Frykter tette bånd: Åsmund Birkeland, lektor ved politihøgskolen, har etterspurt en redegjørelse fra skolens ledelse om forbindelsene mellom høyskolen og den ruspolitiske interesseorganisasjonen NNPF.
Frykter tette bånd: Åsmund Birkeland, lektor ved politihøgskolen, har etterspurt en redegjørelse fra skolens ledelse om forbindelsene mellom høyskolen og den ruspolitiske interesseorganisasjonen NNPF.

Debatten om NNPF har nådd Politihøgskolen:

–⁠ Nødvendig å trekke en soleklar skille­linje

Forbindelsene mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) granskes av staten. Lektor frykter det kan være tette bånd mellom Politihøgskolen og den ruskonservative organisasjonen også.

–⁠ Dette er ganske alvorlige ting knyttet til en stor organisasjon, som har innflytelse og flere medlemmer i politiet. De har også vært aktive overfor politistudenter.

Se faktaboks nederst i saken.

Det sier Åsmund Birkeland, sosiolog og lektor ved Politihøgskolen (PHS). Han snakker om den ruspolitiske interesseorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening, forkortet NNPF. Organisasjonen jobber for å styrke innsatsen mot narkotika, og har vært en aktiv pådriver mot rusreformen, som har foreslått å avkriminalisere bruk og besittelse av mindre brukerdoser til eget bruk. Reformen ble nedstemt av Stortinget i vår.

NNPF har vært i hardt vær denne sommeren, etter anklager om rolleblanding med politiet, og Politihøgskolen har også blitt trukket inn i diskusjonen. Organisasjonens styreleder Jan Erik Bresil underviser selv på Politihøgskolen.

Fungerende studentrådsleder på Politihøgskolen Ola Enger (25) forteller at diskusjonen om NNPF, og den bredere diskusjonen om ruspolitikk, også har nådd høyskolens studenter.

–⁠ Flesteparten av studentene på Politihøgskolen er politisk aktive og har personlige meninger. Så dette diskuteres, ja, men det har ikke vært noe som har overskygget andre politiske diskusjoner, sier han.

Universitas har vært i kontakt med NNPFs styreleder, Jan Erik Bresil. Han ønsker ikke å uttale seg i saken, og viser til sin arbeidsgiver, Politihøgskolen, og NNPF. Les svarene deres nederst i saken.

–⁠ Sterk lobbyorganisasjon

Selv om NNPF har medlemmer som jobber i politiet og ordet «politi» i navnet, representerer ikke organisasjonen politiet. Men etter særlig to medieavsløringer, har NNPF blitt anklaget for rolleblanding og tette forbindelser med politiet.

Advokat John Christian Elden uttalte til VG at NNPFs forbindelser med politiet i Kristiansand er «fullstendig uakseptabelt juridisk», og at det kan fremstå som korrupsjon. Advokat Jon Wessel-Aas tok til orde for at politiets samrøre med en ruspolitisk organisasjon måtte legges på justisministerens bord.

Det gjorde det til slutt. Justis- og beredskapsdepartementet skal igangsette en uavhengig gransking av forbindelsene mellom NNPF og politiet.

Da granskingen ble kjent, var lektor Birkeland ute i VG og ba om en redegjørelse av forbindelser mellom høyskolen og den omdiskuterte foreningen, fra høyskolens ledelse.

–⁠ For Politihøgskolen er det helt nødvendig å trekke en soleklar skillelinje mellom seg selv som en akademisk-vitenskapelig høyskoleutdanning og en narkotikapolitisk aktivistorganisasjon, sier han til Universitas.

–⁠ De har vært veldig aktive, både åpent og i kulissene, og har i hvert fall blitt fremstilt som en ganske sterk lobbyorganisasjon som presser på politisk for å få gehør for sine synspunkter. Det har blitt viklet inn i en del saker som har vært veldig alvorlige.

Les også: «Mari» ble stalket på campus

Hevdet samarbeid med PHS

Den mest omtalte forbindelsen mellom foreningen og høyskolen er politihøgskolefaget «Tegn og symptomer», som NNPF-styreleder Bresil underviser i og er faglig ansvarlig for. NNPF tilbyr et kurs med samme navn. Emnet går ut på å kartlegge hvilke tegn og symptomer som kan tyde på at en person misbruker, eller er under innflytelse av, narkotiske stoffer.

