Avlyst: Med få unntak vil alle eksamener ved fakultetet avholdes som hjemmeeksamen.
Avlyst: Med få unntak vil alle eksamener ved fakultetet avholdes som hjemmeeksamen.Arkivfoto: Hans Dalane Hval

Det huma­nis­tiske fakultet ved UiO avlyser skole­ek­samen

Det bekrefter studiedekanen ved HF til Universitas i en e-post onsdag morgen.

–⁠ Grunnet situasjonen med korona vedtok HFs ledelse 20. oktober å avlyse skoleeksamener høsten 2020.

Det skriver studiedekan Gunn Enli ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo i en e-post til Universitas. Hun opplyser om at det vil gis unntak for enkelte emner der det foreligger tekniske utfordringer knyttet til omlegging til hjemmeeksamen.

–⁠ I praksis gjelder unntaket planlagte skoleeksamener i arabisk. Ledelsen ved HFs institutter er orientert, og det vil gå ut informasjon om detaljer og praktisk oppfølging som følger av beslutningen, skriver Enli.

HF-fakultetet er ikke de eneste som nylig har avlyst skoleeksamen: Juridisk fakultet snur: Går for hjemme­ek­samen