Fotocollage: Universitas

Møt din student­leder

Bak enhver høyere utdanningsinstitusjon finnes det minst én studentleder. Men hvem er de egentlig? Og hva tenker de er de viktigste sakene det neste året? Vi har snakket med sju av de som sitter med makta til å påvirke din studiehverdag.

Studentparlamentene

Studenter ved UiO eller Oslomet har stemmerett ved valget til Studentparlamentet. På UiO stemmer du på studentpolitiske lister, mens du stemmer på representanter fra fakultetene på Oslomet.

Rolf Martin Aspenes er leder Studentparlamentet ved Oslomet

foto: Hanne Jones Solfjeld

–⁠ Hvordan merker studentene jobben dere gjør?

–⁠ Det kan de for eksempel merke gjennom det nye campusprogrammet som vi nå jobber med. Oslomet har sagt opp campus Kjeller, nå er vi på jakt etter et nytt campus på Romerike. Samtidig jobber vi med hele campus Oslo, med hvordan det skal utformes og hvilke bygg som trengs.

–⁠ Hvilke saker er de viktigste for deg det neste året?

–⁠ Jeg vil si at campus i all hovedsak er det viktigste. Det skal definere Oslomet sin plassering i regionen de neste tjue årene. Men når vi nå forhåpentligvis kommer ut av pandemien, er det også viktig å tilrettelegge for studentaktivitet igjen. Det finnes mange gode, men jeg tror også at foreningene kunne vært mer synlige. Å få studentaktivitet opp igjen er et ledd i arbeidet med psykisk helse. Det har vært et kjipt år. Det tror jeg alle har følt på, nå gjelder det å finne ut hvordan vi kan møtes igjen.

–⁠ Hvordan er dere synlige for studentene?

–⁠ Vi prøver å delta på det man kan delta på, og så har vi ganske god profilering rett utenfor studenthuset vårt. Vi står på stands og lignende, men vi er nok ikke så synlige som man burde være. Samtidig tror jeg de studentene som vil møte oss, finner oss. Jeg føler at vi er synlige, men vi skulle kanskje vært mer synlige på vårt andre campus, Kjeller.

–⁠ Hva tenker du er studentene ved Oslomet sin hovedutfordring det neste året?

–⁠ Digital undervisning, det har jo kommet for å bli hvis man skal høre på våre rektorer. Vi ønsket oss denne digitale muligheten. Samtidig blir det viktig å kjempe for at man har digital undervisning, men at arealet på universitetet ikke reduseres fordi undervisning kan skje digitalt. Det er viktig at studentene kan møtes selv om undervisningen er digital.

Les også: Regje­ringen fjerner avstands­kravet for under­vis­ning i høyere utdanning

Jørgen Hammer Skogan er leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

foto: privat

–⁠ Hvordan merker studentene det dere gjør?

–⁠ Det er ikke alltid at jobben vi gjør er like synlig, men vi gjør veldig mye som har direkte påvirkning på studenthverdagen. Under pandemien har vi fokusert på å kjempe for rettigheter, som vi kanskje har tatt for gitt tidligere, for eksempel åpne lesesaler og tilrettelagt undervisning og eksamen for studenter. Vi har jobbet mye for at universitetet skal ha tiltak som gjør at pandemien i minst mulig grad påvirker studentene, og der opplever vi at vi har blitt lyttet til.

–⁠ På hvilken måte? Noen konkrete gjennomslag dere kan vise til?

–⁠ I lang tid har vi hørt og sett at studentenes demokratiske rettigheter ikke praktiseres likt på instituttene. Nå skal vi utarbeide retningslinjer som i større grad tydeliggjør hva UiO mener er studentenes demokratiske rettigheter. Hva kan man forvente, og hvordan man bygger opp mer forutsigbare vilkår.

–⁠ Hva er den viktigste saken for deg det neste året?

–⁠ Parlamentet skal vedta det som er våre viktigste prioriteringer i september. Samtidig er det noen saker som blir ekstra viktige i året som kommer. Først og fremst er å kunne ønske studentene tilbake til et åpent og trygt universitet. Det er viktig for oss at vi kommer tilbake til en slags normal hverdag. Det blir også viktig å jobbe med studentdemokratiet, både med tanke på å styrke valgoppslutningen og å styrke studentdemokratiet lokalt ute på instituttene. Studentdemokratiet er ikke bare Studentparlamentet. Det omfatter også fakultetene, student-, program-, og fagutvalgene.

–⁠ Hvordan skal dere bli mer synlige for studentene?

–⁠ Jeg tror at fysisk tilstedeværelse vil gjøre mye, at listene er synlige, deler ut materiale og minner om at studenter har demokratiske rettigheter og kan stemme.

