Studentengasjement: Velferdstingets leder Idun Kløvstad sier forslaget om tillitsutvalg ved SiO-boliger har engasjert flere.
Studentengasjement: Velferdstingets leder Idun Kløvstad sier forslaget om tillitsutvalg ved SiO-boliger har engasjert flere.ARKIVFOTO: HANNE JONES SOLFJELD

SiO-leietakere opplever å ikke bli hørt:

–⁠ Nå vil Velferds­tinget opprette tillits­ut­valg

Velferdstinget i Oslo og Akershus har vedtatt resolusjon om tillitsutvalg i SiOs studentboliger. Ballen er på SiOs banehalvdel, men de forblir tause.

–⁠ Målet er å realisere SiO-beboeres rettigheter til representasjon og påvirkning i tråd med Husleieloven § 6. Vi er nå i dialog med SiO hvor vi etterspør at de tilrettelegger for opprettelse av tillitsutvalg samt iverksettelse av sosiale tiltak.

Det sier leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus Idun Kløvstad. Hun opplyser at bakgrunnen for vedtaket er at studenter opplever for liten beboermedvirkning, og at mange føler at de må gå ut til studentmedia for å bli hørt. Dette synes Kløvstad er en dårlig løsning som hun håper resolusjonen om tillitsutvalg kan bøte på.

Velferdstinget har hentet inspirasjon fra tilsvarende organ Velferdstinget Vest i Bergen. Der har studentsamskipnadens studentboliger hatt tillitsutvalg i en årrekke.

–⁠ Hvordan er Velferdstingets tidligere erfaring med SiO Bolig?

–⁠ Erfaringsmessig er det litt tosidig. For det første opplever vi lite innsyn og plukker ofte opp informasjon via Facebook. Det er få studenter som ikke er del av Velferdstinget som sender beskjed direkte til oss, sier Kløvstad.

Les også: Søstrene Mari og Helene bor på eldrehjem – Vi er aldri alene

Ønsker mer direkte påvirkning

Hun forteller at beboerne i studentboligene har noe representasjon gjennom studentrepresentantene i SiOs hovedstyre. I tillegg møter Velferdstingets arbeidsutvalg studentrepresentantene i forkant av hvert hovedstyremøte i samskipnaden. Likevel ønsker SiO-beboerne mer direkte påvirkning.

–⁠ Det er viktig at det skapes et nettverk hvor SiO-beboere kan kommunisere seg imellom for så å ta erfaringer og forslag om forbedring med seg videre til SiO Bolig og oss, understreker Kløvstad.

Hun forteller at det er stort engasjement rundt saken blant studentene.

–⁠ Hva er typisk tematikk dere mottar klager på?

–⁠ Vi får noen klager på felles kjøkkenløsning og renhold, selv om SiO har testet mye uten å finne optimal løsning. Vi har også fått tilbakemeldinger om dårlig internett, som vi har vært i dialog med SiO om.

Kløvstad håper SiO er positive til vedtaket, og at de klarer å finne en løsning som ikke krever en stor økning av husleien.

–⁠ De må imidlertid vurdere egen kapasitet, i og med at det er mange boliger det er snakk om, sier hun.

Det er ikke fastslått hvor mye ordningen vil koste, det kommer an på hvordan SiO velger å svare til vedtaket. I resolusjonen står det at man skal ha ett tillitsutvalg per bolig, og det vil naturligvis koste mer enn ett utvalg for hver studentby. Uansett er Kløvstad og Velferdstinget tydelige på hva hovedmålet er:

–⁠ Mer beboermedvirkning. Ballen er nå i SiOs hjørne. De har sagt de skal se nærmere på resolusjonen og mulighetene.

Les også: 1 av 2 studenter vil gi alle i Norge gratis penger: –⁠ Borgerlønn gir større frihet

–⁠ Man skal oppleve å bli hørt

Det var Kaia Andrea Sølverød som fremmet forslaget under sin tid som representant i Gjestelista. Ønsket om å fremme forslaget om tillitsutvalg for SiO Bolig var et sentralt motiv for at Sølverød ønsket å engasjere seg i studentpolitikken etter å ha hatt gode erfaringer med ordningen fra da hun bodde i studentbolig i Bergen.

–⁠ Tillitsutvalget fungerte som en formell kanal for de som hadde husholdningsproblemer, skademeldinger og lignende. Velferdstinget etterspør en slik påvirkningskanal også i Oslo, sier Sølverød.

–⁠ Det handler om at man ikke skal føle seg som en bifigur i en Kafka-roman når man skal melde inn mangler. Essensen er at man skal oppleve å bli hørt og slippe å føle at man slåss mot byråkraitet.

Man skal ikke føle seg som en bifigur i en Kafka-roman når man melder inn mangler

Kaia Andrea Sølverød, initiativtaker

Hun forteller at det sosiale samholdet i studentboligen ble bedre av sosiale tiltak. Da Sølverød selv bodde i en av Bergens studentboliger, arrangerte de en pizzakveld og tre til fire mindre arrangementer i løpet av høstsemesteret, blant annet med temaer som pokerkveld, filmkveld og Halloween.

–⁠ Tilbudet trenger ikke å være særlig kostbart. Det handler om å ha tilgjengelighet på fellesrom til aktiviteter og midler til å kjøpe inn litt utstyr og potetgull. Vi gjorde selv en tulleutregning for hvor mye det kom til å koste i Oslo, og kom frem til at utgiftene vil tilsvare at hver student spiser ett pizzastykke i løpet av året. Det er snakk om noen kroner per student, og til gjengjeld ble jeg kjent med naboene mine, sier Sølverød.

Hun tror utfordringene med utvalget kan være å sikre kontinuerlig flyt i tillitsutvalgets opprettholdelse når noen flytter, og opplæring når nye rekrutteres.

–⁠ Ordningen er ikke perfekt, men den gir en mulighet for beboerne å ha innsyn og påvirkningskraft i samsvar med Husleieloven.

Sølverød sier at målet er at SiO skal fasilitere opprettelsen av tillitsutvalg, mens beboerne selv skal velge ut representanter. Hun omtaler ordningen som en vinn-vinn-situasjon preget av bedre kommunikasjon begge veier, da studentene får en formell kanal inn til SiO samtidig som at SiO kan bruke mindre tid og ressurser på blant annet klagebehandling.

–⁠ Ordningen har også potensial til å bedre SiOs omdømme. Og dersom man trives og bor samme sted over lengre tid, utsettes boligene for mindre slitasje og det legges inn større innsats i å rette opp i mangler.

SiO: –⁠ For tidlig å svare

Universitas har vært i kontakt med boligdirektør i SiO Gunn Kirsti Løkka:

–⁠ Forslaget høres spennende ut, men det er for tidlig å si noe mer på nåværende tidspunkt, skriver hun i en e-post.

Løkka vil ikke kommentere saken ytterligere. Heller ikke Stine Johannessen, konstituert styreleder i SiO, vil kommentere saken ennå utover at forslaget er spennende.

Les også: Hvem blir norges mektigste student? Disse kjemper om leder­vervet i NSO