Foto: privat

SiO må tilby lang­tids­be­hand­ling av psykiske lidelser for studenter

«For å sikre at alle studenter som søker hjelp, oppnår et varig resultat eller i hvert fall en forbedring er det viktig å kunne tilby langtidsbehandling til individer som har behov for dette», skriver Ida Marie Brualøkken Søndrol og Linnea Cajbrandt Zettergren i dette leserbrevet.

Grønn liste foreslår at SiO skal tilby langtidsbehandling av psykiske lidelser. For å sikre at alle studenter som søker hjelp, oppnår et varig resultat eller i hvert fall en forbedring er det viktig å kunne tilby langtidsbehandling til individer som har behov for dette.

Les også: «Når vil Adam endelig få sin rett­fer­dighet, Svein Stølen?»

Det er mulig at de aller fleste ikke vil trenge det, men enhver profesjonell behandler bør ha kompetanse nok til å vurdere hva som må til for å tilby den hjelpen som vedkommende jo faktisk ønsker. Da må det også være mulighet for å tilby langtidsbehandling.

Hvis behandlingen er for kort, kan det føre til at individer finner seg nødt til å gjennomgå behandlingsløpet mange ganger, noe som gir økte økonomiske og personlige kostnader. Vi mener det vil være bedre bruk av ressurser å tilby langtidsbehandling enn å måtte gjenoppta behandling opptil flere ganger. Vi mener også at denne typen oppfølging ville gitt den enkelte studenten bedre livskvalitet.

Det kan være utfordrende å få hjelp via det statlige tilbudet. Med henvisning fra fastlege kan ventetiden noen ganger være lang, og egenandel samt betaling for hver time kan bli en stor sum. Hos Distriktspsykiatrisk senter (DPS) er det et krav om moderate til alvorlige psykiske helseplager. DPS avslår en stor del av søknadene til de som blir henvist dit, enkelte sentre opp mot 50 prosent.

Les også: «Rasisme er uakseptabelt»

En student med såkalt lettere psykiske problemer skal ikke trenge å vente til disse utvikler seg til noe mer alvorlig og den lette angsten man har for å snakke høyt i seminaret, utvikler seg til at man ikke lenger klarer å gå ut av døra til studenthybelen sin.

Vi mener det vil være bedre bruk av ressurser å tilby langtidsbehandling enn å måtte gjenoppta behandling opptil flere ganger.

Og har det gått så langt, så må det være enklere å komme seg tilbake igjen. Studentøkonomi bør heller ikke være en hindring for å få hjelp når SiO faktisk finnes. Det er mange som blir nødt til å benytte seg av det private psykologtilbudet. Det er både veldig dyrt og vanskelig å manøvrere i jungelen av psykologer når man sliter i utgangspunktet.

I et høyintensivt studiemiljø er det viktig at den psykiske helsen blir ivaretatt hvis vi skal klare å prestere vårt beste i alle årene som student. Da må flere muligheter være lettere tilgjengelig for oss.

Les også: «Norge på plata – et land i oljerus»