FOTO: PRIVAT

Vis omsorg og rusvett under nedsten­gingen av byen

Isolasjon og bekymring gjør det lettere å utvikle rusavhengighet, men også de som ruser seg sammen med andre, bør vise ekstra forsiktighet i disse dager, skriver leder i Tryggere ungdom, Mikkel Ihle Tande, i dette leserbrevet.

Enten man mener nedstengingen av Oslo er på sin plass, eller at den gjør mer skade enn viruset, kan man gjøre en innsats for å hjelpe dem som nå har det vanskelig. Tiden i karantene og isolasjon er utfordrende for de fleste av oss, men aller mest for dem som sliter med ensomhet fra før.

Behovet for å bruke rusmidler øker hos mange i vanskelige tider. Enten man liker å ta et glass vin, har rusproblemer eller har hatt rusproblemer, er det helt naturlig å kjenne på et behov for å døyve usikkerhet, kjedsomhet og frykt.

Les også: «UiOs klima­ar­beid går videre – uten kjepper i hjulene»

Ring en venn. Vi vet fra forskning at ensomhet og andre negative følelser øker sjansen for å utvikle rusproblemer. Dette er noe å tenke på dersom du kjenner noen som kanskje har et høyt forbruk av rusmidler fra før og som nå tilbringer mye tid alene. Vi anbefaler å ringe vedkommende og slå av en prat.

For deg som kjenner på suget etter rusmidler for å bøte på angsten, oppfordrer vi til å gjøre ditt beste for å holde rusbruken til et absolutt minimum. Alkohol og andre rusmidler svekker immunforsvaret, så moderasjon er nøkkelen nå som du trenger at dette fungerer optimalt.

For deg som kjenner på suget etter rusmidler for å bøte på angsten, oppfordrer vi til å gjøre ditt beste for å holde rusbruken til et absolutt minimum

Unngå ulykker. Hovedargumentet for nedstengingen er at vi skal ha nok kapasitet på sykehusene til å kunne hjelpe alle som må på intensivavdelingen med koronasmitte. I den forbindelse er det verdt å minne om at under normale omstendigheter er hele én av tre skadepasienter ved akuttmottaket på Oslo universitetssykehus under påvirkning av ett eller flere rusmidler på skadetidspunktet, ifølge en studie fra Folkehelseinstituttet.

Alkohol er det vanligste rusmiddelet og forekom hos 26 prosent av pasientene. Med andre ord kan vi redusere belastningen på helsevesenet ved å bruke mindre rusmidler, særlig alkohol.

Det er i festsammenheng de fleste ulykker forekommer. Utsett festen. Ring en venn du mistenker kan være ensom eller nedstemt. Ta vare på hverandre.

Les også: «Forskning og kompetanse kan redde kloden»