Vedtak, plis: Delegat nummer 60 holder opp delegatnummeret for å stemme i parlamentsmøte.
Vedtak, plis: Delegat nummer 60 holder opp delegatnummeret for å stemme i parlamentsmøte.

Oslomet avdeling Romerike:

–⁠ Det blir godt å endelig få et vedtak

Storbyuniversitetet Oslomet skal bygge ned campuset i sentrum og sende studenter ut av, nettopp, storbyen. –⁠ Det vil koste, sier studentleder.

Oslo Metropolitan University (Oslomet) har per i dag to campuser. Et ved Pilestredet i Oslo og et campus på Kjeller i Lillestrøm. Mars 2020 vedtok styret ved Oslomet å ikke forlenge kontrakten hos Campus Kjeller. Campuset har i dag 2000 ansatte og 3000 studenter. De tilbyr blant annet utdanninger innen spesialpedagogikk og sykepleie.

Et nybygd campus, lokalisert på Romerike, skal i stedet erstatte universitetets Campus på Kjeller. Det planlagte campuset skal stå klart senest 2024.

Så langt er ikke lokalisering eller konsept avklart, men styret ved Oslomet har snevret det inn til fire alternativer: Første alternativ er å flytte fakultet for helsevitenskap til Akershus universitetssykehus (Ahus) i Lørenskog. Det andre alternativet ligner det første, men da flyttes også fakultet for teknologi, kunst og design. Tredje alternativ er at de ovennevnte fakultetene flyttes til Lillestrøm. Fjerde og siste alternativ vil de nevnte fakultetene, samt fakultet for samfunnsvitenskap og lærerutdanning og internasjonale studier flyttes til Jessheim.

Uansett utfall vil det få konsekvenser, mener studentrepresentant og styremedlem i styret ved Oslomet, Marie Knutsen Bruntveit.

Les også: Kjønnsnøytrale toaletter: –⁠ merkelig at UiO henger bak Oslomet

25% bygningsredusering og 10.000 flere studenter

Bruntveit peker på noen spesifikke ulemper ved etableringen av nytt campus.

–⁠ Det vil bli et tidspress, og utbyggingen vil ha konsekvenser for campus Pilestredet.

Dette forklarer hun ved at universitet har blitt enig om å gradvis redusere byggene sine med 25% i Pilestredet, samtidig som studentmassen gradvis skal økes med 10.000 studenter.

Avviklingen av campus Kjeller og mulig omflyttningen av studentene lokalisert på dette campuset mener hun også er bekymringsverdig.

–⁠ Styret skal komme til enighet om konsept desember i år. Jeg tror det blir godt å få et endelig vedtak, dette har vært en langvarig og betent sak.

–⁠ Det blir et tidspress, og utbyggingen vil ha konsekvenser for campus Pilestredet

Marie Knutsen Bruntveit, styremedlem Oslomet

Les også: Larin er på utveksling i sin egen stue

Står på kravet om nullutslipp

Blant studentene i parlamentet gikk diskusjonen tirsdag kveld ut på fordeler og ulemper ved de fire alternativene. Det ble rettet bekymringer mot den faglige sammensetningen, om manglende tilgang på studentprisvennlige treningssentre og om studentbehov ville bli tilfredsstilt. Som tilgang på nok grupperom og god isolasjon.

I år som i fjor var Campus Romerike et omdiskutert tema hos Studentparlamentet. Den gang satte de flere krav til selve utbyggingsprosessen. Høyt oppe sto kravet om at universitetsbygningene skulle driftes og bygges etter nullutslippsprinsipper.

Daværende rektor Curt Rice svarte da at han ikke kunne love noe, grunnet uvissheten om campusen skulle inn i allerede eksisterende bygg. Leder i studentparlamentet ved Oslomet Rolf Martin Aspenes forklarer at det nå ser ut til at det vil bli et nybygg.

–⁠ Tror du kravet om nullutslipp vil bli innført?

–⁠ Alle de fire konseptene som er foreslått er prosjekter som må bygges. Det har blitt strengere bygningskrav de siste årene så vi ser ikke bort ifra at dette lar seg gjennomføre. Vi har fått tilbakemeldinger om at Studentparlamentets krav er synlig forklarer han.

–⁠ Hva blir prisen?

–⁠ Vi må få bygd det privat så det vil koste, men prisen vil avhenge av hvilket konsept det ender på.

–⁠ Så hva er ditt foretrukne konsept?

–⁠ Det har jeg ikke pekt ut. Så lenge det er tilgang og gode tilbud for studenter kan et campus for eksempel på Jessheim være like bra som de andre alternativene.

I tenkeboksen: Leder i Studentparlamentet ved Oslomet Rolf Martin Aspenes har mange tanker om den kommende utbyggelsen av campus Romerike.
I tenkeboksen: Leder i Studentparlamentet ved Oslomet Rolf Martin Aspenes har mange tanker om den kommende utbyggelsen av campus Romerike.

Les også: NNPF og Politihøgskolen: –⁠ Nødvendig å trekke en soleklar skillelinje

–⁠ God fremdrift i arbeidet

Fungerende rektor ved Oslomet Nina Waaler var ikke tilstede under studentparlamentets møte tirsdag. Onsdag, under et styremøte ved Oslomet, virket hun imidlertid ikke like bekymret som studentene.

–⁠ Vi har valgt å kalle de fire konseptene for a, b, c og d. Vi føler vi har god fremdrift i arbeidet og har nå en pågående og gode diskusjoner ved fakultetene, innledet hun med.

Hun poengterte at det er viktig å tenke langsiktig og at universitet har planer om å innføre ytterligere studieretninger.

–⁠ Det har vært mye entusiasme og iver i de forskjellige regionene. Så skal vi ha en god dialog med statsbygg og kunnskapsdepartementet i veien videre for å holde tidsplanen, avsluttet hun innlegget med.

I desember skal Campus Romerike vedta konsept, samtidig skal en ny rektor innvilges. Campus Kjeller skal avvikles innen 2024 og nye Campus Romerike skal i teorien stå klart tidligere eller i løpet av det samme året.