Demonstrerer: Informatikk-student Maria Løvland Johansson demonstrerer fra studenthybelen mot regjeringens nye krisepakke. –⁠ Dette handler om å støtte studentenes sak, sier hun til Universitas.
Demonstrerer: Informatikk-student Maria Løvland Johansson demonstrerer fra studenthybelen mot regjeringens nye krisepakke. –⁠ Dette handler om å støtte studentenes sak, sier hun til Universitas.FOTO: PRIVAT

Demon­strerer mot ny krisepakke

Med hashtaggen #hybeldemo oppfordrer flere studentorganisasjoner studenter til å demonstrere mot regjeringens nye krisepakke - fra vinduet.

–⁠ Vår oppgave som studentdemokrati er å stå opp for deM som ikke føler seg sett og hørt, sier leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (SP) Runa Fiske til Universitas.

Sammen med flere andre studentparlamenter og -organisasjoner har SP tatt initiativ til en vindusdemonstrasjon mot regjeringens nye krisepakke til studentene. Krisepakken på én milliard kroner ble presentert fredag og tilbyr blant annet at studenter som har mistet inntekt som følge av koronaen, kan søke Lånekassen om et tilleggslån på 26.000 kroner. 40 prosent av dette lånet vil bli gjort om til stipend.

Ifølge Fiske er det problematisk at en så stor andel av krisepakken deles ut i form av lån. Videre reagerer hun på at enkelte grupper ikke omfattes av krisepakken. Dette gjelder blant annet førsteårsstudenter som ikke har fått seg jobb, internasjonale studenter som ikke tar hel grad i Norge, studenter som jobber frilans, og studenter som ikke har rettigheter i Lånekassen, fordi de jobber fulltid eller har utenlandsk statsborgerskap.

–⁠ For veldig mange er det fortsatt en dårligere ordning enn dagpengeordningen, sier hun.

Fiske forteller at de opplevde å bli kontaktet av flere frustrerte studenter fredag ettermiddag, som oppfordret SP til å komme på banen.

–⁠ Siden det er uforsvarlig å samle mange mennesker for øyeblikket, tenkte vi at det var bedre å demonstrere der man er. Fredag kveld begynte det også å dukke opp meldinger på Jodel om studenter som hadde hengt opp protestplakater i vinduene sine, og det tenkte vi var en fin trend å henge seg på, sier hun.

Mer informasjon om innholdet i krisepakken og reaksjoner fra opposisjonen, kan du lese her.

#Hybeldemo

Lørdag ettermiddag har 240 personer vist interesse for Facebook-arrangementet «Hybel-demo mot regjeringens krisepakke». Her oppfordres studenter til å henge opp plakater i vinduene sine med slagordet «Studenter trenger krisepakke, ikke mer gjeld» i vinduet på hybelen eller leiligheten sin, og dele bilder av dette på sosiale medier med hashtaggen #hybeldemo.

Blant dem som har fulgt oppfordringen, er Maria Løvland Johansson (27), som studerer informatikk ved Universitetet i Oslo. Som Fiske reagerer hun også på at regjeringens nye krisepakke til studentene, som forrige gang, kommer i form av et kriselån.

–⁠ I praksis betyr dette at studentene er den eneste gruppen som må betale for sin egen krisepakke. Det er helt uakseptabelt, sier hun til Universitas.

Selv om Johansson selv understreker at hun har vært heldig som ikke har mistet deltidsjobben eller står i fare for å måtte avbryte studiene, mener hun at det er viktig å vise solidaritet med andre studenter som står i en vanskelig situasjon for øyeblikket. Derfor har hun også valgt å henge opp skiltet i vinduet.

–⁠ Mange studenter er i en kjip økonomisk situasjon om dagen. Flere har mistet deltidsjobben, og man kan ikke leve på studielån alene. Mange vurderer nå å droppe ut eller flytte hjem, da de ikke råd til å betale leie, strøm mobilregning, sier hun og legger til:

–⁠ Dette handler om å støtte studentenes sak.

–⁠ Hva mener du hadde vært en forsvarlig krisepakke for studentene?

–⁠ En med fullt stipend. Med denne pakken vil studentene sitte igjen med enda mer lån på toppen av det de allerede har. Jeg vet også at Norsk studentorganisasjon har som mål at studenter skal ha rett på dagpenger på lik linje med andre arbeidstakere, men for øyeblikket ser det ut som at dette tar veldig lang tid.

Vil ha bedre sikkerhetsnett

Runa Fiske støtter også Johanssons ønske om at midlene i krisepakken burde deles ut som stipend og ikke lån. Hun mener også at man burde se på mulighetene for å utvide totalsummen av pakken.

–⁠ Vi sitter ikke med løsningen på hvordan dette skal gjøres, men vi får stadig historier fra studenter som ikke vet hvor de skal gjøre av seg, når det de får, er langt fra godt nok. Av den grunn ser vi også at vi må reagere, sier hun.

–⁠ Når det er sagt, er det deler av krisepakken vi også synes er bra. For eksempel at institusjonene kommer på banen og får ansatt studenter i stillinger hvor de kan hjelpe andre. Men vi synes også det er viktig å få frem at andre faller utenfor, legger hun.

–⁠ Hva håper dere skal komme ut av demonstrasjonen?

–⁠ Vi håper at de som står helt uten sikkerhetsnett, får ta del i ordningen. Det er det ultimate målet. At studentene er den eneste gruppen som må betale for egen krisehjelp, er svært urettferdig.

Ifølge Fiske er det ikke størrelsen på demonstrasjonen i seg selv som betyr noe. For henne handler det mer om å kunne tilby frustrerte studenter et sted hvor de kan få utløp for frustrasjon.

–⁠ Om det blir 50 eller 500, spiller ikke en så stor rolle. Det viktigste er at vi oppfyller vår oppgave som studentdemokrati med å stå opp for de som faller utenfor, avslutter hun.