Smitte: Domus Juridica ligger i Oslo sentrum ved Tullinløkka.
Smitte: Domus Juridica ligger i Oslo sentrum ved Tullinløkka.Arkivfoto: Bjørnar Morønning

Koro­nasmitte på juridisk fakultet ved UiO

Alle studenter som har vært på Domus Juridica 4., 5. eller 6. november bes om å fortest mulig teste seg for covid-19 etter at en student har fått påvist koronasmitte.

Dekan ved Juridisk Fakultet Ragnhild Helene Hennum bekrefter overfor Universitas at en student ved fakultetet har fått påvist koronaviruset. De ønsker ikke si noe ytterligere om den smittede studenten.

Bydelsoverlegen ber alle studenter som har vært på Domus Juridica onsdag 4., torsdag 5. eller fredag 6. november om å fortest mulig teste seg for covid-19. Dette gjelder også studenter som ikke har sykdomssymptomer.

Hennum sier at hun ikke er overrasket over at de også har enkelttilfeller hos seg.

–⁠ UiO er en stort studiested og arbeidsplass, og nivået av smitte er høyt i samfunnet nå, sier hun.

Les også: Koronasmitte på Chateau Neuf

Ingen stor smitte på fakultetet

Dekanen kommenterer videre at ingenting foreløpig typer på at det er flere enn den ene studenten som er smittet på fakultetet.

–⁠ Vi har løpende kontakt med smittevernsmyndigheten, samt UiO sentralt. Det er ikke sånn at vi ikke har kontroll, vi følger akkurat samme smittevernssystemer som resten av UiO, sier Hennum.

Hennum påpeker likevel at bygget, i likhet med alle andre bygg på UiO, var åpent for alle studenter på tidspunktet den smittede oppholdt seg på Domus Juridica.

Det juridiske fakultetet har for det meste hatt digital undervisning den siste tiden. Det eneste unntaket er noe fysisk undervisning for førsteårsstudenter. Dekanen sier at de nå har avlyst den fysiske undervisningen som skulle funnet sted i dag.

Bygget er derimot fortsatt åpent og undervisning på fakultetet gjennomføres digitalt som planlagt. UiO har forsterket sine renholdsrutiner og det er gjennomført renhold etter fredag 6. november, slik at det nå skal være trygt å oppholde i bygget. De minner videre om de generelle smittevernsreglene: avstand og hyppig og grundig håndvask.

Les også: UiO holder åpent på tross av sosial nedstenging