Velferd først: Når Oslo kommune snakker om studentpolitikk er det gjerne i forbindelse med innovasjonsdistrikter og næringsutvikling, mener VT-leder Idun Kløvstad. Denne uken møter Velferdstinget byrådet i håp om å forbedre hovedstadens studentpolitikk, med studentvelferden i sentrum.
Velferd først: Når Oslo kommune snakker om studentpolitikk er det gjerne i forbindelse med innovasjonsdistrikter og næringsutvikling, mener VT-leder Idun Kløvstad. Denne uken møter Velferdstinget byrådet i håp om å forbedre hovedstadens studentpolitikk, med studentvelferden i sentrum.

VT-leder Idun Kløvstad krever at kommunen forplikter seg til å ivareta studentene

I fjor ga Bergen 1,3 millioner kroner til studentvelferden. Oslo ga null. Nå krever studentpolitikere at hovedstaden innfører en plan for å ivareta studentvelferden.

–⁠ Veldig mange beskriver Oslo som en by med mange studenter og ikke en studentby.

Det sier leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) Idun Kløvstad. Nylig vedtok Velferdstinget handlingsplan for 2021. Et av tiltakene Kløvstad nå vil jobbe for er at Oslo vedtar en egen strategi med tiltak for hvordan hovedstadens studenter best ivaretas.

–⁠ Vi trenger at kommunen også tenker på hva de kan bidra med. Vi ønsker at de tar en intern gjennomgang på hva de ser for seg at de kan gjøre for byens studenter. Vi har jo en rekke ønsker, men det er viktig med dialog som går begge veier, sier hun.

Mange andre studentbyer har allerede en slik melding med konkrete tiltak. I Bergen har de jobbet med sin studentmelding siden 2009. Også Ålesund og Gjøvik kommune har siden 2016 jobbet etter studentmeldinger. I Oslo kommune vedtok byrådet i 2019 en såkalt campusstrategi, men Kløvstad peker på at denne sier mer om innovasjon og næring enn om hvordan studentvelferden best kan sikres.

Les faktaboks om studentmeldingene nederst i saken.

Oslo er også Norges suverent mest populære studentby, med rundt 80.000 studenter, ifølge tall fra SSB. Til sammenligning studerer det rundt 40.000 i hver av de nest største studiebyene Bergen og Trondheim.

–⁠ Vi trenger litt fortgang i at Oslo anerkjenner at ti prosent av innbyggermassen er studenter. Det er ingen bidrag til for eksempel det psykiske helsetilbudet til studenter. Kommunen snakker om utdanning og innovasjonsdistrikter, men vi er veldig opptatt av at de også skal tenke på studentvelferden, sier Kløvstad.

Les også: MDG-leder mener unge må prioriteres i vaksinekøen: –⁠ Regje­ringen må ta hensyn til psykisk sykdom.

Null kroner til psykisk helse for studenter

Hun viser til at Bergen kommune i fjor ga 1,3 millioner kroner til tiltak for å bedre studenters psykiske helse, mens Oslo ga null.

–⁠ Oslo kommune har et ansvar for alle byens innbyggere, men studentene betaler i stor grad for egne psykiske helsetjenester gjennom semesteravgiften, påpeker Kløvstad.

Videre trekker hun frem at en forpliktende studentmelding bør inneholde tiltak for blant annet studenthelse, studentkultur, studentidrett og bygging av studentboliger.

–⁠ Men det er jo ikke slik at Oslo ikke har studentpolitikk. Hvorfor vil en egen studentstrategi gjøre en forskjell?

–⁠ Det blir enklere hvis kommunen forplikter seg til å gjøre et arbeid, heller enn at det går på vedtaksbasis underveis, sier Kløvstad og legger til:

–⁠ Samtidig er studenters situasjon i stadig forandring. Så jeg mener ikke at kommunen skal vedta en strategi og så kan vi sitte stille i fem år, men jeg tror en slik strategi vil skape et godt fundament som kan bygges videre på.

Kløvstad mener derfor at det må opprettes et fast møtepunkt for studentorganisasjonene og kommunen, slik at dialogen kan følges opp over tid. I Bergen har de allerede et slikt fast møtepunkt, som ble etablert i forbindelse med studentmeldingen.

Oslo kommune har et ansvar for alle byens innbyggere, men studentene betaler i stor grad selv for egne psykiske helsetjenester

Idun Kløvstad, leder av Velferdstinget

Byrådet: –⁠ God dialog

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) bekrefter overfor Universitas at Velferdstinget skal møte byrådet for å drøfte idéen om en eventuell studentmelding. Men hun er ikke enig i at dialogen mellom studentorganisasjonene og kommunen er dårlig.

–⁠ Jeg opplever at Oslo kommune har jevn og god dialog med studentorganisasjonene om temaer de tar opp, og vi ønsker å trekke dem inn i relevante fora.

Fra og med 2021 er representanter fra Velferdstinget inkludert i Strategisk samarbeidsforum for kunnskapshovedstaden. Den nyopprettede plattformen drøfter politikk som bidrar til å gjøre Oslo til en attraktiv by for høyere utdanning, forskning og innovasjon. Plattformen er en forlengelse av campusstrategien som kommunen arbeider etter.

–⁠ Det er viktig for oss at studentene er med, sier Evensen.

–⁠ Kritikken fra VT er at campusstrategien snakker mer om næringsutvikling, innovasjon og forskning enn studentenes ve og vel. Er ikke studentvelferd en viktig faktor når det gjelder å trekke til seg nye studenter til Oslo?

–⁠ Jo, det er klart. Men jeg vil jo argumentere for at campusstrategien har flere ulike innsatsområder som også berører studentvelferd.

