«Hovedstyret har også underveis-rapportering fra tjenesteområdene på alle VT-møter, hvor dere er hjertelig velkomne til å komme å høre på»., skriver Stine Johannessen.
«Hovedstyret har også underveis-rapportering fra tjenesteområdene på alle VT-møter, hvor dere er hjertelig velkomne til å komme å høre på»., skriver Stine Johannessen.Akrivfoto: Frida Roland.

Student­re­pre­sen­tan­tene velges av studentene

«Møller skriver innledningsvis at studentene ikke velger sine representanter, her er jeg sterkt uenig. Alle styremedlemmene våre velges av sine egne», skriver styreleder i SiO Stine Johannessen i dette innlegget.

I forrige utgave av Universitas ble det i nyhetskommentaren av Vegard Møller påstått at SiO har et demokratisk underskudd. Det kom frem noen momenter i innlegget som jeg ikke kan la stå ubesvart.

For å begynne med det første, demokrati. Møller skriver innledningsvis at studentene ikke velger sine representanter, her er jeg sterkt uenig. Alle styremedlemmene våre velges av sine egne. Universitets- og høyskolene direktørene velges blant ledelsen ved universitet- og høyskolene, ansattrepresentantene velges blant de ansatte i SiO, og studentrepresentantene velges av studentene gjennom Velferdstinget.

Les også: «Tror den gjengse student virkelig at folk flest sitter med karakterkortet fullt av A-er?»

VTs medlemmer representerer omtrent 70.000 studenter, på tvers av 29 institusjoner, som alle har samme rett til å velge og ha innflytelse på sine styremedlemmer. VTs medlemmer er og forblir tillitsvalgte, valgt av studentmassene ved sine institusjoner. På studentenes vegne velger de blant annet styrerepresentantene til SiO. Denne praksisen er lik også i flere andre byer som har Velferdsting, og er et viktig demokratisk prinsipp.

–⁠ Det er styret som tar avgjørelsene og setter retning for organisasjonen, både når vi er enig eller uenig med administrasjonens anbefalinger.

SiOs administrasjon er en fantastisk gjeng med høy kompetanse på sine fagfelt. Dette er viktig for at vi skal kunne få gjort jobben og levere gode tjenester til studentene. Jeg kan allikevel garantere deg at ingen av styrets medlemmer kan tilskrives å være «nikkedukker». Det er styret som tar avgjørelsene og setter retning for organisasjonen, både når vi er enig eller uenig med administrasjonens anbefalinger. Så blir det administrasjonens oppgave å følge opp og gjennomføre styrets vedtak.

Les også: «Lektorprogrammet må sørge for at lektorstudentene vet hvor de tilhører, og hva de jobber så inderlig hardt for»

Åpenhet er et annet moment som trekkes fram. Det skrives blant annet at SiO ikke er et privat selskap, og dette stemmer, men vi er ikke helt offentlige heller. Studentsamskipnader er såkalte særlovsselskaper, som betyr at vi er selvstendige rettsobjekter underlagt egen lov om studentsamskipnader. Og ja, vi er unntatt offentlighetsloven. Videre ønsker jeg å informere om at SiOs årsrapport, som rapporterer fra alle tjenesteområder og redegjør for årsregnskapet, ligger lett tilgjengelig ved et enkelt googlesøk. Hovedstyret har også underveis-rapportering fra tjenesteområdene på alle VT-møter, hvor dere er hjertelig velkomne til å komme å høre på.