Snuoperasjon: Regjeringen anbefaler fysisk undervisning på høyskoler og universiteter. Byens største læresteder er lydige, skal vi tro dem selv.
Snuoperasjon: Regjeringen anbefaler fysisk undervisning på høyskoler og universiteter. Byens største læresteder er lydige, skal vi tro dem selv.

Slik forbereder de seg på fysisk under­vis­ning

Hovedstadens fire største læresteder har alle ambisjoner om fysisk undervisning utover våren. Men det varierer hvor mye og hvor fort de får det til.

«Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning.»

Det var regjeringens klare anbefaling under pressekonferansen som ble avholdt torsdag 13. januar.

Universitas har spurt byens største læresteder om hvordan de planlegger snuoperasjonen.

Slik blir det nye SiO-styret

Universitetet i Oslo

Ved lærestedet som huser en tredjedel av byens studenter, er de klare for å holde så mye som mulig av undervisningen i levende live, ifølge rektor Svein Stølen.

– Nå åpner vi så raskt vi klarer. Vi startet opp på en måte hvor det var mye digitalt, og det er ikke mulig å gi en prosent på hvor mye som nå går over til å bli fysisk, sier han til Universitas over telefon.

Stølen understreker at universitetet vil forholde seg til regjeringens øvrige retningslinjer og anbefalinger om smittevern og avstand i planleggingen av fysisk undervisningen.

–  Det vil kunne gjennomføres fysisk undervisning på mellomstore forelesninger og kurs, og i undervisning av mindre grupper. Det er en anbefalt begrensning på 200 personer på arrangementer, dersom avstandskravet kan overholdes. Vi kan leve med om det er 220 personer i et stort auditorium for eksempel, men ikke 400 og 600, sier han og fortsetter:

–  Det vil si at det kommer til å ligge noen begrensninger på store kurs, hvor vi vil måtte tilby hybrid format, eller rene digitale format.

–  Etter gjenåpningen i høst, kunne man ikke gå over til fysisk undervisning på grunn av kluss i romplanene. Det er i orden nå?

–  Vi har hatt ulike scenarioer for å utnytte rom, så prøver vi å utnytte alle relevante lokaler på best mulig måte. Men det er avstandsbegrensning, og overgangen til fysisk er ikke så enkel.

Han kan ikke si sikkert når den fysiske undervisningen utvides ytterligere, og i hvilket tempo dette vil foregå. Det kan variere fra fakultet til fakultet.

– Jeg vil ikke navngi noen, men fakulteter som har store kurs og store kull vil ha større vanskeligheter med overgang til fysisk undervisning, enn de som har mindre kull.

Stølen opplyser at fakulteter har blitt oppfordret til å utnytte sine lokaler best mulig.

–  Det vil være en god del kurs med hybride løsninger, men det kan også tenkes at noen kurs blir rent fysiske.

Dersom enkelte kurs går over til å være rent fysiske, kan ikke rektoren si med sikkerhet om det vil finnes et digitalt alternativ, for de som ikke er til stede. Men det vil tas hensyn til både lærere og studenter dersom de hindres å være fysisk til stede av medisinske grunner.

UiO-rektoren forteller også at universitetet jobber med å få tak i hurtigtester som de kan benytte i forbindelse med fysiske undervisning.

Det vil være en god del kurs med hybride løsninger, men det kan også tenkes at noen kurs blir rent fysiske

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo

Oslomet

På storbyuniversitetet er det også planer om mer fysisk undervisning.

«Vi er glade for å kunne tilby mer fysisk undervisning, og ved Oslomet planlegger vi nå for at alle studenter skal få tilbud om noe fysisk undervisning», skriver prorektor Silje Bringsrud Fekjær i en e-post.

For at studenter og ansatte skal ha forutsigbarhet og tid til å planlegge, vil endringene gjelde fra 24. januar. Prorektoren understreker likevel at campus er åpent for studenter som vil benytte fasilitetene.

Universitetet følger regjeringens retningslinjer utover dette, og har innført maksgrenser på antall deltakere i undervisningssituasjoner.

«Vi har maks 200 studenter i auditoriene og inntil 30 i mindre undervisningsrom», opplyser prorektoren».

Hun legger til at universitetet tilbyr hjemmetester for studenter og ansatte, og øvrig anbefaler alle studenter om å overholde regjeringens anbefalinger og retningslinjer om avstand og munnbind.

Høyskolen Kristiania

«Vi fortsetter som planlagt med digital undervisning ut januar, i fag der det er hensiktsmessig», skriver prorektor for utdanning ved Høyskolen Kristiania Sander Sværi. Dette er for å gi forutsigbarhet om undervisningssituasjonen til studentene.

Mer «campusavhengige fag» som fag innen helse og kunst og design gjennomføres fysisk.

Etter januar er ambisjonen å få flest mulig over i fysisk undervisning på campus, innenfor de gjeldende retningslinjene.

«Vi planlegger for fysisk undervisning i alle fag fra februar», skriver Sværi.

«Eksempelvis kan det bety nummererte seter, avstandskrav, og at deler av klassen følger undervisningen digitalt.»

Handelshøyskolen BI

BI har ikke svart på spørsmålene fra Universitas før avisen gikk i trykken onsdag kveld.

På sine nettsider skriver de at campus er åpent, men at det kun er digital undervisning til og med 28. januar for BIs heltidsstudier.

«Når smittesituasjonen tillater det ønsker BI å tilrettelegge for fysisk undervisning på campus», skriver høyskolen på sine nettsider.

UiO har krevd politiattester fra studenter ulovlig, ifølge politiet: Forståelig, men kritikk­verdig, mener student­leder

universitas@universitas.no