Næringsbyråd i Oslo kommune, Victoria Marie Evensen (Ap).
Næringsbyråd i Oslo kommune, Victoria Marie Evensen (Ap).foto: Sturlason

Ikke avvisende til studentmelding

Evensen trekker blant annet frem at utviklingen av studentboliger, møteplasser og arbeidspraksis er nevnt som viktige forutsetninger for at Oslo også kan bli en mer attraktiv by for høyere utdanning, forskning og innovasjon.

–⁠ Jeg mener jo det handler om mye mer enn næringsutvikling. Det ligger mye bra i den strategien som setter studentene i fokus. Hvis vi skal være en attraktiv by for høyere utdanning og forskning nasjonalt og internasjonalt er det helt åpenbart at den store studentmassen Oslo har, og som vi er stolte av, er en helt avgjørende brikke i det, sier hun.

Evensen er likevel ikke fremmed for at det kan være behov for en egen studentmelding.

–⁠ Jeg er ikke avvisende til at det er en god idé, men jeg kunne tenke meg å diskutere innholdet litt mer med Velferdstinget, sier hun.

Vi trenger det gode miljøet og de viktige møteplassene som sørger for at studentene ikke bare gjør det bra, men har det bra

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap)

Misfornøyd med boligsituasjon og studentmiljø

Av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2018 kom det frem at oslostudentene var mest misfornøyde med boligsituasjon og studentmiljø. Studentene ga boligtilbudet 49 av 100 mulige poeng. Studentmiljøet fikk 61 av 100 poeng.

Evensen erkjenner at boligsituasjonen i Oslo er vanskelig, og at byrådet er opptatt av dialog med SiO og studentorganisasjonene om bedring av studentboliger fremover.

–⁠ At boligprisene er høye, er en utfordring for de aller fleste store byer, og sånn er det også i Oslo. For oss har det vært viktig å gjøre det kommunen kan for å regulere flere studentboliger, men det avhenger også av at eksempelvis SiO har prosjekter som er kokeklare og gjennomførbare, sier næringsbyråden og legger til:

–⁠ Jeg synes det hadde vært spennende å se studentboligprosjekter i områder vi ikke er så vant til å se dem. Men hvis jeg har forstått SiO riktig, så er det et ønske fra studentene om å bo sentralt. Det er ikke til å legge skjul på at å jobbe med boligprosjekter i sentrumsområdene er krevende.

Les også: Frp-politiker mener studenter får fritak fra klima­dug­naden: –⁠ Helt menings­løst, svarer statsråden

Vil ha flere møteplasser for studenter

Evensen forteller også at Oslo kommune står sammen med både VT og SiO i saken om å etablere et felles studenthus i hovedstaden. Visjonen for studenthuset er at det skal fungere som møteplass på tvers av utdanninger og institusjoner, og dermed også bidra til et bedre studiemiljø i hovedstaden.

–⁠ Det forslaget ligger nå på bordet til statsråden, sier hun.

–⁠ Det er ikke første gang Oslo blir kritisert for manglende studentmiljø. Synes du selv Oslo gjør en god nok jobb for å endre dette?

–⁠ Jeg er først og fremst veldig stolt av Oslo, ikke minst som senter for høyere utdanning, forskning og innovasjon. Samtidig er det alltid ting som kan bli bedre, sier Evensen og fortsetter:

–⁠ Jeg var en sving innom Blindern på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, og da snakket man også om utfordringene som student i Oslo sammenlignet med de andre byene. Vi trenger det gode miljøet og de viktige møteplassene som sørger for at studentene ikke bare gjør det bra, men har det bra. Og det tror jeg absolutt vi kan snakke mer om og fokusere mer på fremover.

Svarer ikke på spørsmål om støtte til psykisk helse

Næringsbyråden sier hun ikke kan svare på hvorfor ikke Oslo, i likhet med Bergen kommune, ga 1,3 millioner kroner til studentvelferd i 2020. Hun viser til at dette området ligger under byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Heller ikke helsebyråd Robert Steen (Ap) vil svare på hvorfor, men skriver følgende som svar i en e-post til Universitas:

–⁠ Det har vært et tungt år for mange studenter som har tatt et veldig stort ansvar for å holde smitten nede, inne på små hybler. Jeg er veldig glad for at vi nå er i gang med massetesting og screening på campus, fordi regelmessig testing sammen med de vanlige smitteverntiltakene kan bidra til å holde smitten nede. Da kan vi igjen se studentene i bybildet vårt, og det er noe studentene gleder seg til.

–⁠ Vi er bekymret for befolkningens psykiske helse etter et år med pandemi og strenge tiltak. Byrådet følger situasjonen svært nøye og ser på flere lavterskeltilbud for dem som sliter.

Studentmelding

  • Flere kommuner har vedtatt såkalte studentmeldinger. I hovedsak er dette et politisk dokument som sier noe om hvordan kommunen skal føre sin studentpolitikk for å tiltrekke seg flere studenter.
  • Temaer som studentboliger, velferd, kultur, idrett og studentmedvirkning er gjerne behandlet, sammen med en målbar strategi for hvordan disse områdene kan forbedres.
  • Bergen kommune var først ute med å vedta en studentmelding allerede i 2009 og er nå i dialog med kommunen om hvordan en ny versjon av denne skal følges opp fremover.
  • Som følge av meldingen har studentene i Bergen fått et fast møtepunkt med kommunen, hvor det er studentene selv som setter agendaen for møtet. Møtet arrangeres minimum én gang i året.
  • Les også: Henke- og Thom-listen vil fjerne liste­kravet i SP og kjempe for student­fri­vil­lig­heten