"Studenttelefonen gir stor nytte for begrensede midler, og har blitt mer og mer brukt gjennom året, med oktober som den mest hektiske måneden hittil," skriver Kristoffer Robin Haug.
«Studenttelefonen gir stor nytte for begrensede midler, og har blitt mer og mer brukt gjennom året, med oktober som den mest hektiske måneden hittil,» skriver Kristoffer Robin Haug.

Bevar hjelpe­te­le­fonen for studen­tenes psykiske helse!

«Oppsiktsvekkende nok foreslår regjeringen tvert om å kutte hjelpetelefonen,» skriver Kristoffer Robin Haug i dette innlegget.

Koronapandemien har avdekket en psykisk helse-pandemi, og blant de som er hardest rammet er studentene. Det minste vi kan gjøre er å la dem beholde hjelpetelefonen for psykisk helse som ble opprettet tidligere i år. Hjelpetelefonen kostet Solberg-regjeringen 1,5 millioner å opprette, og driftes av Mental Helse. Å videreføre tilbudet skulle bare mangle, og Miljøpartiet De Grønne går inn for å reversere regjeringens kutt av hjelpetelefonen.

Les også: «Stemte du Arbeiderpartiet til stortingsvalget? Da har du god grunn til å være skuffet»

Det er bedre og billigere å forebygge at skaden skjer, enn å bruke masse ressurser på å rydde opp i etterkan

Grønn helsepolitikk minner mye om miljøpolitikken vår. Det er bedre og billigere å forebygge at skaden skjer, enn å bruke masse ressurser på å rydde opp i etterkant. Derfor prioriterer vi tidlig innsats og lavterskeltibud for psykisk helse. Har du noe som gnager på psyken så blir du fort verre av at det gnager for lenge, men om du får tidlig hjelp til å komme ut av det så er mye lidelse spart. Studenttelefonen gir stor nytte for begrensede midler, og har blitt mer og mer brukt gjennom året, med oktober som den mest hektiske måneden hittil.

Man skulle tro at Støre-regjeringen klarte å sette av 1.5 millioner til å videreføre dette viktige tilbudet i 2022. Dette ville vært en liten post i statsbudsjettet sammenlignet med økt studiestøtte, penger til samskipnadene slik at de bl.a kan styrke sine helsetilbud og økte midler til flere studentboliger, som er tiltak den nye regjeringen heller ikke finner penger til.

Oppsiktsvekkende nok foreslår regjeringen tvert om å kutte hjelpetelefonen.

Vi i Miljøpartiet De Grønne mener den tverrpolitiske nedprioriteringen av studentene er uakseptabel, og vi vil derfor videreføre støtte til studenttelefonen i tillegg til pengene vi legger på bordet for økt studiestøtte, økte midler til samskipnadenes helsetilbud og flere studentboliger i vårt forslag til statsbudsjett. Hvis AP og SP virkelig ønsker å prioritere studenthelse i 2022, klarer de å omprioritere 1,5 millioner før statsbudsjettet vedtas i desember.

Les «Høyres kollektive hukommelsessvikt»