En av pensumbøkene i faget er utgitt av NNPF og blir solgt på foreningens nettsider. Foreningen har tidligere skrevet at boken «benyttes i kurset tegn & symptomer som holdes av Norsk Narkotikapolitiforening og Politihøgskolen». NNPF sier til Universitas at formuleringen nå er fjernet, og at denne beskrivelsen var upresis

Dette mener Birkeland er problematisk.

–⁠ En sånn henvisning har hatt som mål og effekt å gi NNPF faglig tyngde og legitimitet. Jeg mener at hvis Politihøgskolen har en legitimerende funksjon for NNPF, er det skadelig for Politihøgskolen, sier han og legger til:

–⁠ Politihøgskolen skal være en selvstendig, uavhengig, akademisk og vitenskapelig fundert profesjonsutdanning.

Sier PHS er politisk nøytral

Studentleder Enger er tydelig på at han aldri har opplevd noe annet enn at undervisere ved høyskolen klarer å skille mellom fag og personlige meninger.

–⁠ Politietaten er politisk nøytral, og det er alle som underviser ved Politihøgskolen veldig klare over. Jeg opplever ikke personlig at de fronter sin egen politiske agenda eller politiske holdning i undervisningen. Den handler om fag.

Han forteller at studentene likevel får med seg meningsmangfoldet som finnes gjennom den offentlige debatten utenfor skolen.

–⁠ Det er flere som er i offentlige medier og fronter sine personlige politiske preferanser. Det er noe studentene følger med på. Vi leser jo nyheter.

Det mener han er positivt.

–⁠ Da opplever man at det finnes forskjellige politiske meninger blant lærerne. Men jeg vil ikke si at det kommer til syne gjennom undervisningen deres, sier han og fortsetter:

–⁠ Selv om jeg personlig ikke er enig med alt alle andre sier, tenker jeg det er veldig sunt for oss å ha innblikk i ulike politiske holdninger, måter å diskutere på og ulike argumenter.

Birkeland mener det i utgangspunktet er uproblematisk at Bresil jobber som lærer ved høgskolen.

–⁠ Jeg antar og forutsetter at Bresil kommer til å være strengt faglig og nøktern i sin rolle som underviser ved Politihøgskolen. Hele poenget er at den undervisning han utfører i «Tegn og symptomer» møter de samme kravene til faglighet som all annen utdanning innenfor akademia, sier han.

Birkeland understreker at ansatte ved Politihøgskolen gjerne må være medlem av NNPF og andre interesseorganisasjoner. Han syns det er bra at ansatte ved Politihøgskolen er engasjerte og deltar i det offentlige ordskiftet, så lenge det ikke går utover fagligheten i undervisningen.

Nøytral: Fungerende studentrådsleder ved politihøgskolen, Ola Enger, mener politihøgskolen oppleves som en nøytral arena.
Nøytral: Fungerende studentrådsleder ved politihøgskolen, Ola Enger, mener politihøgskolen oppleves som en nøytral arena.

Les også: På utveksling i egen stue

Snakkis blant studentene

Studentrådsleder Ola Enger er student på sisteåret av høyskolens treårige bachelorgrad. Han oppfatter at det er et stort meningsmangfold blant studenter, også i denne saken.

–⁠ Politiet skal gjenspeile samfunnet. Det er et av grunnprinsippene for politiet, så derfor vil jeg si at det finnes meninger over hele spekteret.

Da Universitas møtte Enger var skoleårets studentråd ennå ikke nedsatt, og han understreker derfor at han uttaler seg på vegne av seg selv.

Han tror ikke debatten om NNPFs rolleblanding i politiet skaper generell mistillit i befolkningen.

–⁠ Jeg tror ikke at det svekker tilliten til politiet. Personlig har jeg ikke for mye innsikt i hva debatten virkelig handler om. Jeg har ikke lest alle intervjuene, og det tror jeg de færreste andre har også.

Han ønsker ikke å uttale seg om hvorvidt han tror mange politihøgskolestudenter er medlem av NNPF.

–⁠ Jeg har ikke tilgang til medlemslistene deres, så det kan jeg ikke uttale meg om.

