Mangfold: Lektorstudent Anine Norén mener forslaget om flere kvinnelige forfattere på pensum ikke løser relevante problemer med likestilling i akadema.
Mangfold: Lektorstudent Anine Norén mener forslaget om flere kvinnelige forfattere på pensum ikke løser relevante problemer med likestilling i akadema.foto: privat

Krav om flere kvinner på pensum er misfor­stått like­stil­ling

«Ved vurdering av kvaliteten på pensumlitteraturen bør det være naturlig å se på hva som står der, ikke forfatterens kjønn», skriver lektorstudent Anine Norén i dette innlegget.

Våren har kommet for fullt, og med stadig varmere sol og tynnere jakker følger også en av vårens tradisjoner: studentparlamentsvalget ved UiO. Valget er dog ikke den mest engasjerende demokratiske prosessen jeg har vært borti. Listene børster støv av gamle og kjære hjertesaker i håp om å fenge studentene – om de i det hele tatt husker å stemme ved valget.

Hvis det er én sak som definitivt ikke fenget meg i år, så er det det såkalte «likestillingstiltaket» som innebærer at UiO skal kvotere inn flere kvinnelige forfattere på pensum, frontet av parlamentets største liste: Venstrealliansen.

Det er misforstått likestilling at antall forfattere av det kvinnelige kjønn er avgjørende for kvaliteten på studiet en har valgt. Ved vurdering av kvaliteten på pensumlitteraturen bør det være naturlig å se på hva som står der, ikke forfatterens kjønn. Hvem søker seg egentlig til studier på bakgrunn av hvor mange kvinnelige forfattere som er på pensum?

Jeg vil lese pensum som er relevant, aktuelt og godt skrevet

Flere kvinner søker og går på høyere utdanning enn menn. Med andre ord kan ikke kjønnet til pensumforfatterne ha stort å si. Dernest vil det være naturlig å anta at andelen kvinner på pensum vil øke i samsvar med at flere kvinner tar høyere utdannelse og starter arbeid innenfor akademia.

Jeg er ikke interessert i å lese pensum på bakgrunn av hvilket kjønn den som har skrevet teksten, vedkjenner seg. Jeg vil lese pensum som er relevant, aktuelt og godt skrevet.

Liberal liste mener det er ting å ta med seg fra pandemien: «Det kommer en dag – etter korona»

Jeg bestrider ikke at enkelte studier vil være tjent med et mangfold i pensumforfatterne, det være seg kjønn, legning, etnisitet eller annen bakgrunn som er relevant for akkurat det studiet. Det er likevel ikke et argument for kvotering på pensum – sammensetningen av pensumet vil uansett være basert på en helthetlig vurdering av tekstens innhold, form og hvem som har skrevet den. Vi bør ha tillit til at disse vurderingene er tatt før vi gyver løs på havet av tekster som er valgt for oss.

I mellomtiden må gjerne listene bruke tid på likestillingssaker som faktisk bidrar til noe produktivt, som hvordan kvinner enklere kan studere mens man har barn eller gjøre det mer attraktivt for kvinner å søke realfag. Da hadde kanskje jeg også blitt mer fenget av studentparlamentsvalget.

Grønn liste: «Ja til et grønt, hyggelig og sosialt campus»