"Jeg er selv student, og vet godt hvor vanskelig det er å overleve i Oslo på stipend uten tilleggsjobb," skriver Oda Sofie Pettersen.
«Jeg er selv student, og vet godt hvor vanskelig det er å overleve i Oslo på stipend uten tilleggsjobb,» skriver Oda Sofie Pettersen.

Å prioritere fremtiden betyr å være kompro­missløs

«Men nå er det ikke lengre ansvarlig å lukke ørene. FNs generalsekretær og alle verdens klimaforskere er tydelige: olja er fortiden – ikke fremtiden, » skriver Oda Sofie Pettersen i dette innlegget.

Nå haster det å kutte utslipp. Og det finnes bare ett parti som setter det høyere enn noe annet. Derfor bør du stemme på MDG ved valget i år.

Lenge har norske politikere vært redde for oljedebatten. Den skaper konflikt, følelser og sinne. Men nå er det ikke lengre ansvarlig å lukke ørene. FNs generalsekretær og alle verdens klimaforskere er tydelige: olja er fortiden – ikke fremtiden. For vi har allerede funnet mer fossil energi enn det vi kan forbruke dersom vi skal nå klimamålene våre i Paris-avtalen.

Det er bakgrunnen for at MDG krever at en ny regjering skal slutte med all oljeleting umiddelbart.

Les også: «La dette bli et klimavalg»

For øvrig er det økonomisk smart politikk. EU, vår viktigste importør av norsk olje og gass, planlegger nå for å slutte å kjøpe den. De har lovet, og setter inn tiltak, for å bli helt fossiluavhengige innen 2050 – med mål om 55% utslippskutt innen 2030. Storbritannia og Danmark satser massivt på havvind. Og Norge er i ferd med å miste fortrinnet vårt. Vi må starte omstillingen nå.

Men det hjelper ikke å tro at vi klarer å omstille oss med en fot i oljenæringa. Forskning viser at havvind og oljeproduksjon representerer 40% overlapp, innenfor areal, kompetanse og kapital. Hvis vi faktisk skal lykkes i havvindnæringen må vi tørre å fase ut olja. Det er det eneste som vil sikre oss et reelt fortrinn. Og det er det eneste som vil skape flere titalls tusen arbeidsplasser og enormt store verdier.

I år bør du stemme på MDG fordi det finnes et alternativ

Hva vil MDG da gjøre for studentene, lurer du kanskje på. Heldigvis er vi partiet med flest unge toppkandidater. Det påvirker politikken og prioriteringene også.

Jeg er selv student, og vet godt hvor vanskelig det er å overleve i Oslo på stipend uten tilleggsjobb. Det er grunnen til at vi flere ganger har foreslått å øke stipendet til 1,5G i året, bygge 300 flere studentboliger i året for å sikre billige hjem for flere, og sikre at minst 40 prosent av studielånet omgjøres til stipend ved oppnådde studiepoeng. Samtidig har vi foreslått å gi 40 millioner til psykologtjenester for studenter så flere kan få hjelp til å takle press, ensomhet og andre problemer.

Med mer økonomisk trygghet og bedre psykisk helsehjelp får man mindre press og stress i studietiden. Det gir økt velferd, bedre studieresultater, trygge rammer og bedre psykisk helse. Og det er studentene verdt.

I år bør du stemme på MDG fordi det finnes et alternativ. Vi kan ta Norge ut av oljealderen. Vi kan få flytrafikken ned og togtrafikken opp. Vi kan kutte utslippene, og sikre velferden for studentene våre. Men da trenger vi et parti på Stortinget som er kompromissløse. Det lover MDG å være.

Les også: «Høyres løfter til studentene»