Selv om Enger uttaler seg på vegne av seg selv, vil han ikke dele sine egne meninger om saken, fordi han er fungerende studentrådsleder. Han vil heller ikke kommentere hvorvidt han er medlem i foreningen.

–⁠ Det er min private sak, og det ønsker jeg ikke å kommentere.

Har aldri sett NNPF på skolen

Enger forteller at han aldri har opplevd at NNPF som organisasjon har vært til stede i studiehverdagen eller på høyskolen.

–⁠ Jeg har ikke lagt merke til det i det hele tatt. Jeg har aldri sett en eneste flyer fra NNPF inne på skolen.

Det har heller ikke lektor Birkeland gjort.

–⁠ Jeg har ikke sett at de har vært her. De har sikkert vært her under fagdager eller karrieredager, men det vet jeg ikke. Jeg har ikke reagert på det i hvert fall.

Han forteller videre at han ikke har noe imot at de har en tilstedeværelse blant studenter eller på campus.

–⁠ I utgangspunktet hadde ikke jeg reagert på at de var aktive rundt studenter. Det er viktig at man har friheten som lærer til å være engasjert og ha meninger utenom jobben, sier han og fortsetter:

–⁠ Men det er viktig å skille mellom det faglige og engasjementet ditt. Studenter skal aldri være i tvil om når en lærer legger fram fagstoff og når det er lærerens egne meninger og vurderinger som kommer fram.

Les også: Går dei inn i ein døyande bransje?

NNPF svarer

Universitas har vært i kontakt med NNPF-nestleder Geir Evanger på e-post.

«NNPFs forbindelser til politiet skal nå granskes etter medieavsløringer i sommer. Har NNPF noen forbindelser til Politihøgskolen?»

«Det er politiet som skal granskes, ikke NNPF.»

Evanger opplyser at foreningen har studentmedlemmer, men at han ikke har antallet tilgjengelig. Han svarer ikke på hvorvidt foreningen jobber aktivt med å nå politihøgskolestudenter.

Universitas har også stilt spørsmål om hvorvidt Bresil klarer å skille mellom sitt engasjement i NNPF, og sin rolle som underviser i faget «Tegn og symptomer» ved Politihøgskolen. Det blir ikke besvart.

«I en av pensumbøkene til faget 'Tegn og symptomer' er et av punktene man kan se hos en person for å kartlegge om de er misbrukere en «åpenbar interesse for å forsvare bruk av rusmidler og andre rusmiddelbrukere.» Kriminaliserer NNPF meningsmotstandere?»

«Litt vanskelig å forstå spørsmålet, men svaret er nei.»

Universitas har gitt foreningen mulighet til å samtidig imøtegå flere av Birkelands uttalelser. Til de svarer Evanger følgende:

«Birkelands påstander og betraktninger får stå for hans regning.»

PHS-rektor avviser samarbeid

«Som rektor legger jeg til grunn at fagansatte på PHS er bevisste på rollen sin. Samtidig er det viktig å minne om at fagansatte på PHS har, som fagansatte ellers i UH-sektoren, faglig frihet», skriver PHS-rektor Nina Skarpenes i en e-post til Universitas.

Når det gjelder «Tegn og symptomer»-faget er rektoren klar på at det ikke er et samarbeid.

«Det er Politihøgskolen alene som har ansvar for studier som tilbys hos oss, både innhold og gjennomføring. Studiet «Tegn og symptomer på bruk og påvirkning av narkotika og andre rusgivende stoffer» gjennomføres i regi av PHS, og er ikke et samarbeid med NNPF.»

På spørsmål om det er problematisk at NNPF får ha en bok de selv har utgitt på pensumlisten på et fag ved PHS, og at NNPF-styrelederen underviser i samme fag, svarer rektoren dette:

«For alle emner ved høgskolen vurderes pensum av høgskolen selv. Nevnte materiale har vært ansett som nyttig, inn i et helhetlig pensum. For øvrig er emnet, som flere andre, under utvikling i vårt system.», og legger til:

«Det stilles nå spørsmål rundt mange sider ved NNPF og forholdet til politiet, vi avventer en bebudet granskning og - om – og eventuelt hva – dette kan ha å si for Politihøgskolen.»

«Er det forbindelser mellom NNPF og PHS?»

