Vinner av menneskerettighetspris: – I tillegg til å sette kvinner i stand til å ta kontroll over sine egne liv, jobber Budza med å skaffe rent vann og helsetjenester, sier UiO-rektor Svein Stølen.
Vinner av menneskerettighetspris: – I tillegg til å sette kvinner i stand til å ta kontroll over sine egne liv, jobber Budza med å skaffe rent vann og helsetjenester, sier UiO-rektor Svein Stølen.

Menneske­ret­tig­hets­pris til kvinne­ak­ti­vist

UiOs menneskerettighetspris har tidligere gått til alt fra journalister til sametingspresidenter. I år går den til lederen for et kaffekooperativ i Kongo.

–⁠ Marcelline Budza arbeider aktivt for å sikre kvinners rettigheter i et samfunn preget av konflikt og undertrykkelse.

Det sier rektor ved Universitetet i Oslo (UiO) Svein Stølen i en pressemelding.

Hvert år deler UiO ut menneskerettighetsprisen, og i år gikk den gjeve prisen til kongolesiske Marcelline Budza for hennes arbeid med å sikre kvinners økonomiske rettigheter og øke deres deltakelse i samfunnet. Dette gjennom kaffekooperativet Rebuild Women’s Hope.

Utdelingen markerer starten på årets Oslo Peace Days, som UiO arrangerer i samarbeid med Oslo kommune, Nobels Fredssenter og Det Norske Nobelinstitutt, Institutt for fredsforskning (PRIO) i desember hvert år. Arrangementet er etablert for å sette Oslo på kartet som en internasjonal fredsby, og skape en arena der hele befolkningen kan lære om og diskutere temaer knyttet til fred, demokrati og menneskerettigheter.

Rebuild Women’s Hope (RWH) er et initiativ som sikrer kvinner i det østlige Kongo økonomisk selvstendighet og trygghet. Kvinnene får opplæring og mulighet til å bli økonomisk selvstendige kaffeprodusenter. I dag inkluderer initiativet ca 1800 medlemmer, og produsentene er nå koblet på det internasjonale markedet, istedenfor å smugles til utlandet via mellommenn.

–⁠ I tillegg til å sette kvinner i stand til å ta kontroll over sine egne liv, jobber Budza med å skaffe rent vann og helsetjenester. Det vet vi er avgjørende for kvinne- og barnehelse, og hennes engasjement skaper enorme positive ringvirkninger, sier Stølen.

–⁠ Siden oppstarten i 2013 har mer enn 5000 kvinner fått et bedre liv på grunn av hennes mot og harde arbeid.

Stølen legger til at det er en stor glede å gratulere Budza med UiOs menneskerettighetspris for året 2020.

Kvinnekamp: – Budza er en ung og modig kvinne som er godt kjent for sitt arbeid for å forsvare menneskerettigheter og sikre kvinners trygghet, sier prorektor og leder av priskomiteen, Gro Bjørnerud Mo.
Kvinnekamp: – Budza er en ung og modig kvinne som er godt kjent for sitt arbeid for å forsvare menneskerettigheter og sikre kvinners trygghet, sier prorektor og leder av priskomiteen, Gro Bjørnerud Mo.

–⁠ En ung og modig kvinne

UiOs menneskerettighetspris har vært utdelt årlig siden 1986, som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder i vid forstand. Prisvinneren mottar 10.000 euro og et litografi av Frans Widerberg.

Prisen er muliggjort av Lisl og Leo Eitingers fond, opprettet i 1984 av Leo Eitinger, en norsk-jødisk humanist, lege og professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Tidligere vinnere inkluderer filmskaper og journalist Deeyah Khan, Sametingets første president Ole Henrik Magga og forfatter og politisk aktivist Elie Wiesel.

–⁠ Budza er en ung og modig kvinne som er godt kjent for sitt arbeid for å forsvare menneskerettigheter og sikre kvinners trygghet, sier prorektor og leder av priskomiteen, Gro Bjørnerud Mo.

Mo sier at prisen er en markering av enkeltindividenes engasjement for menneskerettigheter.

–⁠ Det er helt fantastisk at én enkelt kvinne kan gjøre en slik forskjell, selv under så vanskelige kår, og med så enkle midler. Budzas arbeid hjelper ikke bare kvinnene selv, men også deres familier. Dette i et land som over lang tid har vært preget av borgerkrig, korrupsjon og brudd på kvinners rettigheter.

–⁠ Dette i et land som over lang tid har vært preget av borgerkrig, korrupsjon og brudd på kvinners rettigheter.

Prorektoren legger til at hun mener Budza er en svært verdig prisvinner.

Årets Oslo Peace Days vil naturlig nok være preget av koronasituasjonen, og de fleste arrangementene, inkludert overrekkelsen av Nobels Fredspris til Verdens Matvarefond (WFP) den 10.desember, vil foregå digitalt.