Mister inntekter: Andelen som ikke avlegger studiepoeng på UiO er størst blant master- og enkeltemnestudenter. Dersom for mange studenter tar null studiepoeng, står UiO i fare for å miste inntektsmidler fra Kunnskapsdepartementet.
Mister inntekter: Andelen som ikke avlegger studiepoeng på UiO er størst blant master- og enkeltemnestudenter. Dersom for mange studenter tar null studiepoeng, står UiO i fare for å miste inntektsmidler fra Kunnskapsdepartementet.Arkivfoto: Sebastian Dahl

Over 6000 studenter ved UiO tar ingen studie­poeng

Det utgjør 24 prosent av den totale studentmassen: –⁠ Ikke heldig, sier studiedirektør.

Høsten 2020 var det registret 26.450 studenter ved Universitetet i Oslo (UiO). Av dem tok 6461 personer ingen studiepoeng. Det er en nedgang på nesten 1000 studenter siden 2019: da tok 7575 null studiepoeng.

–⁠ Det er selvsagt ikke heldig at mange studenter registrerer seg uten å avlegge studiepoeng, sier studiedirektør ved UiO Hanna Ekeli.

Hun forteller at masterstudenter er overrepresentert i statistikken. Det er fordi mange av dem har emner som går over to semestre. De tar dermed ingen studiepoeng det første semesteret, men får heller alle 60 poengene registrert i andre semester.

–⁠ En viss andel av studentene får ikke avlagt eksamen grunnet gyldig forfall, og en viss andel studenter består ikke eksamen. Andre har også søkt om, og fått innvilget, permisjon fra studiene, forklarer Ekeli.

Les også: 1 av 3 studenter ønsker seg mer lån:– Man klarer seg ikke på stipendet

Vanskelig å få tak i dem

–⁠ Det er altfor høye tall, sier leder i Studentparlamentet ved UiO Runa Fiske.

UiO har ved flere anledninger forsøkt å komme i kontakt med denne gruppen. Men det har vært vanskelig å få svar på hva som er grunnen til at de ikke tar studiepoeng, forteller Fiske.

–⁠ Noen kan ha tenkt til å fullføre, men så har det skjedd ting i livene deres som har forhindret det, for eksempel får noen barn, opplever sykdom eller får seg jobb. Vi vet også at noen faller av underveis i semesteret, og disse må plukkes opp før de blir en del av denne statistikken, sier Fiske.

Hun legger til at det nok også er noen som registrer seg for å få studentrabatter og andre fordeler.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Fyller opp plasser: Leder for Studentparlamentet ved UiO Runa Fiske er bekymret for at studenter tar opp emneplasser selv om de ikke har tenkt til å benytte seg av dem.
Fyller opp plasser: Leder for Studentparlamentet ved UiO Runa Fiske er bekymret for at studenter tar opp emneplasser selv om de ikke har tenkt til å benytte seg av dem.Arkivfoto: Rodrigo Freitas

UiO taper penger

Kunnskapsdepartementet gir inntekter til utdanningsinstitusjonene basert på hvor mange studiepoeng som avlegges hvert år. Konsekvensen av at over 6000 personer ikke tar studiepoeng ved UiO kan dermed være at universitetet går glipp av studiepoenginntekter.

–⁠ Vi tar imidlertid høyde for at noen vil falle fra i løpet av studiet når vi fastsetter hvor mange studenter vi kan ta opp til de ulike studiene hvert år, sier Ekeli.

Også studentleder Fiske synes det er synd at UiO potensielt går glipp av en del penger:

–⁠ Disse pengene kunne jo for eksempel gått til satsinger og tiltak for å bedre undervisning. En annen konsekvens kan være at disse studentene tar opp emneplasser selv om de ikke har tenkt til å benytte seg av dem, som da blir utilgjengelige for andre studenter.

Ekeli forteller at andelen studenter som ikke avlegger studiepoeng er større blant studenter over 30 år. I tillegg er andelen studenter som ikke avlegger studiepoeng generelt høy blant enkeltemnestudentene.

–⁠ Hva gjør dere for å unngå at så mange tar null studiepoeng?

– ​​UiO og fakultetene har i flere år arbeidet målrettet med å forbedre gjennomføringen og redusere frafallet. Tiltakene handler om studentmottak og faglig integrering, varierte undervisnings- og læringsformer, oppfølging og veiledning underveis i studieløpet og gode vurderingsformer, svarer studiedirektøren.

Les også: Flyttet hjem for flere måneder siden: Betaler 6200 kroner i husleie for tom hybel

Flere tar studiepoeng ved Oslomet

Ved Oslomet er det langt færre som tar null studiepoeng. Der studerer 21.905 personer, og bare ni prosent av førsteårsstudentene i 2019 tok ingen studiepoeng.

–⁠ Oslomet har gjennom mange år jobbet for å veilede studenter inn i riktige studier før de søker, og å følge dem opp underveis i studiet for at de skal finne seg til rette, sier prorektor Nina Waaler.

–⁠ Det er flere grunner til at studenter ikke tar studiepoeng. Noe har sammenheng med studiene, andre ganger handler det om ting som skjer i livet utenom studiene.

Hun forteller at universitetet forsøker å legge til rette for at nye studenter skal komme raskt inn i sosiale og faglige fellesskap.

–⁠ Derfor jobber vi kontinuerlig med å forbedre måten vi tar imot nye studenter, blant annet gjennom fadderordningen, mentorordninger og programmet Den gode studentopplevelsen (ulike tiltak i regi av Oslomet for bedre studietid ved universitetet, red. anm), sier Waaler.

Les også: Ny Khio-rektor om rasismedebatten:– Skulle ha vore ein intern debatt