SHK

Foto: Hanne Jones Solfjeld

Studentunionen Høyskolen Kristiania er høyskolens studentforening. De jobber for å styrke studentvelferden gjennom sosial utvikling. Styret med lederen i spissen er ansvarlige for driften av organiasjonen, og at vedtektene og misjonsmålene møtes. Organisasjonen jobber også for studentpolitisk innflytelse.

Kristoffer Myklebust Egset er leder for Studentunionen Høyskolen Kristiania

–⁠ Hvordan merker studentene jobben dere gjør?

–⁠ Vi har en strategi nå i år som vi kaller Bli sett-kampanjen. Da korona virkelig smalt starta vi opp mange digitale arrangementer, vi fikk også midler fra Kunnskapsdepartementet, men det dabba mer og mer av i den siste eksamensperioden. Da måtte vi begynne å tenke nytt. Nå har vi en tredelt kampanje der vi først og fremst skal være innom alle schools, og de tillitsvalgte der, med en presentasjon om hva vi driver med. Vi har også leasa en app, og hvis den slår an skal vi ha den lenger. Den heter join me social, og der skal vi ha alle arrangementene til Studentunionen, tillitsvalgtapparatet og de mindre foreningene.

–⁠ Hva blir de viktigste sakene for dere det neste året?

–⁠ Jeg har inntrykk av at alle er sultne på fysisk faglig og sosialt. Det viktigste lokalt nå er at alle studentene har noe å gjøre for å møte klassekameratene sine. Ikke bare førsteklassinger i fadderuka, men også andre og tredjeklassinger.

–⁠ Det var mye prat og skriverier om Shot-undersøkelsen da den kom ut. Vi er redde for at ettermælet av korona setter seg blant studentene når vi begynner å møte fysisk igjen. Vi vil at studenters psykiske helse skal være et tema i stortingsvalget. Det burde være studentenes år nå.

–⁠ Hvordan skal dere jobbe for å nå ut til studentene?

–⁠ Det blir den appen, og så skal vi stå på stand. Det er den tredje delen av Bli sett-kampanjen at vi skal stå på stand på alle campus flere ganger i semesteret.

BI Student Organisation (BISO)

Foto: Isabel Berge

BIs helt egne studentorganisasjon jobber for å fremme BI-studentenes interesser. Organisasjonen består kun av studenter. Innad har de flere foreninger som jobber for å skape sosiale møteplasser for studentene.

Shilan Tahir er president for BISO

–⁠ Hvordan merker studentene jobben dere gjør?

–⁠ Vi har et stort fokus på å være transparente. Et av våre forbedringsområder har vært å vise mer av hva som skjer i organisasjonen vår. Vi jobber derfor hyppig med merkevarebygging og økt synlighet.

–⁠ Hva er de viktigste sakene for deg i år?

–⁠ Vi er fortsatt inne i en usikker periode og må leve med strenge tiltak i en stund fremover. Noe av det viktigste for meg i år har vært en sterkere tilstedeværelse og et synligere BISO. Videre ønsker jeg at vi i mye større grad fasiliterer for sosiale møteplasser og sammen med BI jobber for en bedre studiehverdag.

–⁠ Hva tenker du blir særlig viktig for studentene det kommende året?

–⁠ Vi vet hvor viktig sosiale sammenkomster er for trivselen og studiemiljøet, og det kommende året er det enda viktigere at vi jobber aktivt for å skape sosiale og faglige møteplasser for studentene våre.

–⁠ Hvordan skal dere jobbe for å være synlige for studentene?

–⁠ Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kommunikasjonslinjene våre, og i arbeidet med å være transparente har vi blant annet lansert et nyhetsbrev for å gi et større innblikk i arbeidet vårt.

NSO

Norsk studentorganisasjon (NSO) er den største spilleren på den studentpolitiske fotballbanen. NSO jobber med å påvirke politikere og beslutningstakere for å sikre studenter landet over den beste studie-hverdagen.

Les også: FN med dyster klimarapport:– Det gjør meg forbanna at unge må ta regninga

Tuva Todnem Lund er leder Norsk studentorganisasjon

Arkivfoto: Hanne Jones Solfjeld

–⁠ Hvordan merker studentene det dere gjør?

–⁠ Det merker de på egen hverdag, og hvilke rettigheter de har i studiehverdagen. De kan også se det ved at vi er aktive i media, at vi reagerer på hva politikere sier og at vi får de til å levere på løftene de gir til studentene. Det at vi har 11 måneders studiestøtte er et resultat av NSO sitt arbeid.

–⁠ Hva er de viktigste sakene for deg det neste året?

