Bekymret: Ansvarlig redaktør i Radio Nova, Robin Frøyen, frykter kanalen går trange økonomiske tider i møte etter drastiske kutt under mandagens tildelingsmøte i Velferdstinget i Oslo og Akershus.
Bekymret: Ansvarlig redaktør i Radio Nova, Robin Frøyen, frykter kanalen går trange økonomiske tider i møte etter drastiske kutt under mandagens tildelingsmøte i Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Kata­stro­fe­kutt for Radio Nova

Mandag 19. oktober utdelte Velferdstinget nesten 16 millioner kroner til ulike studentforeninger. Studentradioen frykter det historiske kuttet vil gå utover tilbudet til lyttere og egne medlemmer.

–⁠ Dette vil føre til en betraktelig inngripen i hvordan Radio Nova driftes, sier Robin Frøyen, ansvarlig redaktør i Radio Nova til Universitas.

Hen representerer en av de ti studentforeningene som søkte om støtte fra Velferdstinget i Oslo og Akershus’ (VT) årlige pengepott, som ble delt ut under mandagens VT-møte. Fra den samlede potten på 15,9 millioner hadde radiokanalen søkt 2,3 millioner i støtte for 2021, og ble innstilt på 2,1 millioner fra VTs arbeidsutvalg.

Etter to kuttforslag lagt frem av VTs representanter, sitter foreningen igjen med en sum på 1,7 millioner. Justert for prisvekst er dette den minste summen Radio Nova har blitt tildelt siden 2012, og det største kuttet for kanalens del de siste ti årene. Nå frykter Frøyen for at kuttene kan få konsekvenser for antallet årsverk kanalen har mulighet til å finansiere.

–⁠ Jeg har vanskelig for å forestille meg at vi kan ha et såpass godt utarbeidet tilbud på Nova hvis vi skal kutte i stillinger. Da vil vi i så fall også måtte kutte i vårt tilbud til både studenter og medlemmer, og nå er det mye som tyder på at vi må nettopp det, sier Frøyen.

Hen legger til at økonomiske nedskjæringer også vil gå utover den tekniske driften.

–⁠ Lydteknikk er dyr teknikk, så hvis det ryker en mikser på Nova er det 50.000 kroner som vi må erstatte. Ryker det en server risikerer vi å falle av lufta, og slikt vedlikehold er helt nødvendig for at vi skal opprettholde den kvaliteten vi ønsker å følge, sier Frøyen.

HF-fakultetet ved UiO snur og avlyser alle skoleeksamener

Manglende lyttertall

I arbeidsutvalgets opprinnelige innstilling til Radio Nova, ble det blant annet kommentert at kanalen mangler relevant statistikk for lyttertall på sine sendinger og podkaster. Dette poenget ble også trukket frem under spørsmålsrunden og i debatten, av VTs delegater. Blant dem var Øystein Fossbroten Wennersgaard, som fikk gjennom et forslag om å kutte kanalen med 300.000 kroner.

–⁠ Over flere år har vi ikke fått vedlagt lyttertall fra Radio Nova. Vi mener det er viktig i en søknadsprosess å vise til hvor mye mediet blir brukt, sier han til Universitas.

Fossbroten Wennersgaard viser til at studentradioen i Bergen har lykkes med å skaffe konkrete lyttertall, på tross av at de har mindre ressurser enn Oslo-kanalen.

Han sier de i stedet ønsket å satse på studentidretten og frivilligheten. Derfor valgte de heller å fordele 100.000 kroner hver til BI Athletics, OSI og Chateau Neuf.

–⁠ Med korona ser vi viktigheten av å trene og komme i form. Chateau Neuf har også vist at de er flinke til å tilrettelegge for frivilligheten blant studenter.

Fossbroten Wennersgaard støttet derimot ikke det største kuttforslagene i retning Radio Nova på 875.500 kroner.

–⁠ Dette er ikke ment som et angrep på studentradioen som et medium i seg selv. Jeg har selv lyttet til radioen under flere omstendigheter. Men vi hadde et trangt budsjett, og det var vanskelig å verne om alle.

Trang budsjett: – Vi hadde et trangt budsjett, og det var vanskelig å verne om alle, sier Øystein Fossbroten Wennersgaard.
Trang budsjett: – Vi hadde et trangt budsjett, og det var vanskelig å verne om alle, sier Øystein Fossbroten Wennersgaard.

Kom ikke til orde

Daglig leder i Radio Nova, Simen Flotvik Mathisen, sier til Universitas at kravet om lyttertall ikke i seg selv er et vilkår for støtteberettigelse, men anerkjenner at dette har vært et ønske fra VTs side tidligere. Samtidig fremhever Mathisen at kanalen ikke har hatt økonomi til å gjennomføre en lytterundersøkelse av formatet VT etterspør.

