.

Hun hadde først vært hos fastlegen jevnlig med de samme problemene som hun til slutt valgte å kontakte SiO for å få behandlet.

– Jeg opplevde at de i SiO tok meg på alvor, sier studenten.

Hun ventet først tre uker på behovssamtale. Deretter gikk hun tre måneder uten å høre noe.

Les også: Youtuber kritiserte psykologtilbud: Nå lover SiO endringer

SiO-kluss

Til slutt bestemte Nyhus Lørum seg for å plukke opp røret for å høre hva som var status.

– Da jeg ringte igjen sa de «Hæ, tre måneder? Her må det ha skjedd en feil».

Det hadde de rett i.

Da Nyhus Lørum fikk startet behandlingen hos SiO, fant de fort ut at informasjonen som var lagret om henne var helt feil.

– Telefonnummer var feil. Adresse var feil. Men navnet og personnummer stemte. Det var sikkert også grunnen til at jeg ikke hadde fått informasjon.

Da psykologtimene endelig kom i gang understreker Nyhus Lørum at hun var fornøyd med behandlingen.

SiO beklager til Hannah

Universitas har gjengitt Nyhus Lørums historie for SiO Psykisk helse.

«Her må vi finne ut hva som har skjedd og sørge for at det ikke skjer igjen. Vi kan ikke annet enn å beklage til Hannah for at dette har skjedd», svarer leder for SiO Psykisk helse Anne Karin Mullally på e-post.

«Ut fra historien Hannah forteller skulle hun fått et tilbud tidligere, men at det har vært registrert noen feil data på henne. Hannah måtte vente for lenge på tilbud og det er veldig beklagelig.»

Beklagelig: «Hannah måtte vente for lenge på tilbud og det er veldig beklagelig», skriver Anne Karin Mullally, leder i SiO Psykisk helse i en e-post.
Beklagelig: «Hannah måtte vente for lenge på tilbud og det er veldig beklagelig», skriver Anne Karin Mullally, leder i SiO Psykisk helse i en e-post.

Ventetid på opptil 8 uker

I et tidligere intervju med Universitas over telefon opplyser Mullally at deres mål er at studenter får en behovssamtale innen én til to uker, og at behandling kan starte opp innen fire til åtte uker etter dette.

– Som regel klarer vi overholde disse målsetningene, men akkurat nå er ventetiden lengre både til behovssamtale og oppstartsbehandling, sier Mullally.

–⁠ Når det tar så lang tid før man får den hjelpen man trenger, kan situasjonen forverres ytterligere

Hannah Nyhus Lørum (23), Oslomet-student

Selv om Nyhus Lørum ventet i nesten det dobbelte, mener hun at også åtte uker er for lenge å vente på oppstartstime.

– Fire uker er ikke så mye, men åtte uker er ganske mye. Åtte uker er for lenge hvis man egentlig trengte hjelp den dagen man ringte inn. Jeg synes det burde vært kortere.

Hun tror en så lang ventetid kan gjøre vondt verre for noen.

– Når man kontakter SiO er man gjerne i en desperat situasjon, og når det tar så lang tid før man får den hjelpen man trenger, kan situasjonen forverres ytterligere. Det gikk fint med meg, men det var mye på grunn av folkene rundt meg. Akkurat da var det veldig viktig for meg å få den hjelpen, og det var vanskelig nok å be om den. Det er en terskel man må over, sier Nyhus Lørum.

Les også: – SiO skyter seg selv i foten

Stor korona-pågang

I det første korona-året økte SiO antall behandlingstimer med 28 prosent sammenlignet med 2019. I fjor økte antallet med ytterligere tolv prosent.

– Høsten 2021 økte antall henvendelser og nå som samfunnet er enda mer åpent har pågangen vært veldig stor. Vi har per nå stort trykk inn til tjenestene og lengre ventetid til behandling i psykisk helse, sier Mullally.

Mullally forklarer at dette skyldes både større etterspørsel og sykdom. Blant egne ansatte, og deres barn, har mange vært covid-syke.

– Vi forsøker å finne en god balanse og er særlig opptatt av at studenter får en behovssamtale raskt. På den måten kan vi raskere sikre studenten den hjelpen det er behov for, sier Mullally.

I dag er ventetiden noe lengre og på omtrent tre måneder, opplyser Mullally. Hun konstaterer at det er urealistisk at det ikke er ventetid hos SiOs psykiske helsetilbud.

– Behandling tar tid, og det er viktig for oss at studenter som får tilbud, gis verktøy de kan bruke i hverdagen slik at de kan takle utfordringene sine bedre videre i livet.

– Vi har ansatt tre psykologspesialister med støtte fra Helsedirektoratet i et prøveprosjekt med psykologer på campus.

Anne Karin Mullally, leder for SiO Psykisk helse

Har utvidet tilbudet

I fjor fikk SiO Psykisk helse 700.000 kroner i midlertidig ekstra tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og Oslo kommune. De midlene har gått direkte til å styrke SiOs psykologtilbud.

– Vi har ansatt tre psykologspesialister med støtte fra Helsedirektoratet i et prøveprosjekt med psykologer på campus. Disse tre har kontor på henholdsvis BI, Oslomet og Høyskolen Kristiania, sier Mullally.

På grunn av økt pågang, vil SiO igjen søke ekstra midler for å redusere ventetiden.

Det er også prioritert å få til tidlig vurderingssamtale slik at de som trenger hjelp aller mest blir fanget opp, opplyser Mullally.

Et annet tiltak SiO har tatt i bruk for å redusere trykket på psykologene, er å henvise studenter til kliniske sosionomer i Rådgivningsseksjonen. Det synes Nyhus Lørum er et godt alternativ fra SiOs side:

– Sosionomer har også veldig relevant erfaring innenfor psykisk helse, så hvis det bidrar til å kutte køen har jeg tillit til det. Selv om man ikke blir utdannet psykolog, er det mange utdannelser som kan gi god hjelp når de ikke har kapasitet i psykologtjenesten.