–⁠ Det blir viktig å faktisk samle organisasjonen igjen, og få de tillitsvalgte til å møtes og snakke politikk. Så er det jo valg. Partiene har gått ut og lovet veldig mye kult. Det blir viktig å følge opp de valgløftene partiene gir nå, og sørge for at de faktisk blir satt ut i live.

–⁠ Er det noen valgløfter du synes er ekstra kule?

–⁠ Jeg er veldig opptatt av studiestøtte. Vi trenger mer penger. I Norge sier vi at vi har like muligheter for utdanning, og for å faktisk ha like muligheter for utdanning så skal ikke norske studenter være avhengig av å få støtte hjemmefra, eller jobbe mye deltid ved siden av studiene.

–⁠ Hvordan skal dere jobbe for å nå ut til studentene?

–⁠ Vi kommer nok primært til å jobbe med å nå ut til studentene gjennom medlemslagene våre. Vi skal fortsette å sette studentsaken på dagsorden nasjonalt. Samtidig tenker jeg at det er viktig at den helt vanlige student bruker sitt lokale studentdemokrati. Det er viktigere at man kjenner til det enn at man vet hva NSO er.

Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT)

Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) jobber tett med SiO for å sikre velferdstilbud for studenter i Oslo og Akershus.

Maika Marie Godal Dam er leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus.

foto: privat

–⁠ Hvordan merker studentene jobben dere gjør?

–⁠ Velferdstinget jobber for å få på plass velferdstilbud til alle studenter i Oslo-området. Det vil si alt som har å gjøre med studentboliger, helse- og treningstilbud, mat og drikke på campus og sosiale møteplasser. Alt det som gjør studielivet så spesielt.

–⁠ Hva tenker du er de viktigste sakene det neste året?

–⁠ Det blir viktig å bygge opp studentorganisasjonene igjen, ikke minst frivilligheten. Vi kommer også til å jobbe for å få åpnet, om en liten stund, studenthuset i sentrum som et tilbud for studenter i Oslo. Det er stortingsvalg i år, og vi skal jobbe for at de som blir valgt inn fra Oslo skjønner viktigheten av å prioritere studentpolitikk. Studenter er viktig og bør prioriteres mer enn de gjør i dag.

–⁠ Hvordan kan dere nå ut til studentene?

–⁠ Velferdstinget representerer over 70 000 studenter fra 29 ulike utdanningsinstitusjoner, så det å være tilgjengelig er noe jeg tenker vi må jobbe for. Det skal være en lav terskel for å ta kontakt. Om man så bare er misfornøyd med noe, eller står i en situasjon hvor man trenger hjelp, skal vi være en ressurs som man kan bruke.

–⁠ Hvordan kontakter man dere?

–⁠ På studentvelferd.no, ellers kan man bare stikke innom Villa Eika og si «Halla, jeg har lyst til å prate.» Det å finne sin lokale representant fra Velferdstinget på utdanningsinstitusjonen er også en mulighet.

SiO

Studentsamskipnaden SiO arbeider for å legge til rette for lik rett til utdanning for alle studenter. Du har kanskje betalt semesteravgift? Den er det SiOs oppgave å forvalte.

Stine Johannessen er styreleder i Studentsamskipnaden SiO

Arkivfoto: Frida Roland

–⁠ Hvordan merker studentene jobben dere gjør?

–⁠ Det kommer litt an på hvem du spør tror jeg. Mange UiO-studenter vil tenke at SiO er samskipnaden, vi har kantine, serverer mat og har boliger. Jeg tror vi er en større del av studenttilværelsen der, og kanskje ikke så mye på mindre institusjoner. SiO har lyst til å være mer i hverdagen til folk, men vi må nok jobbe med å komme oss litt utover.

–⁠ Hvordan kan dere gjøre det?

–⁠ Jeg tror egentlig vi må ta litt lærdom av året nå. Nærhet og tilgjengelighet trenger ikke være et fysisk lokale. Vi må vise at vi er her, hvilke tilbud vi har, og snakke oftere for studenter på mindre institusjoner. Det er ikke til å stikke under stol at Oslomet og UiO tar mye oppmerksomhet, de er størst også så de må jo på en måte bli prioritert. Men jeg tror vi og studentene generelt har mer å tjene på at vi er til for alle.

–⁠ Hva tenker du er de viktigste sakene det neste året?

–⁠ Jeg tror det vil være det med tilgjengelighet og tilhørighet, å få SiO mer på kartet for alle. Studenthuset er en gigasak det neste året. Vi har til dels gjort vårt og kjøpt bygget. Nå blir det opp til Velferdstinget og frivilligheten hva de vil putte inn der.

Les også: Fra drive-in stemming til klassiske valglokaler:Slik stemmer du under en pandemi