Konsekvens av kjedsomhet: Medisinstudenten Emilie Nygaard Jahnsen begynte å spille innebandy for OSI fordi hun kjedet seg under koronapandemien. For øyeblikket har de digitale treninger.
Konsekvens av kjedsomhet: Medisinstudenten Emilie Nygaard Jahnsen begynte å spille innebandy for OSI fordi hun kjedet seg under koronapandemien. For øyeblikket har de digitale treninger.

Krise for studentidretten – OSI har mistet 1 av 3 medlemmer siden i fjor

Oslostudentenes idrettslag merker en drastisk nedgang i antall medlemmer. Samtidig arrangerer studentlagene digitale treninger med kreative løsninger.

Stadige nedstengninger og manglende rekrutteringsgrunnlag det siste året har gått hardt utover studentidretten i Oslo.

Nylig meldte Aftenposten om stort frafall i Oslo-idretten generelt. Totalt sett har man opplevd en brutal nedgang, med nesten 10.000 færre medlemmer enn på samme tidspunkt i fjor.

Den samme tendensen har Oslostudentenes idrettsklubb (OSI) fått merke.

Deres visjon – «Alle studenter i aktivitet» – er krevende å jobbe for om dagen. Daglig leder i OSI Truls Vestnes kan fortelle om et idrettsår som har vært vanskelig.

–⁠ Det har vært veldig stille hos oss det siste året, men små perioder med litt aktivitet. Det har vært noen perioder hvor det som regnes som toppidrett, har vært aktivt, men alt i alt har det vært veldig lite aktivitet det siste året, forteller han.

Les også: Hun blir den nye NSO-lederen

Mistet 800 medlemmer

Lite aktivitet og færre rekrutteringsarenaer har hatt en stor innvirkning på medlemstallet. Vestnes forklarer at de endelige tallene for fjoråret ennå ikke er klare, men at de har sett en markant nedgang.

–⁠ De foreløpige tallene viser en nedgang på 800 medlemmer, fra rundt 3000 ved inngangen til 2020. Det er, forståelig nok, færre som valgte å betale for medlemskap i fjor sammenlignet med tidligere år, forklarer han.

Tapet av medlemmer tilsvarer en nedgang på 27 prosent.

–⁠ Men de fleste idrettsgruppene har vært veldig kreative, og det er mange som holder digitale økter og møtes innenfor de reglene som er. De aller fleste prøver å ha et tilbud over Zoom. Om det så er å ha kviss eller trene, så prøver de i hvert fall å holde en viss form for aktivitet, sier Vestnes.

–⁠ Vi har tro på at studentene kommer tilbake igjen, enda mer gira på å være aktive i et sosialt fellesskap, avslutter han.

Zoom-fleks

Emilie Nygaard Jahnsen er styremedlem og aktiv i OSI Innebandy. Der har de hatt et spesielt fokus på å legge til rette for smittevernvennlig aktivitet det siste året. Hun ble selv med i august, fordi hun kjedet seg under pandemien. Etter å ha deltatt på en prøvetrening underlagt strenge regler fikk hun erfare at reglene ble ytterligere skjerpet utover høsten.

–⁠ Mot slutten av høsten begynte vi med «korona-spill», som vi kalte det. Vi satte opp kjegler, og hadde en egen form for kamper som ivaretok reglene. Og så stengte jo alt ned, og etter det har vi klart å få i gang digitale treninger ukentlig, sier hun.

Jahnsen forteller at de digitale treningene har åpnet opp for nye muligheter, for eksempel ved å holde arrangementer åpent for alle.

–⁠ Alle kan delta på treningen. Det er mest styrketrening, og ikke så mye innebandy. Det er ikke alle som har innebandyutstyr, og vi ønsker å inkludere alle, forklarer Jahnsen.

Hun studerer til vanlig medisin ved Universitetet i Oslo.

For å skape engasjement på sosiale medier og rekruttere nye folk forteller medisinstudenten at de hver uke legger ut «ukas digitale pose»:

–⁠ Vi legger ut bilde av dem som har vært med på trening, på Instagram, med ulike poseringer hver gang. Det er jo litt kleint på Zoom, så man må tørre å by litt på seg selv. Det er viktig å bryte isen og tulle litt, sier Jahnsen.

Les også: Rekordhøye søkertall til høyere utdanning – igjen.

Noen oppmuntrende ord

Eva Moshuus er nestleder i Velferdstinget og leder av studentidrettsrådet. Hun synes jobben som gjøres i studentidretten om dagen, er strålende, til tross for beinhardt smittevernregime.

–⁠ Jeg er imponert over stå-på-viljen deres og hva de gjør for sine medlemmer, sier hun.

Moshuus trekker frem studentidretten som en viktig del av studenters totale helse. Den mener hun fortjener spesiell oppmerksomhet under pandemien.

–⁠ Studentidretten er alltid viktig. Den bidrar positivt til studentenes fysiske helse, og vi vet at det igjen bidrar til en bedre studiehverdag. Generelt fører dette til en bedre psykisk helse. Dette er sentralt både før og under korona, slår hun fast.

Nå om dagen forteller Moshuus at Velferdstinget jobber med å legge til rette for snarlig oppstart av idrettstilbud for studenter så snart det lar seg gjøre.

–⁠ Vi jobber konstant med studentidretten. Vi har blant annet hatt en lengre dialog med SiO om å få oppgradert kunstgressbanen utenfor Domus Athletica. Dette skal være av god standard, slik at studentene har mulighet til å komme tilbake for fullt og trene ute så snart det er mulig, sier hun.

–⁠ Har dere noen konkrete tiltak dere vil gjennomføre for å få i gang aktiviteten etter pandemien?

–⁠ Akkurat nå jobber vi med en konferanse for studentfrivillighet, som skal arrangeres i 2022. Den skal få i gang aktivitet, også for idretten. Dette blir en mulighet for å skape en felles møteplass for alle som vil delta aktivt i studentlivet. Den vil være i 2022 for å sørge for at den kan være fysisk, forklarer Moshuus.

Men før den tid ønsker hun å komme med noen oppmuntrende ord til frivillige og aktive idrettstudenter i Oslo:

–⁠ Mitt håp er at vi kan klare å bygge opp aktiviteten igjen når samfunnet åpner. Stå på, dere er flinke. Det dere gjør, er viktig!

Les også: SiO med underskudd på 33 millioner i 2020