«Det har vært betydelig oppmerksomhet rundt politiet og NNPF den siste tiden. Justisdepartementet har varslet en ekstern granskning. Vi avventer mandatet for granskningen, og vil selvfølgelig gjøre det vi kan for å belyse dette fra vår side i den forbindelse. Det er fornuftig å få et eksternt blikk på dette, og vi konkluderer ikke på egenhånd.»

Skarpenes skriver at ledelsen har gjort undersøkelser internt om forbindelsene mellom høyskolen og NNPF etter Birkeland, som hovedtillitsvalgt for fagforeningen NTL fra Politihøgskolen, etterspurte dette. De venter på mandatet fra departementet før de tar eventuelle videre steg.

NNPF-sakene

 • NNPF er en organisasjon som jobber for å styrke innsatsen mot narkotika. De har vært en aktiv motstander av rusreformen, som har foreslått å avkriminalisere bruk og besittelse av mindre brukerdoser til eget bruk.
 • I starten av juni holdt en bevæpnet politibetjent foredrag om rus for en ungdomsskoleklasse i Bergen, hvor logoen til NNPF var synlig på et av lysbildene. NNPF har understreket at selv om noe av materiale som ble benyttet var deres, var ikke presentasjonen laget eller i regi av dem. NNPF har opplyst til Universitas at politibetjenten ikke var medlem hos dem.
 • I juli avslørte Fædrelandsvennen avtaler mellom politiet, kommunen og utelivsbransjen i Kristiansand. Avtalene gikk ut på at serveringssteder kunne slippe unna prikker ved kontroll, dersom de blant annet hengte opp et skilt i lokalet, laget av NNPF. NNPF var ikke blant avtalepartene.
 • NNPF-skiltet forpliktet serveringsstedet til å vise «nulltoleranse overfor narko- tika», samt «avvise gjester som ‘bærer klær og effekter med legaliserings- symboler’».
 • Det har også kommet frem at Politidirektoratet har bevilget totalt nesten 3 millioner kroner til organisasjonen mellom 2001 og 2018, ifølge NRK. Pengene har vært øremerket NNPFs årlige utdanningskonferanse.
 • Universitas presiserer

  I papirutgaven av denne saken, i tillegg til den opprinnelige nettsaken, publisert 16.09.21, skrev vi: «I starten av juni holdt en bevæpnet politibetjent foredrag om rus for en ungdomsskoleklasse i Bergen, hvor logoen til NNPF var synlig på et av lysbildene.» I nettsaken er dette lagt til: «NNPF har understreket at selv om noe av materiale som ble benyttet var deres, var ikke presentasjonen laget eller i regi av dem. NNPF har opplyst til Universitas at politibetjenten ikke var medlem hos dem.

  I papirutgaven av denne saken, i tillegg til den opprinnelige nettsaken, publisert 16.09.21, skrev vi: «Det har også kommet frem at Politidirektoratet har bevilget totalt nesten 3 millioner kroner til organisasjonen mellom 2001 og 2018, ifølge NRK.» Dette var upresist. I nettsaken har vi endret det til: «Det har også kommet frem at Politidirektoratet har bevilget totalt nesten 3 millioner kroner til organisasjonen mellom 2001 og 2018, ifølge NRK. Pengene har vært øremerket NNPFs årlige utdanningskonferanse.»

  Universitas korrigerer

  I papirutgaven av denne saken, i tillegg til den opprinnelige nettsaken, publisert 16.09.21, skrev vi: «I juli avslørte Fædrelandsvennen avtaler mellom NNPF og utelivsbransjen i Kristiansand. Avtalene gikk ut på at serveringssteder kunne slippe unna prikker ved kontroll, dersom de hengte opp et NNPF-skilt i lokalet.» Dette stemmer ikke. Avtalen var mellom politiet, kommunen og utelivsbransjen i Kristiansand. I nettsaken har vi endret det til: «I juli avslørte Fædrelandsvennen avtaler mellom politiet, kommunen og utelivsbransjen i Kristiansand. Avtalene gikk ut på at at serveringssteder kunne slippe unna prikker ved kontroll, dersom de blant annet hengte opp et skilt i lokalet, laget av NNPF. NNPF var ikke blant avtalepartene.»

  Vi beklager.