Bekymret: Ida Neukirchen og Mikkel Sibe studerer begge på Oslomet. De er bekymret for at studenter skal bli smittet under fysisk eksamen.
Bekymret: Ida Neukirchen og Mikkel Sibe studerer begge på Oslomet. De er bekymret for at studenter skal bli smittet under fysisk eksamen.

Gjen­nom­fører fysiske eksamener til studen­tenes bekymring

Rekordhøy smitte og gjeninnføringen av flere påbud er ikke grunn nok til at Oslomet velger å gå for hundre prosent heldigitale eksamener.

I forrige uke skrev Universitas at BI valgte å avlyse alle fysiske eksamener på grunn av høyt smittetrykk. Universitet i Oslo og Oslomet har derimot valgt å forsette å gjennomføre flere skoleeksamer, til stor bekymring for studentene.

Etter de nye tiltakene mandag kveld, hvor regjeringen sterkt oppfordret universiteter og høgskoler til å legge om til digital hjemmeeksamen, vil UiO og Oslomet fremdeles gjennomføre skoleeksamen der det gjelder.

–⁠ Vi har lyst til å få litt press på ledelsen så de eksamenene som er igjen blir digitale, sier Ida Neuenkirchen.

Hun er masterstudent på Oslomet og leder i studentenes fakultetsråd ved lærerutdanning og internasjonale studier.

Sammen med nestleder i samme fakultetsråd, Mikkel Sibe, uttrykker de stor bekymring over passiviteten til universitetet.

–⁠ Oslomet har omgjort mange eksamener fra fysisk til digital, men den største utfordringen er at det tar så lang tid å få informasjon. Vi har vært i kontakt med fakultetslederne og fått mange svar som: «vi avventer med svar», men vi har ikke tid til å avvente når eksamen allerede er neste uke, Sier Sibe.

De to peker på at eksamenstiden allerede er en stressende periode for de fleste, og at det kan skape ekstra belastning å ha fysiske eksamener med rekordhøye smittetall i landet.

–⁠ Man kan føle angst for å smitte videre og dermed være redd for å dra på eksamen. Vi vet heller ikke langtidseffektene av Omikrom, så folk kan både bli psykisk og fysisk syke, forklarer Sibe.

I en spørreundersøkelse med 83 studenter gjort internt av fakultetsrådet, kommer det fram at 86,7 prosent er redd for å bli smittet av korona. Likevel vil 78 prosent møte opp på eksamen med milde symptomer og halvparten ville møtt opp med moderate. 1 av 5 ville møtt opp med sterke symptomer.

–⁠ I et samfunn med så mye smitte, er disse tallene kjempealarmerende. Så klart kan man ta eksamen senere, men det er nå man har forberedt seg og jeg har forståelse for at flest mulig vil ta det nå, sier Neuenkirchen.

Les også: Nye tiltak: Krever at det tilrette­legges for digital eksamen og under­vis­ning

Et vedvarende problem

Da Oslo stengte ned som følge av høye smittetall i oktober 2020, opplevde Sibe et lite responderende lærersted, da med tanke på praksis.

–⁠ Jeg utdanner meg til å bli barnehagelærer, i fjor ble mange studenter sendt ut i en praksissituasjon samtidig som barnehagene stengte og det var full smitte i samfunnet, forklarer han.

Sibe satt i den tiden i studentrådet på universitetet, og forklarer det som at han måtte krangle seg inn på møter med blant annet instituttleder for å få informasjon om hvordan situasjonen skulle håndteres.

–⁠ Vi har forståelse for alt nødvendigvis ikke kan gjøres over nett, men det som kan gjøres over nett burde gjøres nettopp over nett, fortsetter han.

Tenke med hjerte og ikke hjernen

–⁠ Med tanke på studieprogresjon forstår vi at Oslomet ønsker å avvikle flest mulige eksamener og praksis, men vi vet ikke nok om Omikron. Det føles feil å stille til eksamen med potensielt smittefare for så å dra videre i juleselskap med familien, sier Neuenkirchen.

På Oslomet sine hjemmesider skriver de at de har «gode smittevernrutiner i eksamenslokalene i Silurveien» og at «eksamenslokalene vaskes grundig før eksamen og er utstyrt med håndsprit.» Neuenkrichen etterspør informasjon om lufterutinene.

–⁠ Det kan hende at Omikrom-mutasjon i større grad er luftbåren enn de andre variantene, men når vi har etterspurt informasjon om lufting og ventilering i eksamenslokalene har vi ikke fått svar, fortsetter hun.

Begge forklarer at de har forstått det som at Oslomet følger nasjonale retningslinjer, og at lærestedet har muligheter til å endre egne retningslinjer, men at dette ikke vil bli gjort før det skjer et lokalt smitteutbrudd.

–⁠ Om det er et stort smitteutbrudd, så er det kanskje for sent allerede? Spør Sibe.

Til slutt understrekes det at de to har forståelse for at det sikkert både er praktiske og økonomiske grunner til at det ikke har blitt innført digitale eksamener og alternative praksisordninger umiddelbart.

–⁠ Likevel tenker jeg at når det er liv og helse i fare, så bør man tenke litt mer med hjerte enn hodet, avslutter Neuenkirchen.

Arbeidet pågår fortsatt

Universitas har vært i kontakt med fungerende prorektor Silje Bringsrud Fekjær ved Oslomet med spørsmål vedrørende saken. Mandag ettermiddag svarte hun på mail.

«Hvorfor tar det så lang tid før det blir bestemt om en eksamen blir digital?»

«Det er utfordrende å endre eksamensform på kort varsel, både av faglige og praktiske grunner. Fra vi fikk de nye retningslinjene fra myndighetene tirsdag kveld har minst halvparten av kandidatene fått omgjort sin skoleeksamen til hjemmeeksamen, og dette arbeidet pågår fortsatt.»

Oslomet opplyser på sine nettsider at «om man har milde koronasymptomer skal man ikke møte opp til eksamen». Fekjær forklarer at man kan benytte seg av egenmelding og konteeksamen om man skulle ha symptomer. På spørsmål om hvordan dette ettergåes mener hun at man må velge å stole på studenten, og forvente at alle følger smittevernsreglene og holder seg hjemme om de er syke.

Tenker dere å omgjøre alle eksamene til digitale?

«Vi vil legge om eksamen der det er faglig forsvarlig og praktisk mulig. Vi har allerede redusert antall skoleeksamener kraftig, og arbeidet pågår fortsatt.»

Studenter Universitas har vært i kontakt med sier de har tatt kontakt med fakultetsledelsen og spurt om det blir luftet eller ventilert under eksamen, men ikke fått svar. Hvordan er tiltakene på dette?

«Eksamenslokalene våre i Silurveien er store og luftige. Fram mot jul vil salene i snitt ha mellom halvparten og en tredjedel så mange studenter som lokalene og ventilasjonsanlegget er dimensjonert for.»

Til studentene som er nervøs for å bli smittet under eksamen oppfordrer Fekjær til å ta kontakt med en av hjelpetjenestene universitetet tilbyr.

Når det gjelder praksis vil Oslomet vil fortsette med praksisordningene inntil videre, forklarer Fekjær.

Hun presiserer likevel at man må være forberedt på justeringer, og at det viktigste er å finne en løsning som gjør at studentene ikke blir forsinket i utdanningsløpet sitt.