Grønne skinner: Julianne Grovehagen, leder i Grønn liste, savner større satsing på alternativer til fly.
Grønne skinner: Julianne Grovehagen, leder i Grønn liste, savner større satsing på alternativer til fly.

Kritiserer regjeringen:

–⁠ Jeg tror mange studenter ville valgt tog eller buss hvis det var billig og enkelt

Studentpartiet Grønn liste mener regjeringen fører en motstridende politikk som ikke gir mening fra et bærekraftsperspektiv.

Etter stortingsmeldingen der det ble kunngjort at regjeringen vil øke antallet utvekslingsstudenter, hevdet Roy Steffensen (Frp) at det var dobbeltmoralsk. Det skapte uenighet rundt hvorvidt studenter får fritak fra klimadugnaden, når de blir oppfordret til å fly ut i den store verden. Også ifølge Grønn liste (GL) ved Universitetet i Oslo er regjeringens politikk sprikende, men av andre grunner.

–⁠ Regjeringen satser på klima og sier de vil øke studentmobiliteten, men samtidig gjør de ingenting for å legge til rette for at studenter skal kunne reise miljøvennlig med tog og buss. Det er dobbeltmoralsk, sier Julianne Grovehagen, leder i GL.

Kronglete klimavennlig vei

Veien til kontinentet er langtekkelig og broket. Det har alle som har forsøkt å reise dit med tog, fått erfare. For en som setter pris på omveier og venting på perronger, er det spennende, men for en student med lavt budsjett og mindre tid er det bare til bry.

–⁠ Jeg tror mange studenter ville valgt tog eller buss hvis det var billig og enkelt, sier Grovehagen.

–⁠ På åttitallet var man superambisiøse med togplanene. Det har forfalt helt.

Hun mener likevel at Steffensens argument om at studenter slipper unna klimadugnaden, er dårlig. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) svarte blant annet med at han ikke vil moralisere over fly, og pekte på at studenter, som andre, betaler flypassasjeravgift for reiser fra Norge og kvotepris for flyreiser internt i EU.

–⁠ Det er bra at Rotevatn påpeker at han ikke moraliserer, for regjeringen svikter på alternativ kollektivtransport når de subsidierer flyvning med taxfree og gir krisepakker til flyselskaper, fortsetter Grovehagen og legger til at man ikke trenger å dra helt til Australia for å få et godt utvekslingsopphold. Söta bror i øst er også bra.

Les også: Større pågang hos studentprestene:– Det viktigste vi gjør, er å samtale med studenter

Grønn tilrettelegging

Grovehagen og GL mener regjeringen har noe å lære av universitets- og høyskolesektoren.

–⁠ De vil gjøre det enklere å velge miljøvennlig når man skal reise på utveksling. Det ser vi gjennom prosjekter som for eksempel Circle U [europeisk universitetsallianse, journ.anm]. Så hvorfor er regjeringen så treig med å respondere? spør Grovehagen.

Talsperson Hulda Holtvedt i Grønn ungdom er positiv til satsingen på studentmobilitet, som går under navnet «En verden av muligheter», men er enig med GL i at regjeringen ikke gjør nok for grønn tilrettelegging.

–⁠ EU og Sverige jobber for bedre nattogforbindelser. Dette burde den norske regjeringen bidra i. Det burde være mulig å ta nattog til Tyskland og Frankrike, sier hun på telefon til Universitas.

Hun understreker også at man burde øke prisene på å fly, samtidig med at man senker prisen på togbilletter og gjør det enklere å reise langt med tog.

I en e-post til Universitas trekker samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) frem at den nåværende regjeringen har gjort mye for å gi jernbanesatsingen et løft.

–⁠ Jernbanen bygges ut på et nivå som du må tilbake til rallartiden for over hundre år siden for å finne maken til, skriver han, men legger til:

–⁠ Jeg skjønner at ungdommen ønsker seg et enda bedre tilbud her og nå. Det ønsker jeg også. Men det tar også tid, særlig å bygge nye toglinjer og nye baner.

Han påpeker også at de har ambisjoner når det gjelder togsamarbeid med utlandet.

–⁠ Regjeringen har fremmet forslag i Stortinget om å knytte Norge tettere til det europeiske jernbanesamarbeidet, men der har blant andre MDG og SV satt seg imot. Det er synd, for vi mener at jernbanen i Norge og resten av Europa må være tett integrert. Jernbanemyndighetene samarbeider også med nordiske og europeiske land for å se på mulighetene for bedre togforbindelser mot Europa, skriver Hareide.

Les også: UiOs flyregnskap er klart: Teologene flyr mest