Kampen om ledervervet: Fra venstre:Jonas Økland (22), Tuva Todnem Lund (24) og Daniel Hansen Masvik (25).
Kampen om ledervervet: Fra venstre:Jonas Økland (22), Tuva Todnem Lund (24) og Daniel Hansen Masvik (25).

Hvem blir norges mektigste student?

Disse kjemper om leder­vervet i NSO

Hvem skal styre landets største studentorganisasjon det kommende året? I dag ble kandidatene til ledervervet i NSO offentliggjort.

Valgkommisjonen i Norsk Studentorganisasjon offentligjorde i formiddag de aktuelle kandidatene til stillingene i neste års arbeidsutvalg. I alt kjemper tre kandidater om å ta over ledervervet etter Andreas Trohjell.

For kandidatene til de øvrige stillingene i arbeidsutvalget, se faktaboks nederst i saken.

Daniel Hansen Masvik (25)

Masvik er tidligere leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø (UiT), og har bakgrunn fra studentlisten Moderat liste. Han studerer statsvitenskap ved UiT.

Foto: NSO

I sitt valgprogram stiller Masvik seg kritisk til regjeringens håndtering av koronapandemien, og trekker blant annet frem kriselånet som et eksempel på hvordan studentene har blitt nedprioritert under koronakrisen. Masvik sier videre at han vil kjempe beinhardt for å fremme studentenes saker frem mot høstens stortingsvalg.

–⁠ Mange av våre viktigste prioriteringer før mars 2020 har blitt tydeligere. Det gjelder studiestøtte og studentboliger, men også tilrettelegging, studiekvalitet og ikke minst alle de ulike aspektene ved et godt læringsmiljø, skriver Masvik.

–⁠ I min reise, fra å kjempe for å avholde eksamen på mitt desentraliserte studiested i Hammerfest til å sitte som leder av Studentparlamentet UiT og sikre at UiT tok sitt ansvar i gjennomføringen av Fadderuka for 17.000 studenter, har jeg lært å se det store bildet og alle enkeltmenneskene i det, fortsetter han.

Jonas Økland (22)

Jonas Økland har en bachelorgrad i markedsføring fra Handelshøyskolen BI og har det siste året hatt stillingen som Velferds- og likestillingsansvarlig i NSO. I sitt valgprogram trekker han frem tre saker, som blir viktige for ham som leder.

Foto: NSO

For det første vil Økland styrke organisasjonens synlighet og kontakt med studentene, etter et år der det meste har foregått på digitale flater. For Økland er det viktig at:

–⁠ NSO skal være inkluderende, og stimulere til samarbeid og medvirkning.

Videre vil Økland styrke NSOs rolle som lobbyorganisasjon for studentene frem mot høstens stortingsvalg. Økland trekker frem dialogen med politikerne og NSOs rolle i media, som viktig i denne sammenhengen.

–⁠ NSO skal være fremst i pannen hos samtlige utdanningspolitikere i september, skriver han.

Til slutt vil Økland jobbe for å styrke samarbeidet innad i organisasjonen, med mål om et mer åpent, synlig og effektivt NSO.

–⁠ NSO skal være gode på å bruke alle deler av organisasjonen, og optimalisere bruken av dem, avslutter han.

Tuva Todnem Lund (24)

Tuva Todnem Lund har det siste året har jeg vært leder for Studenttinget på NMBU. Hun er masterstudent på lektorprogrammet for realfag ved samme universitet.

Foto: NSO

I sitt valgprogram trekker Lund også frem den vanskelige situasjonen studentene har måtte avfinne seg med under pandemien. For Lund er det viktig at NSO – utnytter handlingsrommet situasjonen har gitt, og det gjør vi best ved å være tydelige i kommunikasjonen utad.

En av Lunds viktigste kjernesaker er å styrke organisasjonens tilknytning grasrota, dvs. medlemslagene. Lund vil «jobbe med å sette reell påvirkning øverst på agendaen det neste året», og hun mener derfor at:

–⁠ NSO må melde seg på i samfunnsdebatten innenfor alle tema som påvirker studenthverdagen, på en slik måte at den enkelte student opplever at vi taler vår felles sak, og påvirker hverdagen til det bedre.

Lund fremhever videre NSO ansvar for å levere på bærekraftsmålene, og mener at organisasjonen her må ta en tydelig rolle.

–⁠ Bærekraftsmålene må gjennomsyre alt arbeidet vårt, det er ikke tilstrekkelig å nevne dem en gang hver februar på den årlige bærekraftkonferansen, skriver hun.

Fram mot høstens stortingsvalg mener Lund at NSO må følge opp partiene som har saker som handler om økning av studiestøtten og bygging av flere studentboliger i sine partiprogrammer.

Den nye lederen vil etter all sannsynlighet bli valgt på NSOs landsmøte i Tønsberg 19.april, hvor valgkomiteen vil komme med sin innstilling.

Valgkomiteen vil komme med sin innstilling 19.april på NSOs landsmøte i Tønsberg.

Disse kjemper om de øvrige plassene i arbeidsutvalget:

  • Nestleder: Simen Oftedal og Herman Siggerud
  • Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Isak Grov Diesen, Magnus Dybdahl, Iben Nesset og Vemund Haugevik Jernsletten
  • Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Morten Stene, Vilde Veronica Haukeland og Sarah Naomi Lunner
  • Internasjonalt ansvarlig: Emily McPherson og Tori Heitman Jørgensen.