–⁠ Lytterundersøkelsen vi får tilbud om koster 70.000 kroner, og det har vi ikke penger til. 70.000 er omtrent den summen Radio Nova før nyttår hadde i egenkapital. Vi har tidligere sagt at vi ikke har midler til å finansiere en sånn undersøkelse.

Ifølge Mathisen har de heller ingen økonomiske og kommersielle grunner til å måle antall lyttere siden kanalen ikke er reklamefinansiert, og har en profil med mange nisjeprogrammer.

–⁠ Jeg er redd for at VTs plutselige krav til lyttertall og målstyring utfordrer den frie rollen Nova som medium har, sier han.

Studenter bekymret for fysisk eksamen: – Jeg kommer ikke til å ta eksamen

Mathisen er videre kritisk til at foreningen i liten grad fikk komme til orde under tildelingsdebatten. Dette var et resultat av at foreningene bare fikk mulighet til å svare på direkte spørsmål fra representantene.

–⁠ Slik ville man hatt et bedre grunnlag for å gjøre en informert avgjørelse. Det virker veldig rart å jobbe med en søknad i et halvt år som ender med å bli vurdert av 27 representanter, hvor mange var varaer, uten å lytte til foreningene som er involvert, sier han.

Mathisen stiller også spørsmål ved at enkeltrepresentanter på dette grunnlaget har mulighet til å velte om en organisasjon så kort tid opp mot neste budsjettår. På lengre sikt tror han slike avgjørelser vil kunne være skadelig for studentkulturen.

Usikker fremtid: – Jeg er redd for at VTs plutselige krav til lyttertall og målstyring utfordrer den frie rollen Nova som medium har, sier daglig leder i Radio Nova, Simen Flotvik Mathisen.
Usikker fremtid: – Jeg er redd for at VTs plutselige krav til lyttertall og målstyring utfordrer den frie rollen Nova som medium har, sier daglig leder i Radio Nova, Simen Flotvik Mathisen.

Etterlyser sikkerhetsnett

Mathisen etterlyser nå et fallskjermsystem for foreninger som plutselig mister sitt økonomiske livsgrunnlag.

–⁠ Jeg skulle ønske at VT hadde et eller annet system for «checks and balances»: Et sikkerhetsnett for foreninger som opplever så drastiske kutt. Om det kommer fra VT selv eller SiO, er ikke så nøye, men det må være noen som sikrer at man faktisk følger de forpliktelsene som man har, sier han og legger til:

–⁠ I ytterste konsekvens vil så store kutt kunne føre til at vi i praksis må stanse driften og oppløse en forening som har eksistert i over 30 år, basert på et vedtak hvor man ikke engang stiller spørsmål til dem det gjelder.

Vi mener det er viktig i en søknadsprosess å vise til hvor mye mediet blir brukt

Øystein Fossbraaten Wennersgaard, representant i VT for Venstrealliansen

–⁠ Må akseptere VTs-avgjørelse

VT-leder Idun Kløvstad sier hun har forståelse for at Radio Nova er skuffet over manglende muligheter til forsvare konsekvensene av eventuelle kutt. Hun forklarer forslaget om å gi søkerne begrenset taletid med at disse tidligere har fått mye taletid under debatten, og at det kan være uheldig. Samtidig fremmet arbeidsutvalget underveis i mandagens tildelingsdebbatt et forslag om å gi foreningene mulighet til å svare på innlegg der de selv ble nevnt, men dette ble nedstemt av VTs representanter.

–⁠ I den forbindelse må vi bare akseptere VTs avgjørelse som går på at de ville ha minst mulig påvirkning utenfra i debatten, sier hun.

På spørsmål om behovet for et økonomisk sikkerhetsnett for foreningene, forteller Kløvstad at dette ikke er noe VT har tatt stilling til.

–⁠ Jeg kan si at prosessen til VT om måten man legger opp tildelingene på var oppe til diskusjon i november i fjor, og at man diskuterte forskjellige løsninger, blant annet basert på hvordan andre Velferdsting organiserer tildelingene. Under møtekritikken i år, ble det oppfordret om å se på prosessen igjen.

Likevel tror Kløvstad det blir vanskelig å se for seg endringer allerede innen neste tildelingsprosess, da søkerne starter søknadsprosessen såpass tidlig om våren.

–⁠ Vi har ikke sett på logistikken i det ennå, men om man endrer premissene for tildelingsysstemet sent på våren, kan det være at søkerne får det travelt med å omstille seg.

For ordens skyld: Endre Ugelstad Aas har tidligere jobbet frivillig som journalist i Radio Nova.

Les om heltene som holder orden rundt oss hver dag: –⁠ Korona kan bare komme, når den ser oss, snur den i døra!