"Forhåpentligvis kan våre campuser bli eksempler på miljøfornuftig forvaltning og bruk av utearealer, til glede for studenter og ansatte, og til nytte for fugler, insekter og planter," skriver Mette Halskov Hansen.
«Forhåpentligvis kan våre campuser bli eksempler på miljøfornuftig forvaltning og bruk av utearealer, til glede for studenter og ansatte, og til nytte for fugler, insekter og planter,» skriver Mette Halskov Hansen.Arkivfoto: Joachim Kvaleng

Et grønt og mangfoldig campus

«Vi skal gjøre mer, og vi skal forsøke å gjøre det bedre, basert på den kunnskapen vi innhenter,» skriver Mette Halskov Hansen i dette innlegget.

Tarjei Brekke ønsker at universitet setter et godt eksempel på campus og lar «gresset gro og humla suse». UiO deler ønsket, og parkseksjonen jobber med dette. UiOs utearealer skal både fremme det sosiale miljøet på campus og det biologiske mangfoldet. Som vi har sett i oppstarten av et nytt semester, er gressplenene blitt flittig brukt som uteoppholdsarealer, særlig for de mange nye studenter. I denne koronatiden var det fint for UiO å ha disse områdene tilgjengelige for fadder- og andre faglig-sosiale aktiviteter. Samtidig vet vi at høyt og uklippet gress gir mer artsrikdom enn kortklipt gress, og parkseksjonen ved UiO har derfor valgt å la ca 25 prosent – eller drøyt 28 000 m2 – av UiOs plener være insektvennlige med høyt gress.

Les også: «Kamelåså betyr vi sees»

Parkseksjonen arbeider med biologer som er i gang med å registrere det biologiske mangfoldet på UiOs campuser. De skal gi råd om hvordan vi best kan bidra til økt naturmangfold, for eksempel ved å sikre spredningskorridorer for insekter, fugler og planter, eller ved at UiOs arealer blir habitat for nøkkelarter.

På grunn av beliggenhet og størrelse er våre arealer viktige i et landskapsøkologisk perspektiv i Oslo. Vi trenger et bedre kunnskapsgrunnlag for hvordan vi best legger til rette for økt biologisk mangfold på disse arealer, og så skal vi i ledelsen intensivere innsatsen fremover. Vi skal også sørge for at mer informasjon kommer ut til ansatte og studenter om hva som gjøres for å følge opp intensjonene om å bli et forbilde når det gjelder egne campus.

På grunn av beliggenhet og størrelse er våre arealer viktige i et landskapsøkologisk perspektiv i Oslo.

UiO bruker en god del ressurser på dette arbeidet allerede, og noen ting er verd å nevne her:

– Vi forsøker å ta vare på eksisterende trær, spesielt de gamle. Når trær faktisk må felles eller blåser ned, legger vi om mulig stammen i skogområdene våre slik at sopper og insekter kan nyttiggjøre seg av denne.

– Vi bruker ikke mineralgjødsel eller plantevernmidler.

– Vi planter så bievennlige blomster som mulig.

– Vi hegner om arealer der vi er kjent med at det finnes rødlistede arter, og vi slår, tørker og høster gressarealer på måter som støtter opp om slike arter.

Vi skal gjøre mer, og vi skal forsøke å gjøre det bedre, basert på den kunnskapen vi innhenter. Forhåpentligvis kan våre campuser bli eksempler på miljøfornuftig forvaltning og bruk av utearealer, til glede for studenter og ansatte, og til nytte for fugler, insekter og planter.

22. september inviterer vi til debatt om UiOs klima- og miljøstrategi. Vel møtt!

Les også: «Kjære student – meld deg inn i en fagforening»