"Vi trenger rekordvalg for Rødt, for å sikre at det ikke bare blir et regjeringsskifte, men også et politisk retningsskifte," skriver Seher Aydar, 2.kandidat til Stortinget for Rødt Oslo
«Vi trenger rekordvalg for Rødt, for å sikre at det ikke bare blir et regjeringsskifte, men også et politisk retningsskifte,» skriver Seher Aydar, 2.kandidat til Stortinget for Rødt Oslo

Du kan skape et vendepunkt

«Rødt jobber for økt skatt for de rikeste, og mer velferd for alle,» skriver Seher Aydar i dette innlegget.

Rødt vil ha et samfunn som fungerer for alle, ikke et samfunn hvor de på toppen får det de peker på, mens vi andre sorteres etter hvor mye vi har på kontoen eller hvor vi kommer fra.

Gang på gang har de andre partiene hatt muligheten til å gjøre noe med økende økonomiske forskjeller. Likevel fortsetter forskjellene å vokse. Makt og rikdom samles på toppen, mens vanlige folks problemer overses. Aldri før har vi hatt flere milliardærer og sett flere barn vokse opp i familier med dårlig råd her til lands. Det er derfor kampen mot Forskjells-Norge er Rødts aller viktigste sak. Rødt jobber for økt skatt for de rikeste, og mer velferd for alle.

Les også: «La dette bli et klimavalg»

Det siste året ble utbyttefest for noen, mens for andre har det betydd arbeidsledighet og mindre penger å leve for. Det gjelder også studenter som fikk økonomiske problemer på toppen av alt det andre. Studiestøtten er for lav, og boligprisene for høye. Boligmarkedet er helt ute av kontroll. De som har foreldre som kan spytte inn penger klarer seg, mens resten blir ofte prisgitt ustabile leieforhold (i drittleiligheter) med så høye priser at det blir vanskelig å spare til egenkapital. Rødt vil ha en ny boligpolitikk med en ikke-kommersiell boligsektor, og husleieregulering i de store byene.

Det haster med et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge, og en rettferdig miljøpolitikk er en viktig del av det vendepunktet. Kapitalismens rovdrift på natur og miljø får alvorlige følger som blir tydeligere for hvert år som går. Etter flere tiår med handlingslammelse haster det mer enn noen gang at vi får ned både utslipp, forurensing og ulikhet. Vi må stanse oljeleting, kombinert med omstilling til en grønn industri. Rødt mener Norge må bruke statens sterkeste finansielle muskler – noe av oljefondet – for å sikre finansieringa av klimaomstillingen.

Gang på gang har de andre partiene hatt muligheten til å gjøre noe med økende økonomiske forskjeller.

For å skape et samfunn som fungerer for alle, må vi møte all rasisme med felleskap og aktiv motstand. Rasismen ligger også til grunn for umenneskelig behandling av flyktninger. Vi må føre en solidarisk flyktningpolitikk, og en utenrikspolitikk som ikke driver folk på flukt. Rødt er et konsekvent fredsparti. Vi trenger flere politikere på Stortinget som tør å si nei når USA og NATO hisser til krig.

Det er i fellesskap med andre vi mennesker utvikler oss og det er i samarbeid med andre vi kan skape et bedre samfunn. Vi trenger rekordvalg for Rødt, for å sikre at det ikke bare blir et regjeringsskifte, men også et politisk retningsskifte.

Les også: «Høyres løfter til studentene»